Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-W2 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402858</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[UlicaKor]</p11>
       <p12>[NrDomuKor]</p12>
       <p13>[NrLokaluKor]</p13>
       <p14>[MiejscowoscKor]</p14>
       <p15>[KodPocztowyKor]</p15>
       <p16>[PocztaKor]</p16>
       <p17>[KrajKor]</p17>
       <p18>[nazwaPelna]</p18>
       <p19>[pierwszeImie]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Poczta]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p29>[NIP]</p29>
       <p30>[REGON]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32>[Wojewodztwo]</p32>
       <p33>[Powiat]</p33>
       <p34>[Gmina]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[Ulica]</p36>
       <p37>[NrDomu]</p37>
       <p38>[NrLokalu]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Mail]</p41>
       <p42>[WWW]</p42>
       <p43_1>[data]</p43_1>
       <p43_2>[pole wielowierszowe]</p43_2>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <pa44>[Pole tekstowe]</pa44>
       <p45_1>[Pole kwoty]</p45_1>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47_1>[Pole kwoty]</p47_1>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50_1>[Pole kwoty]</p50_1>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52_1>[Pole kwoty]</p52_1>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <pD_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_5>
       <pD_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_6>
       <pD_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_7>
       <pD_1_8_1>[Pole tekstowe]</pD_1_8_1>
       <pD_1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_8_2>
       <pD_1_9_1>[Pole tekstowe]</pD_1_9_1>
       <pD_1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_9_2>
       <pD_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_1>
       <pD_2_1_>[Wartość wyboru w polu pD_2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</pD_2_1_>
       <pD_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_2>
       <pD_2_2_>[Wartość wyboru w polu pD_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_2_>
       <pD_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_3>
       <pD_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_3_>
       <pD_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_4>
       <pD_2_4_>[Wartość wyboru w polu pD_2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_4_>
       <pD_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>[Pole tekstowe]</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>[Pole tekstowe]</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>[Pole tekstowe]</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>[Pole tekstowe]</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>[Pole tekstowe]</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>[Pole tekstowe]</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402858</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>Jan</p8>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>Półwiejska</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>Pełna nazwa testowa</p18>
       <p19>Jan</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p29>8875155741</p29>
       <p30>773461194</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>wielkopolskie</p32>
       <p33>poznański</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>Strzelecka</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>test@test.pl</p41>
       <p42></p42>
       <p43_1>30-10-1990</p43_1>
       <p43_2>to jest pole wielowierszowe</p43_2>
       <p44_>1</p44_>
       <pa44>test pola tekstowego</pa44>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <pD_1_1>10</pD_1_1>
       <pD_1_2>10</pD_1_2>
       <pD_1_3>10</pD_1_3>
       <pD_1_4>10</pD_1_4>
       <pD_1_5>10</pD_1_5>
       <pD_1_6>10</pD_1_6>
       <pD_1_7>10</pD_1_7>
       <pD_1_8_1>test pola tekstowego</pD_1_8_1>
       <pD_1_8_2>10</pD_1_8_2>
       <pD_1_9_1>test pola tekstowego</pD_1_9_1>
       <pD_1_9_2>10</pD_1_9_2>
       <pD_2_1>10</pD_2_1>
       <pD_2_1_>1</pD_2_1_>
       <pD_2_2>10</pD_2_2>
       <pD_2_2_>1</pD_2_2_>
       <pD_2_3>10</pD_2_3>
       <pD_2_3_>1</pD_2_3_>
       <pD_2_4>10</pD_2_4>
       <pD_2_4_>1</pD_2_4_>
       <pD_2_5_1>test pola tekstowego</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>10</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>1</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>test pola tekstowego</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>10</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>1</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>test pola tekstowego</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>10</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>1</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>test pola tekstowego</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>10</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>1</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>test pola tekstowego</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>10</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>1</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>test pola tekstowego</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>10</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>1</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>test pola tekstowego</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>10</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>1</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>test pola tekstowego</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>10</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>1</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>test pola tekstowego</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>10</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>1</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>test pola tekstowego</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>10</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>1</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>test pola tekstowego</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>10</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>1</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>