Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-8 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniającychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403391</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[nazwa]</p7>
       <p8>[KRS]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[krajIdPodatnikaZagr]</p10>
       <p11>[nrIdPodatnikaZagr]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15>[Faks]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[MailEPUAP]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19>[KrajKor]</p19>
       <p20>[WojewodztwoKor]</p20>
       <p21>[PowiatKor]</p21>
       <p22>[GminaKor]</p22>
       <p23>[UlicaKor]</p23>
       <p24>[NrDomuKor]</p24>
       <p25>[NrLokaluKor]</p25>
       <p26>[MiejscowoscKor]</p26>
       <p27>[KodPocztowyKor]</p27>
       <p28>[PocztaKor]</p28>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p30>[KodKrajuDzial]</p30>
       <p31>[WojewodztwoDzial]</p31>
       <p32>[PowiatDzial]</p32>
       <p33>[GminaDzial]</p33>
       <p34>[UlicaDzial]</p34>
       <p35>[NrDomuDzial]</p35>
       <p36>[NrLokaluDzial]</p36>
       <p37>[MiejscowoscDzial]</p37>
       <p38>[KodPocztowyDzial]</p38>
       <p39>[PocztaDzial]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[kraj]</p41>
       <p42>[województwo]</p42>
       <p43>[powiat]</p43>
       <p44>[gmina]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[miejscowość]</p48>
       <p50>[miejscowość]</p50>
       <p51>[KrajBanku]</p51>
       <p52>[NazwaBanku]</p52>
       <p53>[PosiadaczRachunku]</p53>
       <p54>[Rachunek]</p54>
       <p54_1>[Swift]</p54_1>
       <p55>[Rachunek]</p55>
       <p55_1>[Swift]</p55_1>
       <p56>[KrajBanku]</p56>
       <p57>[NazwaBanku]</p57>
       <p58>[PosiadaczRachunku]</p58>
       <p59>[Rachunek]</p59>
       <p59_1>[Swift]</p59_1>
       <p600>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p600>
       <p61>[KrajBanku]</p61>
       <p62>[NazwaBanku]</p62>
       <p63>[PosiadaczRachunku]</p63>
       <p64>[Rachunek]</p64>
       <p64_1>[Swift]</p64_1>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p65_>
       <p66>[NIP]</p66>
       <p67>[REGON]</p67>
       <p68>[nazwaPelna]</p68>
       <p69>[NIP]</p69>
       <p70>[REGON]</p70>
       <p71>[nazwaPelna]</p71>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 1 2 ]</p72_>
       <p73_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p73_subfield_>
       <p73_subfield_4>[nazwa pełna]</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_2>[nazwisko]</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_1>[imię]</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_3>[data urodzenia]</p73_subfield_3>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p74_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p74_3_subfield_>
       <p74_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p74_3_subfield_2>
       <p74_3_subfield_3>[Pole NIP]</p74_3_subfield_3>
       <p75_subfield_1>[REGON]</p75_subfield_1>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p77_subfield_>
       <p77_subfield_4>[nazwa pełna]</p77_subfield_4>
       <p77_subfield_2>[nazwisko]</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>[imię]</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_3>[data urodzenia]</p77_subfield_3>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p78_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p78_3_subfield_>
       <p78_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p78_3_subfield_2>
       <p78_3_subfield_3>[Pole NIP]</p78_3_subfield_3>
       <p79_subfield_1>[REGON]</p79_subfield_1>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p81>[data]</p81>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[pkd1opis]</p83>
       <p84>[pkd1]</p84>
       <p85_1> / +:+ / -:-</p85_1>
       <p85_3> / +:+ / -:-</p85_3>
       <p85_2> / +:+ / -:-</p85_2>
       <p85_4> / +:+ / -:-</p85_4>
       <p87_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p87_1>
       <p88_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p88_1>
       <p86_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_1>
       <p86_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_2>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p86_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_3>
       <p86_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_4>
       <p86_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_5>
       <p90>[WWW]</p90>
       <p86_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_6>
       <p91_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91_1>
       <p91_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91_2>
       <p91_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91_3>
       <p91_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91_4>
       <p91_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91_5>
       <p92_>[Wartość wyboru w polu p92. Dostępne wartości: 1 2 ]</p92_>
       <p94>[Data wypełnienia]</p94>
       <p95>[pierwszeImie]</p95>
       <p96>[nazwisko]</p96>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98_>[Wartość wyboru w polu p98. Dostępne wartości: 1 2 ]</p98_>
       <p98_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p98_3_subfield_>
       <p98_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p98_3_subfield_2>
       <p98_3_subfield_3>[Pole NIP]</p98_3_subfield_3>
       <p99>[pierwszeImie]</p99>
       <p100>[nazwisko]</p100>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102_>[Wartość wyboru w polu p102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p102_>
       <p102_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p102_3_subfield_>
       <p102_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p102_3_subfield_2>
       <p102_3_subfield_3>[Pole NIP]</p102_3_subfield_3>
       <p103>[pierwszeImie]</p103>
       <p104>[nazwisko]</p104>
       <p105>[Pole tekstowe]</p105>
       <p106_>[Wartość wyboru w polu p106. Dostępne wartości: 1 2 ]</p106_>
       <p106_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p106_3_subfield_>
       <p106_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p106_3_subfield_2>
       <p106_3_subfield_3>[Pole NIP]</p106_3_subfield_3>
       <p107>[pierwszeImie]</p107>
       <p108>[nazwisko]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110_>[Wartość wyboru w polu p110. Dostępne wartości: 1 2 ]</p110_>
       <p110_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p110_3_subfield_>
       <p110_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p110_3_subfield_2>
       <p110_3_subfield_3>[Pole NIP]</p110_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-8 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403391</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>nazwa testowa</p7>
       <p8>12345</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10></p10>
       <p11></p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p14>500600400</p14>
       <p13_>1</p13_>
       <p15></p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p20_>1</p20_>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Półwiejska</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>PL</p41>
       <p42>wielkopolskie</p42>
       <p43>poznański</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>Polska</p51>
       <p52>Bank Zachodni WBK</p52>
       <p53>Jan Nowak</p53>
       <p54>453054504926965134154839080720</p54>
       <p54_1>SWIFT</p54_1>
       <p55>453054504926965134154839080720</p55>
       <p55_1>SWIFT</p55_1>
       <p56>Polska</p56>
       <p57>Bank Zachodni WBK</p57>
       <p58>Jan Nowak</p58>
       <p59>453054504926965134154839080720</p59>
       <p59_1>SWIFT</p59_1>
       <p600>1</p600>
       <p61>Polska</p61>
       <p62>Bank Zachodni WBK</p62>
       <p63>Jan Nowak</p63>
       <p64>453054504926965134154839080720</p64>
       <p64_1>SWIFT</p64_1>
       <p65_>1</p65_>
       <p66>8875155741</p66>
       <p67>773461194</p67>
       <p68>Pełna nazwa testowa</p68>
       <p69>8875155741</p69>
       <p70>773461194</p70>
       <p71>Pełna nazwa testowa</p71>
       <p72_>1</p72_>
       <p73_subfield_>2</p73_subfield_>
       <p73_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_2>Kowalski</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_1>Jan</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_3>30-10-1985</p73_subfield_3>
       <p74_>1</p74_>
       <p74_3_subfield_>2</p74_3_subfield_>
       <p74_3_subfield_2>23050608219</p74_3_subfield_2>
       <p74_3_subfield_3>8875155741</p74_3_subfield_3>
       <p75_subfield_1>773461194</p75_subfield_1>
       <p76_>1</p76_>
       <p77_subfield_>2</p77_subfield_>
       <p77_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p77_subfield_4>
       <p77_subfield_2>Kowalski</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>Jan</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_3>30-10-1985</p77_subfield_3>
       <p78_>1</p78_>
       <p78_3_subfield_>2</p78_3_subfield_>
       <p78_3_subfield_2>23050608219</p78_3_subfield_2>
       <p78_3_subfield_3>8875155741</p78_3_subfield_3>
       <p79_subfield_1>773461194</p79_subfield_1>
       <p80_>1</p80_>
       <p81>30-10-1990</p81>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p83>
       <p84>01.11.Z</p84>
       <p85_1></p85_1>
       <p85_3></p85_3>
       <p85_2></p85_2>
       <p85_4></p85_4>
       <p87_1>10</p87_1>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86_2>10</p86_2>
       <p89>10</p89>
       <p86_3>10</p86_3>
       <p86_4>10</p86_4>
       <p86_5>10</p86_5>
       <p90></p90>
       <p86_6>10</p86_6>
       <p91_1>1</p91_1>
       <p91_2>1</p91_2>
       <p91_3>1</p91_3>
       <p91_4>1</p91_4>
       <p91_5>1</p91_5>
       <p92_>1</p92_>
       <p94>30-10-2014</p94>
       <p95>Jan</p95>
       <p96>Kowalski</p96>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98_>1</p98_>
       <p98_3_subfield_>2</p98_3_subfield_>
       <p98_3_subfield_2>23050608219</p98_3_subfield_2>
       <p98_3_subfield_3>8875155741</p98_3_subfield_3>
       <p99>Jan</p99>
       <p100>Kowalski</p100>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102_>1</p102_>
       <p102_3_subfield_>2</p102_3_subfield_>
       <p102_3_subfield_2>23050608219</p102_3_subfield_2>
       <p102_3_subfield_3>8875155741</p102_3_subfield_3>
       <p103>Jan</p103>
       <p104>Kowalski</p104>
       <p105>test pola tekstowego</p105>
       <p106_>1</p106_>
       <p106_3_subfield_>2</p106_3_subfield_>
       <p106_3_subfield_2>23050608219</p106_3_subfield_2>
       <p106_3_subfield_3>8875155741</p106_3_subfield_3>
       <p107>Jan</p107>
       <p108>Kowalski</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110_>1</p110_>
       <p110_3_subfield_>2</p110_3_subfield_>
       <p110_3_subfield_2>23050608219</p110_3_subfield_2>
       <p110_3_subfield_3>8875155741</p110_3_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>