Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZP-PN (archiwalny) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403308</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6>[Faks]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p8_1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_1>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_1_>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p27>[data]</p27>
       <p26_1_1144_>[Wartość wyboru w polu p26_1_1144. Dostępne wartości: 343 4 ]</p26_1_1144_>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30_subfield_0>[imię]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[nazwisko]</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_0>[imię]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[nazwisko]</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_0>[imię]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p26_1_1144_343_>[Wartość wyboru w polu p26_1_1144_343. Dostępne wartości: 343 4 ]</p26_1_1144_343_>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37_subfield_0>[imię]</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>[nazwisko]</p37_subfield_1>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40_subfield_0>[imię]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[nazwisko]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_0>[imię]</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>[nazwisko]</p41_subfield_1>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p44_subfield_0>[imię]</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>[nazwisko]</p44_subfield_1>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_subfield_0>[imię]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[nazwisko]</p46_subfield_1>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48_subfield_0>[imię]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[nazwisko]</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_0>[imię]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[nazwisko]</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_0>[imię]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[nazwisko]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_0>[imię]</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>[nazwisko]</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_0>[imię]</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>[nazwisko]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_0>[imię]</p53_subfield_0>
       <p53_subfield_1>[nazwisko]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_0>[imię]</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>[nazwisko]</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_0>[imię]</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>[nazwisko]</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_0>[imię]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[nazwisko]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_0>[imię]</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>[nazwisko]</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_0>[imię]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[nazwisko]</p58_subfield_1>
       <p59_subfield_0>[imię]</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>[nazwisko]</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_0>[imię]</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>[nazwisko]</p60_subfield_1>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62_subfield_0>[imię]</p62_subfield_0>
       <p62_subfield_1>[nazwisko]</p62_subfield_1>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64_1_>[Wartość wyboru w polu p64_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_1_>
       <p63_1_>[Wartość wyboru w polu p63_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p63_1_>
       <p63_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu p63_1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_1_2_1_>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[data]</p67>
       <p67_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu p67_1_1_1. Dostępne wartości: 1 ]</p67_1_1_1_>
       <p67_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu p67_1_2_1. Dostępne wartości: 2 ]</p67_1_2_1_>
       <p68_1_>[Wartość wyboru w polu p68_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p68_1_>
       <p68>[data]</p68>
       <p69_1_>[Wartość wyboru w polu p69_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p69_1_>
       <p69>[data]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[data]</p77>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[data]</p83>
       <p83_1_>[Wartość wyboru w polu p83_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p83_1_>
       <p84_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p84_subfield_>
       <p84_subfield_3>[nazwa pełna]</p84_subfield_3>
       <p84_subfield_2>[nazwisko]</p84_subfield_2>
       <p84_subfield_1>[imię]</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p85_subfield_>
       <p85_subfield_3>[nazwa pełna]</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_2>[nazwisko]</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_1>[imię]</p85_subfield_1>
       <p85_1_>[Wartość wyboru w polu p85_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p85_1_>
       <p86_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p86_1_1>
       <p86>[data]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p86_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p86_1_2>
       <p88>[data]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[data]</p92>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 ]</p93_>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[data]</p96>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98>[data]</p98>
       <p99>[Pole integer - wartość liczbowa]</p99>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p100_1_>[Wartość wyboru w polu p100_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p100_1_>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p103_>[Wartość wyboru w polu p103. Dostępne wartości: 1 2 ]</p103_>
       <p104>[data]</p104>
       <p105>[Pole integer - wartość liczbowa]</p105>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p114_>[Wartość wyboru w polu p114. Dostępne wartości: 1 2 ]</p114_>
       <p115_>[Wartość wyboru w polu p115. Dostępne wartości: 1 2 ]</p115_>
       <p116_>[Wartość wyboru w polu p116. Dostępne wartości: 1 2 ]</p116_>
       <p117_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p117_subfield_>
       <p117_subfield_3>[nazwa pełna]</p117_subfield_3>
       <p117_subfield_2>[nazwisko]</p117_subfield_2>
       <p117_subfield_1>[imię]</p117_subfield_1>
       <p118_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p118_subfield_>
       <p118_subfield_3>[nazwa pełna]</p118_subfield_3>
       <p118_subfield_2>[nazwisko]</p118_subfield_2>
       <p118_subfield_1>[imię]</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p119_subfield_>
       <p119_subfield_3>[nazwa pełna]</p119_subfield_3>
       <p119_subfield_2>[nazwisko]</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_1>[imię]</p119_subfield_1>
       <p120_>[Wartość wyboru w polu p120. Dostępne wartości: 1 2 ]</p120_>
       <p121_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p121_subfield_>
       <p121_subfield_3>[nazwa pełna]</p121_subfield_3>
       <p121_subfield_2>[nazwisko]</p121_subfield_2>
       <p121_subfield_1>[imię]</p121_subfield_1>
       <p122_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p122_subfield_>
       <p122_subfield_3>[nazwa pełna]</p122_subfield_3>
       <p122_subfield_2>[nazwisko]</p122_subfield_2>
       <p122_subfield_1>[imię]</p122_subfield_1>
       <p123_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p123_subfield_>
       <p123_subfield_3>[nazwa pełna]</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_2>[nazwisko]</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_1>[imię]</p123_subfield_1>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p126_1_>[Wartość wyboru w polu p126_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p126_1_>
       <p125>[Pole tekstowe]</p125>
       <p126>[Pole tekstowe]</p126>
       <p127_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p127_subfield_>
       <p127_subfield_3>[nazwa pełna]</p127_subfield_3>
       <p127_subfield_2>[nazwisko]</p127_subfield_2>
       <p127_subfield_1>[imię]</p127_subfield_1>
       <p128>[Pole tekstowe]</p128>
       <p129_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p129_subfield_>
       <p129_subfield_3>[nazwa pełna]</p129_subfield_3>
       <p129_subfield_2>[nazwisko]</p129_subfield_2>
       <p129_subfield_1>[imię]</p129_subfield_1>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p131_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p131_subfield_>
       <p131_subfield_3>[nazwa pełna]</p131_subfield_3>
       <p131_subfield_2>[nazwisko]</p131_subfield_2>
       <p131_subfield_1>[imię]</p131_subfield_1>
       <p132>[Pole tekstowe]</p132>
       <p132_1_>[Wartość wyboru w polu p132_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_1_>
       <p133_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p133_subfield_>
       <p133_subfield_3>[nazwa pełna]</p133_subfield_3>
       <p133_subfield_2>[nazwisko]</p133_subfield_2>
       <p133_subfield_1>[imię]</p133_subfield_1>
       <p134_subfield_0>[miejscowość]</p134_subfield_0>
       <p134_subfield_1>[ulica]</p134_subfield_1>
       <p134_subfield_2>[nr domu]</p134_subfield_2>
       <p134_subfield_3>[nr lokalu]</p134_subfield_3>
       <p134_subfield_4>[kod pocztowy]</p134_subfield_4>
       <p134_subfield_5>[poczta]</p134_subfield_5>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p136_subfield_>
       <p136_subfield_3>[nazwa pełna]</p136_subfield_3>
       <p136_subfield_2>[nazwisko]</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_1>[imię]</p136_subfield_1>
       <p137_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p137_subfield_>
       <p137_subfield_3>[nazwa pełna]</p137_subfield_3>
       <p137_subfield_2>[nazwisko]</p137_subfield_2>
       <p137_subfield_1>[imię]</p137_subfield_1>
       <p138_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p138_subfield_>
       <p138_subfield_3>[nazwa pełna]</p138_subfield_3>
       <p138_subfield_2>[nazwisko]</p138_subfield_2>
       <p138_subfield_1>[imię]</p138_subfield_1>
       <p139>[Pole tekstowe]</p139>
       <p141>[pole wielowierszowe]</p141>
       <p141_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p141_1_1>
       <p141_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p141_1_2>
       <p141_1>[data]</p141_1>
       <p142_subfield_0>[imię]</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>[nazwisko]</p142_subfield_1>
       <p143_subfield_0>[imię]</p143_subfield_0>
       <p143_subfield_1>[nazwisko]</p143_subfield_1>
       <p144_subfield_0>[imię]</p144_subfield_0>
       <p144_subfield_1>[nazwisko]</p144_subfield_1>
       <p144_1_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p144_1_1_1>
       <p144_1_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p144_1_1_2>
       <p145_1_>[Wartość wyboru w polu p145_1. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p145_1_>
       <p144_>[Wartość wyboru w polu p144. Dostępne wartości: 2 ]</p144_>
       <p145_1_1_>[Wartość wyboru w polu p145_1_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p145_1_1_>
       <p145>[data]</p145>
       <p146>[Pole tekstowe]</p146>
       <p147>[pole wielowierszowe]</p147>
       <p148_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p148_subfield_>
       <p148_subfield_3>[nazwa pełna]</p148_subfield_3>
       <p148_subfield_2>[nazwisko]</p148_subfield_2>
       <p148_subfield_1>[imię]</p148_subfield_1>
       <p148_1_>[Wartość wyboru w polu p148_1. Dostępne wartości: 1 ]</p148_1_>
       <p149_1_>[Wartość wyboru w polu p149_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p149_1_>
       <p149_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p149_subfield_>
       <p149_subfield_3>[nazwa pełna]</p149_subfield_3>
       <p149_subfield_2>[nazwisko]</p149_subfield_2>
       <p149_subfield_1>[imię]</p149_subfield_1>
       <p150>[data]</p150>
       <p151>[pole wielowierszowe]</p151>
       <p152_>[Wartość wyboru w polu p152. Dostępne wartości: 1 2 ]</p152_>
       <p153>[Pole tekstowe]</p153>
       <p154>[pole wielowierszowe]</p154>
       <p155>[Pole tekstowe]</p155>
       <p157_>[Wartość wyboru w polu p157. Dostępne wartości: 1 2 ]</p157_>
       <p158>[pole wielowierszowe]</p158>
       <p158_1_>[Wartość wyboru w polu p158_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p158_1_>
       <p159>[data]</p159>
       <p160_subfield_0>[imię]</p160_subfield_0>
       <p160_subfield_1>[nazwisko]</p160_subfield_1>
       <p161_subfield_0>[imię]</p161_subfield_0>
       <p161_subfield_1>[nazwisko]</p161_subfield_1>
       <p162_subfield_0>[imię]</p162_subfield_0>
       <p162_subfield_1>[nazwisko]</p162_subfield_1>
       <p163_>[Wartość wyboru w polu p163. Dostępne wartości: 1 2 ]</p163_>
       <p164_>[Wartość wyboru w polu p164. Dostępne wartości: 1 2 ]</p164_>
       <p165>[data]</p165>
       <p166_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p166_subfield_>
       <p166_subfield_3>[nazwa pełna]</p166_subfield_3>
       <p166_subfield_2>[nazwisko]</p166_subfield_2>
       <p166_subfield_1>[imię]</p166_subfield_1>
       <p167>[Pole tekstowe]</p167>
       <p167_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p167_1_1>
       <p168>[data]</p168>
       <p169>[Pole tekstowe]</p169>
       <p167_1_>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p167_1_>
       <p170>[data]</p170>
       <p171>[Pole tekstowe]</p171>
       <p172>[Pole tekstowe]</p172>
       <p173>[Pole tekstowe]</p173>
       <p174>[data]</p174>
       <p175>[Pole tekstowe]</p175>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole tekstowe]</p178>
       <p179>[Pole tekstowe]</p179>
       <p179_1_>[Wartość wyboru w polu p179_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p179_1_>
       <p180_subfield_0>[imię]</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>[nazwisko]</p180_subfield_1>
       <p181_subfield_0>[imię]</p181_subfield_0>
       <p181_subfield_1>[nazwisko]</p181_subfield_1>
       <p181_1_>[Wartość wyboru w polu p181_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p181_1_>
       <p182>[pole wielowierszowe]</p182>
       <p183_subfield_0>[imię]</p183_subfield_0>
       <p183_subfield_1>[nazwisko]</p183_subfield_1>
       <p184>[Pole tekstowe]</p184>
       <p185>[Pole tekstowe]</p185>
       <p186_subfield_0>[imię]</p186_subfield_0>
       <p186_subfield_1>[nazwisko]</p186_subfield_1>
       <p187_subfield_0>[imię]</p187_subfield_0>
       <p187_subfield_1>[nazwisko]</p187_subfield_1>
       <p188_>[Wartość wyboru w polu p188. Dostępne wartości: 1 2 ]</p188_>
       <p190>[miejscowość]</p190>
       <p189>[data]</p189>
       <p191>[Pole tekstowe]</p191>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-PN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403308</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5>500600400</p5>
       <p6></p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_1_1>1</p8_1_1>
       <p8_1_2>1</p8_1_2>
       <p9>10</p9>
       <p8_1_2_1>1</p8_1_2_1>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p17>10</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>10</p20>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p26_1_1144_>1</p26_1_1144_>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30_subfield_0>Jan</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Kowalski</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_0>Jan</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>Kowalski</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_0>Jan</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p26_1_1144_343_>1</p26_1_1144_343_>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37_subfield_0>Jan</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>Kowalski</p37_subfield_1>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_subfield_0>Jan</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Kowalski</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_0>Jan</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>Kowalski</p41_subfield_1>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p44_subfield_0>Jan</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>Kowalski</p44_subfield_1>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_subfield_0>Jan</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>Kowalski</p46_subfield_1>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48_subfield_0>Jan</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>Kowalski</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_0>Jan</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>Kowalski</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_0>Jan</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Kowalski</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_0>Jan</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>Kowalski</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_0>Jan</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>Kowalski</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_0>Jan</p53_subfield_0>
       <p53_subfield_1>Kowalski</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_0>Jan</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>Kowalski</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_0>Jan</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>Kowalski</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_0>Jan</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Kowalski</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_0>Jan</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>Kowalski</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_0>Jan</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Kowalski</p58_subfield_1>
       <p59_subfield_0>Jan</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>Kowalski</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_0>Jan</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>Kowalski</p60_subfield_1>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62_subfield_0>Jan</p62_subfield_0>
       <p62_subfield_1>Kowalski</p62_subfield_1>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64_1_>1</p64_1_>
       <p63_1_>1</p63_1_>
       <p63_1_2_1_>1</p63_1_2_1_>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <p67_1_1_1_>1</p67_1_1_1_>
       <p67_1_2_1_>1</p67_1_2_1_>
       <p68_1_>1</p68_1_>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69_1_>1</p69_1_>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>30-10-1990</p83>
       <p83_1_>1</p83_1_>
       <p84_subfield_>2</p84_subfield_>
       <p84_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p84_subfield_3>
       <p84_subfield_2>Kowalski</p84_subfield_2>
       <p84_subfield_1>Jan</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_>2</p85_subfield_>
       <p85_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_2>Kowalski</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_1>Jan</p85_subfield_1>
       <p85_1_>1</p85_1_>
       <p86_1_1>1</p86_1_1>
       <p86>30-10-1990</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p86_1_2>1</p86_1_2>
       <p88>30-10-1990</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>30-10-1990</p92>
       <p93_>1</p93_>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>30-10-1990</p96>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98>30-10-1990</p98>
       <p99>10</p99>
       <p101>10</p101>
       <p100_1_>1</p100_1_>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>10</p103>
       <p103_>1</p103_>
       <p104>30-10-1990</p104>
       <p105>10</p105>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p114_>1</p114_>
       <p115_>1</p115_>
       <p116_>1</p116_>
       <p117_subfield_>2</p117_subfield_>
       <p117_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p117_subfield_3>
       <p117_subfield_2>Kowalski</p117_subfield_2>
       <p117_subfield_1>Jan</p117_subfield_1>
       <p118_subfield_>2</p118_subfield_>
       <p118_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p118_subfield_3>
       <p118_subfield_2>Kowalski</p118_subfield_2>
       <p118_subfield_1>Jan</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_>2</p119_subfield_>
       <p119_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p119_subfield_3>
       <p119_subfield_2>Kowalski</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_1>Jan</p119_subfield_1>
       <p120_>1</p120_>
       <p121_subfield_>2</p121_subfield_>
       <p121_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p121_subfield_3>
       <p121_subfield_2>Kowalski</p121_subfield_2>
       <p121_subfield_1>Jan</p121_subfield_1>
       <p122_subfield_>2</p122_subfield_>
       <p122_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p122_subfield_3>
       <p122_subfield_2>Kowalski</p122_subfield_2>
       <p122_subfield_1>Jan</p122_subfield_1>
       <p123_subfield_>2</p123_subfield_>
       <p123_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_2>Kowalski</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_1>Jan</p123_subfield_1>
       <p124_>1</p124_>
       <p126_1_>1</p126_1_>
       <p125>test pola tekstowego</p125>
       <p126>test pola tekstowego</p126>
       <p127_subfield_>2</p127_subfield_>
       <p127_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p127_subfield_3>
       <p127_subfield_2>Kowalski</p127_subfield_2>
       <p127_subfield_1>Jan</p127_subfield_1>
       <p128>test pola tekstowego</p128>
       <p129_subfield_>2</p129_subfield_>
       <p129_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p129_subfield_3>
       <p129_subfield_2>Kowalski</p129_subfield_2>
       <p129_subfield_1>Jan</p129_subfield_1>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p131_subfield_>2</p131_subfield_>
       <p131_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p131_subfield_3>
       <p131_subfield_2>Kowalski</p131_subfield_2>
       <p131_subfield_1>Jan</p131_subfield_1>
       <p132>test pola tekstowego</p132>
       <p132_1_>1</p132_1_>
       <p133_subfield_>2</p133_subfield_>
       <p133_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p133_subfield_3>
       <p133_subfield_2>Kowalski</p133_subfield_2>
       <p133_subfield_1>Jan</p133_subfield_1>
       <p134_subfield_0>Poznań</p134_subfield_0>
       <p134_subfield_1>Strzelecka</p134_subfield_1>
       <p134_subfield_2>1</p134_subfield_2>
       <p134_subfield_3>1</p134_subfield_3>
       <p134_subfield_4>61-155</p134_subfield_4>
       <p134_subfield_5>Poznań</p134_subfield_5>
       <p135>10</p135>
       <p136_subfield_>2</p136_subfield_>
       <p136_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p136_subfield_3>
       <p136_subfield_2>Kowalski</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_1>Jan</p136_subfield_1>
       <p137_subfield_>2</p137_subfield_>
       <p137_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p137_subfield_3>
       <p137_subfield_2>Kowalski</p137_subfield_2>
       <p137_subfield_1>Jan</p137_subfield_1>
       <p138_subfield_>2</p138_subfield_>
       <p138_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p138_subfield_3>
       <p138_subfield_2>Kowalski</p138_subfield_2>
       <p138_subfield_1>Jan</p138_subfield_1>
       <p139>test pola tekstowego</p139>
       <p141>to jest pole wielowierszowe</p141>
       <p141_1_1>1</p141_1_1>
       <p141_1_2>1</p141_1_2>
       <p141_1>30-10-1990</p141_1>
       <p142_subfield_0>Jan</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>Kowalski</p142_subfield_1>
       <p143_subfield_0>Jan</p143_subfield_0>
       <p143_subfield_1>Kowalski</p143_subfield_1>
       <p144_subfield_0>Jan</p144_subfield_0>
       <p144_subfield_1>Kowalski</p144_subfield_1>
       <p144_1_1_1>1</p144_1_1_1>
       <p144_1_1_2>1</p144_1_1_2>
       <p145_1_>1</p145_1_>
       <p144_>1</p144_>
       <p145_1_1_>1</p145_1_1_>
       <p145>30-10-1990</p145>
       <p146>test pola tekstowego</p146>
       <p147>to jest pole wielowierszowe</p147>
       <p148_subfield_>2</p148_subfield_>
       <p148_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p148_subfield_3>
       <p148_subfield_2>Kowalski</p148_subfield_2>
       <p148_subfield_1>Jan</p148_subfield_1>
       <p148_1_>1</p148_1_>
       <p149_1_>1</p149_1_>
       <p149_subfield_>2</p149_subfield_>
       <p149_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p149_subfield_3>
       <p149_subfield_2>Kowalski</p149_subfield_2>
       <p149_subfield_1>Jan</p149_subfield_1>
       <p150>30-10-1990</p150>
       <p151>to jest pole wielowierszowe</p151>
       <p152_>1</p152_>
       <p153>test pola tekstowego</p153>
       <p154>to jest pole wielowierszowe</p154>
       <p155>test pola tekstowego</p155>
       <p157_>1</p157_>
       <p158>to jest pole wielowierszowe</p158>
       <p158_1_>1</p158_1_>
       <p159>30-10-1990</p159>
       <p160_subfield_0>Jan</p160_subfield_0>
       <p160_subfield_1>Kowalski</p160_subfield_1>
       <p161_subfield_0>Jan</p161_subfield_0>
       <p161_subfield_1>Kowalski</p161_subfield_1>
       <p162_subfield_0>Jan</p162_subfield_0>
       <p162_subfield_1>Kowalski</p162_subfield_1>
       <p163_>1</p163_>
       <p164_>1</p164_>
       <p165>30-10-1990</p165>
       <p166_subfield_>2</p166_subfield_>
       <p166_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p166_subfield_3>
       <p166_subfield_2>Kowalski</p166_subfield_2>
       <p166_subfield_1>Jan</p166_subfield_1>
       <p167>test pola tekstowego</p167>
       <p167_1_1>1</p167_1_1>
       <p168>30-10-1990</p168>
       <p169>test pola tekstowego</p169>
       <p167_1_>1</p167_1_>
       <p170>30-10-1990</p170>
       <p171>test pola tekstowego</p171>
       <p172>test pola tekstowego</p172>
       <p173>test pola tekstowego</p173>
       <p174>30-10-1990</p174>
       <p175>test pola tekstowego</p175>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>test pola tekstowego</p178>
       <p179>test pola tekstowego</p179>
       <p179_1_>1</p179_1_>
       <p180_subfield_0>Jan</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>Kowalski</p180_subfield_1>
       <p181_subfield_0>Jan</p181_subfield_0>
       <p181_subfield_1>Kowalski</p181_subfield_1>
       <p181_1_>1</p181_1_>
       <p182>to jest pole wielowierszowe</p182>
       <p183_subfield_0>Jan</p183_subfield_0>
       <p183_subfield_1>Kowalski</p183_subfield_1>
       <p184>test pola tekstowego</p184>
       <p185>test pola tekstowego</p185>
       <p186_subfield_0>Jan</p186_subfield_0>
       <p186_subfield_1>Kowalski</p186_subfield_1>
       <p187_subfield_0>Jan</p187_subfield_0>
       <p187_subfield_1>Kowalski</p187_subfield_1>
       <p188_>1</p188_>
       <p190>Poznań</p190>
       <p189>30-10-1990</p189>
       <p191>test pola tekstowego</p191>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>