Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-W20 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402892</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[nazwa skrócona]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[UlicaKor]</p13>
       <p14>[NrDomuKor]</p14>
       <p15>[NrLokaluKor]</p15>
       <p16>[MiejscowoscKor]</p16>
       <p17>[KodPocztowyKor]</p17>
       <p18>[PocztaKor]</p18>
       <p19>[KrajKor]</p19>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>[nazwa skrócona]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <pa_30>[Pole tekstowe]</pa_30>
       <p31>[NIP]</p31>
       <p32>[REGON]</p32>
       <p33_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p33_subfield_0>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[Wojewodztwo]</p37>
       <p38>[Powiat]</p38>
       <p39>[Gmina]</p39>
       <p40>[Miejscowosc]</p40>
       <p41>[Ulica]</p41>
       <p42>[NrDomu]</p42>
       <p43>[NrLokalu]</p43>
       <p44>[KodPocztowy]</p44>
       <p45>[Poczta]</p45>
       <p46>[Mail]</p46>
       <p47>[WWW]</p47>
       <p48_1>[data]</p48_1>
       <p48_2>[pole wielowierszowe]</p48_2>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <pa_49>[Pole tekstowe]</pa_49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51_2>[pole wielowierszowe]</p51_2>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_6_2>
       <pD1_7_1>[Pole tekstowe]</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_7_2>
       <pD1_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_8_2>
       <pD2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_1_3_>
       <pD2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_2_3_>
       <pD2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_3_3_>
       <pD2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_4_3_>
       <pD2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_5_3_>
       <pD2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>[Pole tekstowe]</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>[Pole tekstowe]</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>[Pole tekstowe]</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>[Pole tekstowe]</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>[Pole tekstowe]</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>[Pole tekstowe]</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_12_3_>
       <pD2_13_1>[Pole tekstowe]</pD2_13_1>
       <pD2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_13_2>
       <pD2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_13_3_>
       <pD2_14_1>[Pole tekstowe]</pD2_14_1>
       <pD2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_14_2>
       <pD2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_14_3_>
       <pD2_15_1>[Pole tekstowe]</pD2_15_1>
       <pD2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_15_2>
       <pD2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_15_3_>
       <pD_2_1>[pole wielowierszowe]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[Data wypełnienia]</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402892</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>Jan</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>nazwa testowa</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>nazwa testowa</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30_>1</p30_>
       <pa_30>test pola tekstowego</pa_30>
       <p31>8875155741</p31>
       <p32>773461194</p32>
       <p33_subfield_0>25021</p33_subfield_0>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>wielkopolskie</p37>
       <p38>poznański</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>Strzelecka</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>test@test.pl</p46>
       <p47></p47>
       <p48_1>30-10-1990</p48_1>
       <p48_2>to jest pole wielowierszowe</p48_2>
       <p49_>1</p49_>
       <pa_49>test pola tekstowego</pa_49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51_2>to jest pole wielowierszowe</p51_2>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>10</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>10</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>10</pD1_6_2>
       <pD1_7_1>test pola tekstowego</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>10</pD1_7_2>
       <pD1_8_1>test pola tekstowego</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>10</pD1_8_2>
       <pD2_1_2>10</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>1</pD2_1_3_>
       <pD2_2_2>10</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>1</pD2_2_3_>
       <pD2_3_2>10</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>1</pD2_3_3_>
       <pD2_4_2>10</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>1</pD2_4_3_>
       <pD2_5_2>10</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>1</pD2_5_3_>
       <pD2_6_2>10</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>1</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>test pola tekstowego</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>10</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>1</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>test pola tekstowego</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>10</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>1</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>test pola tekstowego</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>10</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>1</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>test pola tekstowego</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>10</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>1</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>test pola tekstowego</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>10</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>1</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>test pola tekstowego</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>10</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>1</pD2_12_3_>
       <pD2_13_1>test pola tekstowego</pD2_13_1>
       <pD2_13_2>10</pD2_13_2>
       <pD2_13_3_>1</pD2_13_3_>
       <pD2_14_1>test pola tekstowego</pD2_14_1>
       <pD2_14_2>10</pD2_14_2>
       <pD2_14_3_>1</pD2_14_3_>
       <pD2_15_1>test pola tekstowego</pD2_15_1>
       <pD2_15_2>10</pD2_15_2>
       <pD2_15_3_>1</pD2_15_3_>
       <pD_2_1>to jest pole wielowierszowe</pD_2_1>
       <pD_2_2>30-10-2014</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>