Pola formularza

Formularz: WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403124</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p19>[miejsc]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[miejscowość]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[ulica]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[nr domu]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[nr lokalu]</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>[kod pocztowy]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[poczta]</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>[Pole PESEL]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[Pole NIP]</p25_subfield_3>
       <p26>[Telefon]</p26>
       <p31_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p31_subfield_0>
       <p32>[fun]</p32>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[k]</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZNZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403124</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Poznań</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Strzelecka</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_0>61-155</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Poznań</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_>2</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>23050608219</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>8875155741</p25_subfield_3>
       <p26>500600400</p26>
       <p31_subfield_0>3022</p31_subfield_0>
       <p32></p32>
       <p27></p27>
       <p28>10</p28>
       <p29></p29>
       <p30></p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>