Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (10) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403363</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[nazwa]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10>
       <p11>[krajIdPodatnikaZagr]</p11>
       <p12>[nrIdPodatnikaZagr]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p19_>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[KodKraju]</p21>
       <p22>[Wojewodztwo]</p22>
       <p23>[Powiat]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>[MailEPUAP]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[KrajKor]</p36>
       <p37>[WojewodztwoKor]</p37>
       <p38>[PowiatKor]</p38>
       <p39>[GminaKor]</p39>
       <p40>[UlicaKor]</p40>
       <p41>[NrDomuKor]</p41>
       <p42>[NrLokaluKor]</p42>
       <p43>[MiejscowoscKor]</p43>
       <p44>[KodPocztowyKor]</p44>
       <p45>[PocztaKor]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[KodKrajuDzial]</p47>
       <p48>[WojewodztwoDzial]</p48>
       <p49>[PowiatDzial]</p49>
       <p50>[GminaDzial]</p50>
       <p51>[UlicaDzial]</p51>
       <p52>[NrDomuDzial]</p52>
       <p53>[NrLokaluDzial]</p53>
       <p54>[MiejscowoscDzial]</p54>
       <p55>[KodPocztowyDzial]</p55>
       <p56>[PocztaDzial]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[kraj]</p58>
       <p59>[województwo]</p59>
       <p60>[powiat]</p60>
       <p61>[gmina]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[miejscowość]</p65>
       <p67>[miejscowość]</p67>
       <p68>[KrajBanku]</p68>
       <p69>[NazwaBanku]</p69>
       <p70>[PosiadaczRachunku]</p70>
       <p71>[Rachunek]</p71>
       <p71_1>[Swift]</p71_1>
       <p72>[Rachunek]</p72>
       <p72_1>[Swift]</p72_1>
       <p73>[KrajBanku]</p73>
       <p74>[NazwaBanku]</p74>
       <p75>[PosiadaczRachunku]</p75>
       <p76>[Rachunek]</p76>
       <p76_1>[Rachunek]</p76_1>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78>[KrajBanku]</p78>
       <p79>[NazwaBanku]</p79>
       <p80>[PosiadaczRachunku]</p80>
       <p81>[Rachunek]</p81>
       <p81_1>[Rachunek]</p81_1>
       <p82_>[Wartość wyboru w polu p82. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p82_>
       <p83_>[Wartość wyboru w polu p83. Dostępne wartości: 1 2 ]</p83_>
       <p84_>[Wartość wyboru w polu p84. Dostępne wartości: 019 430 431 023 381 382 053 383 055 388 060 384 076 389 050 386 051 391 070 387 080 392 085 393 044 394 049 397 401 398 402 395 406 396 409 439 403 428 429 999 118 114 115 120 121 117 116 122 140 180 142 165 124 171 179 126 134 136 135 132 155 183 156 181 182 146 148 177 178 143 145 133 147 152 154 163 164 166 167 169 168 172 184 138 137 174 175 158 159 160 1000 ]</p84_>
       <p85>[NIP]</p85>
       <p86>[REGON]</p86>
       <p87>[nazwaPelna]</p87>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p88_>
       <p89>[nazwaPelna]</p89>
       <p90>[nazwa]</p90>
       <p91>[NIP]</p91>
       <p92>[REGON]</p92>
       <p93>[KodKraju]</p93>
       <p94>[Wojewodztwo]</p94>
       <p95>[Powiat]</p95>
       <p96>[Gmina]</p96>
       <p97>[Ulica]</p97>
       <p98>[NrDomu]</p98>
       <p99>[NrLokalu]</p99>
       <p100>[Miejscowosc]</p100>
       <p101>[KodPocztowy]</p101>
       <p102>[Poczta]</p102>
       <p103_>[Wartość wyboru w polu p103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p103_>
       <p104>[data]</p104>
       <p105_>[Wartość wyboru w polu p105. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p105_>
       <p106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_1>
       <p106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_2>
       <p106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_3>
       <p107_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p107_subfield_>
       <p107_subfield_4>[nazwa pełna]</p107_subfield_4>
       <p107_subfield_2>[nazwisko]</p107_subfield_2>
       <p107_subfield_1>[imię]</p107_subfield_1>
       <p107_subfield_3>[data urodzenia]</p107_subfield_3>
       <p108_>[Wartość wyboru w polu p108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p108_>
       <p108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p108_3_subfield_>
       <p108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p108_3_subfield_2>
       <p108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p108_3_subfield_3>
       <p109_subfield_1>[REGON]</p109_subfield_1>
       <p110>[pkd1opis]</p110>
       <p111>[pkd1]</p111>
       <p112_1>+:+ / -:-</p112_1>
       <p112_6>+:+ / -:-</p112_6>
       <p112_2>+:+ / -:-</p112_2>
       <p112_3>+:+ / -:-</p112_3>
       <p112_7>+:+ / -:-</p112_7>
       <p112_4>+:+ / -:-</p112_4>
       <p112_8>+:+ / -:-</p112_8>
       <p112_5>+:+ / -:-</p112_5>
       <p112_9>+:+ / -:-</p112_9>
       <p113_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113_1>
       <p113_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113_2>
       <p113_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113_3>
       <p113_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113_4>
       <p113_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113_5>
       <p114_>[Wartość wyboru w polu p114. Dostępne wartości: 1 2 ]</p114_>
       <p116>[Data wypełnienia]</p116>
       <p117>[pierwszeImie]</p117>
       <p118>[nazwisko]</p118>
       <p119>[Pole tekstowe]</p119>
       <p120_>[Wartość wyboru w polu p120. Dostępne wartości: 1 2 ]</p120_>
       <p120_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p120_3_subfield_>
       <p120_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p120_3_subfield_2>
       <p120_3_subfield_3>[Pole NIP]</p120_3_subfield_3>
       <p121>[pierwszeImie]</p121>
       <p122>[nazwisko]</p122>
       <p123>[Pole tekstowe]</p123>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p124_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p124_3_subfield_>
       <p124_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p124_3_subfield_2>
       <p124_3_subfield_3>[Pole NIP]</p124_3_subfield_3>
       <p125>[pierwszeImie]</p125>
       <p126>[nazwisko]</p126>
       <p127>[Pole tekstowe]</p127>
       <p128_>[Wartość wyboru w polu p128. Dostępne wartości: 1 2 ]</p128_>
       <p128_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p128_3_subfield_>
       <p128_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p128_3_subfield_2>
       <p128_3_subfield_3>[Pole NIP]</p128_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403363</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>nazwa testowa</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11></p11>
       <p12></p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>test@test.pl</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>PL</p36>
       <p37>wielkopolskie</p37>
       <p38>poznański</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>Półwiejska</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>PL</p47>
       <p48>wielkopolskie</p48>
       <p49>poznański</p49>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>Półwiejska</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>Poznań</p54>
       <p55>61-155</p55>
       <p56>Poznań</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>PL</p58>
       <p59>wielkopolskie</p59>
       <p60>poznański</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>Poznań</p65>
       <p67>Poznań</p67>
       <p68>Polska</p68>
       <p69>Bank Zachodni WBK</p69>
       <p70>Jan Nowak</p70>
       <p71>453054504926965134154839080720</p71>
       <p71_1>SWIFT</p71_1>
       <p72>453054504926965134154839080720</p72>
       <p72_1>SWIFT</p72_1>
       <p73>Polska</p73>
       <p74>Bank Zachodni WBK</p74>
       <p75>Jan Nowak</p75>
       <p76>453054504926965134154839080720</p76>
       <p76_1>453054504926965134154839080720</p76_1>
       <p77>1</p77>
       <p78>Polska</p78>
       <p79>Bank Zachodni WBK</p79>
       <p80>Jan Nowak</p80>
       <p81>453054504926965134154839080720</p81>
       <p81_1>453054504926965134154839080720</p81_1>
       <p82_>1</p82_>
       <p83_>1</p83_>
       <p84_>1</p84_>
       <p85>8875155741</p85>
       <p86>773461194</p86>
       <p87>Pełna nazwa testowa</p87>
       <p88_>1</p88_>
       <p89>Pełna nazwa testowa</p89>
       <p90>nazwa testowa</p90>
       <p91>8875155741</p91>
       <p92>773461194</p92>
       <p93>PL</p93>
       <p94>wielkopolskie</p94>
       <p95>poznański</p95>
       <p96>Poznań</p96>
       <p97>Strzelecka</p97>
       <p98>1</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>Poznań</p100>
       <p101>61-155</p101>
       <p102>Poznań</p102>
       <p103_>1</p103_>
       <p104>30-10-1990</p104>
       <p105_>1</p105_>
       <p106_1>1</p106_1>
       <p106_2>1</p106_2>
       <p106_3>1</p106_3>
       <p107_subfield_>2</p107_subfield_>
       <p107_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p107_subfield_4>
       <p107_subfield_2>Kowalski</p107_subfield_2>
       <p107_subfield_1>Jan</p107_subfield_1>
       <p107_subfield_3>30-10-1985</p107_subfield_3>
       <p108_>1</p108_>
       <p108_3_subfield_>2</p108_3_subfield_>
       <p108_3_subfield_2>23050608219</p108_3_subfield_2>
       <p108_3_subfield_3>8875155741</p108_3_subfield_3>
       <p109_subfield_1>773461194</p109_subfield_1>
       <p110>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p110>
       <p111>01.11.Z</p111>
       <p112_1>+</p112_1>
       <p112_6>+</p112_6>
       <p112_2>+</p112_2>
       <p112_3>+</p112_3>
       <p112_7>+</p112_7>
       <p112_4>+</p112_4>
       <p112_8>+</p112_8>
       <p112_5>+</p112_5>
       <p112_9>+</p112_9>
       <p113_1>1</p113_1>
       <p113_2>1</p113_2>
       <p113_3>1</p113_3>
       <p113_4>1</p113_4>
       <p113_5>1</p113_5>
       <p114_>1</p114_>
       <p116>30-10-2014</p116>
       <p117>Jan</p117>
       <p118>Kowalski</p118>
       <p119>test pola tekstowego</p119>
       <p120_>1</p120_>
       <p120_3_subfield_>2</p120_3_subfield_>
       <p120_3_subfield_2>23050608219</p120_3_subfield_2>
       <p120_3_subfield_3>8875155741</p120_3_subfield_3>
       <p121>Jan</p121>
       <p122>Kowalski</p122>
       <p123>test pola tekstowego</p123>
       <p124_>1</p124_>
       <p124_3_subfield_>2</p124_3_subfield_>
       <p124_3_subfield_2>23050608219</p124_3_subfield_2>
       <p124_3_subfield_3>8875155741</p124_3_subfield_3>
       <p125>Jan</p125>
       <p126>Kowalski</p126>
       <p127>test pola tekstowego</p127>
       <p128_>1</p128_>
       <p128_3_subfield_>2</p128_3_subfield_>
       <p128_3_subfield_2>23050608219</p128_3_subfield_2>
       <p128_3_subfield_3>8875155741</p128_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>