Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-7 (3) - B.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404444</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p30_1>[kraj]</p30_1>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p32_1_>[Wartość wyboru w polu p32_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p32_1_>
       <p30_2>[kraj]</p30_2>
       <p31_2>[Pole tekstowe]</p31_2>
       <p32_2_>[Wartość wyboru w polu p32_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p32_2_>
       <p30_3>[kraj]</p30_3>
       <p31_3>[Pole tekstowe]</p31_3>
       <p32_3_>[Wartość wyboru w polu p32_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_3_>
       <p30_4>[kraj]</p30_4>
       <p31_4>[Pole tekstowe]</p31_4>
       <p32_4_>[Wartość wyboru w polu p32_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_4_>
       <p30_5>[kraj]</p30_5>
       <p31_5>[Pole tekstowe]</p31_5>
       <p32_5_>[Wartość wyboru w polu p32_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_5_>
       <p30_6>[kraj]</p30_6>
       <p31_6>[Pole tekstowe]</p31_6>
       <p32_6_>[Wartość wyboru w polu p32_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_6_>
       <p30_7>[kraj]</p30_7>
       <p31_7>[Pole tekstowe]</p31_7>
       <p32_7_>[Wartość wyboru w polu p32_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_7_>
       <p30_8>[kraj]</p30_8>
       <p31_8>[Pole tekstowe]</p31_8>
       <p32_8_>[Wartość wyboru w polu p32_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_8_>
       <p30_9>[kraj]</p30_9>
       <p31_9>[Pole tekstowe]</p31_9>
       <p32_9_>[Wartość wyboru w polu p32_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_9_>
       <p30_10>[kraj]</p30_10>
       <p31_10>[Pole tekstowe]</p31_10>
       <p32_10_>[Wartość wyboru w polu p32_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_10_>
       <p30_11>[kraj]</p30_11>
       <p31_11>[Pole tekstowe]</p31_11>
       <p32_11_>[Wartość wyboru w polu p32_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_11_>
       <p30_12>[kraj]</p30_12>
       <p31_12>[Pole tekstowe]</p31_12>
       <p32_12_>[Wartość wyboru w polu p32_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_12_>
       <p30_13>[kraj]</p30_13>
       <p31_13>[Pole tekstowe]</p31_13>
       <p32_13_>[Wartość wyboru w polu p32_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_13_>
       <p30_14>[kraj]</p30_14>
       <p31_14>[Pole tekstowe]</p31_14>
       <p32_14_>[Wartość wyboru w polu p32_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_14_>
       <p30_15>[kraj]</p30_15>
       <p31_15>[Pole tekstowe]</p31_15>
       <p32_15_>[Wartość wyboru w polu p32_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_15_>
       <p30_16>[kraj]</p30_16>
       <p31_16>[Pole tekstowe]</p31_16>
       <p32_16_>[Wartość wyboru w polu p32_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_16_>
       <p30_17>[kraj]</p30_17>
       <p31_17>[Pole tekstowe]</p31_17>
       <p32_17_>[Wartość wyboru w polu p32_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_17_>
       <p30_18>[kraj]</p30_18>
       <p31_18>[Pole tekstowe]</p31_18>
       <p32_18_>[Wartość wyboru w polu p32_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_18_>
       <p30_19>[kraj]</p30_19>
       <p31_19>[Pole tekstowe]</p31_19>
       <p32_19_>[Wartość wyboru w polu p32_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_19_>
       <p30_20>[kraj]</p30_20>
       <p31_20>[Pole tekstowe]</p31_20>
       <p32_20_>[Wartość wyboru w polu p32_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_20_>
       <p30_21>[kraj]</p30_21>
       <p31_21>[Pole tekstowe]</p31_21>
       <p32_21_>[Wartość wyboru w polu p32_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_21_>
       <p30_22>[kraj]</p30_22>
       <p31_22>[Pole tekstowe]</p31_22>
       <p32_22_>[Wartość wyboru w polu p32_22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_22_>
       <p30_23>[kraj]</p30_23>
       <p31_23>[Pole tekstowe]</p31_23>
       <p32_23_>[Wartość wyboru w polu p32_23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_23_>
       <p30_24>[kraj]</p30_24>
       <p31_24>[Pole tekstowe]</p31_24>
       <p32_24_>[Wartość wyboru w polu p32_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_24_>
       <p30_25>[kraj]</p30_25>
       <p31_25>[Pole tekstowe]</p31_25>
       <p32_25_>[Wartość wyboru w polu p32_25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_25_>
       <p30_26>[kraj]</p30_26>
       <p31_26>[Pole tekstowe]</p31_26>
       <p32_26_>[Wartość wyboru w polu p32_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_26_>
       <p30_27>[kraj]</p30_27>
       <p31_27>[Pole tekstowe]</p31_27>
       <p32_27_>[Wartość wyboru w polu p32_27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_27_>
       <p30_28>[kraj]</p30_28>
       <p31_28>[Pole tekstowe]</p31_28>
       <p32_28_>[Wartość wyboru w polu p32_28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_28_>
       <p30_29>[kraj]</p30_29>
       <p31_29>[Pole tekstowe]</p31_29>
       <p32_29_>[Wartość wyboru w polu p32_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_29_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-7 (3) - B.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404444</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p30_1>PL</p30_1>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p32_1_>1</p32_1_>
       <p30_2>PL</p30_2>
       <p31_2>test pola tekstowego</p31_2>
       <p32_2_>1</p32_2_>
       <p30_3>PL</p30_3>
       <p31_3>test pola tekstowego</p31_3>
       <p32_3_>1</p32_3_>
       <p30_4>PL</p30_4>
       <p31_4>test pola tekstowego</p31_4>
       <p32_4_>1</p32_4_>
       <p30_5>PL</p30_5>
       <p31_5>test pola tekstowego</p31_5>
       <p32_5_>1</p32_5_>
       <p30_6>PL</p30_6>
       <p31_6>test pola tekstowego</p31_6>
       <p32_6_>1</p32_6_>
       <p30_7>PL</p30_7>
       <p31_7>test pola tekstowego</p31_7>
       <p32_7_>1</p32_7_>
       <p30_8>PL</p30_8>
       <p31_8>test pola tekstowego</p31_8>
       <p32_8_>1</p32_8_>
       <p30_9>PL</p30_9>
       <p31_9>test pola tekstowego</p31_9>
       <p32_9_>1</p32_9_>
       <p30_10>PL</p30_10>
       <p31_10>test pola tekstowego</p31_10>
       <p32_10_>1</p32_10_>
       <p30_11>PL</p30_11>
       <p31_11>test pola tekstowego</p31_11>
       <p32_11_>1</p32_11_>
       <p30_12>PL</p30_12>
       <p31_12>test pola tekstowego</p31_12>
       <p32_12_>1</p32_12_>
       <p30_13>PL</p30_13>
       <p31_13>test pola tekstowego</p31_13>
       <p32_13_>1</p32_13_>
       <p30_14>PL</p30_14>
       <p31_14>test pola tekstowego</p31_14>
       <p32_14_>1</p32_14_>
       <p30_15>PL</p30_15>
       <p31_15>test pola tekstowego</p31_15>
       <p32_15_>1</p32_15_>
       <p30_16>PL</p30_16>
       <p31_16>test pola tekstowego</p31_16>
       <p32_16_>1</p32_16_>
       <p30_17>PL</p30_17>
       <p31_17>test pola tekstowego</p31_17>
       <p32_17_>1</p32_17_>
       <p30_18>PL</p30_18>
       <p31_18>test pola tekstowego</p31_18>
       <p32_18_>1</p32_18_>
       <p30_19>PL</p30_19>
       <p31_19>test pola tekstowego</p31_19>
       <p32_19_>1</p32_19_>
       <p30_20>PL</p30_20>
       <p31_20>test pola tekstowego</p31_20>
       <p32_20_>1</p32_20_>
       <p30_21>PL</p30_21>
       <p31_21>test pola tekstowego</p31_21>
       <p32_21_>1</p32_21_>
       <p30_22>PL</p30_22>
       <p31_22>test pola tekstowego</p31_22>
       <p32_22_>1</p32_22_>
       <p30_23>PL</p30_23>
       <p31_23>test pola tekstowego</p31_23>
       <p32_23_>1</p32_23_>
       <p30_24>PL</p30_24>
       <p31_24>test pola tekstowego</p31_24>
       <p32_24_>1</p32_24_>
       <p30_25>PL</p30_25>
       <p31_25>test pola tekstowego</p31_25>
       <p32_25_>1</p32_25_>
       <p30_26>PL</p30_26>
       <p31_26>test pola tekstowego</p31_26>
       <p32_26_>1</p32_26_>
       <p30_27>PL</p30_27>
       <p31_27>test pola tekstowego</p31_27>
       <p32_27_>1</p32_27_>
       <p30_28>PL</p30_28>
       <p31_28>test pola tekstowego</p31_28>
       <p32_28_>1</p32_28_>
       <p30_29>PL</p30_29>
       <p31_29>test pola tekstowego</p31_29>
       <p32_29_>1</p32_29_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>