Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-7 (3) - C.3.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Adresy pozostałych miejsc prowadzenia działalnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404460</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_79_>[Wartość wyboru w polu p1_79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_79_>
       <p1_80>[kraj]</p1_80>
       <p1_81>[województwo]</p1_81>
       <p1_82>[powiat]</p1_82>
       <p1_83>[gmina]</p1_83>
       <p1_84>[Pole tekstowe]</p1_84>
       <p1_85>[Pole tekstowe]</p1_85>
       <p1_86>[Pole tekstowe]</p1_86>
       <p1_87>[miejscowość]</p1_87>
       <p1_88>[Pole tekstowe]</p1_88>
       <p1_89>[miejscowość]</p1_89>
       <p1_90>[Pole tekstowe]</p1_90>
       <p2_79_>[Wartość wyboru w polu p2_79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_79_>
       <p2_80>[kraj]</p2_80>
       <p2_81>[województwo]</p2_81>
       <p2_82>[powiat]</p2_82>
       <p2_83>[gmina]</p2_83>
       <p2_84>[Pole tekstowe]</p2_84>
       <p2_85>[Pole tekstowe]</p2_85>
       <p2_86>[Pole tekstowe]</p2_86>
       <p2_87>[miejscowość]</p2_87>
       <p2_88>[Pole tekstowe]</p2_88>
       <p2_89>[miejscowość]</p2_89>
       <p2_90>[Pole tekstowe]</p2_90>
       <p3_79_>[Wartość wyboru w polu p3_79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_79_>
       <p3_80>[kraj]</p3_80>
       <p3_81>[województwo]</p3_81>
       <p3_82>[powiat]</p3_82>
       <p3_83>[gmina]</p3_83>
       <p3_84>[Pole tekstowe]</p3_84>
       <p3_85>[Pole tekstowe]</p3_85>
       <p3_86>[Pole tekstowe]</p3_86>
       <p3_87>[miejscowość]</p3_87>
       <p3_88>[Pole tekstowe]</p3_88>
       <p3_89>[miejscowość]</p3_89>
       <p3_90>[Pole tekstowe]</p3_90>
       <p4_79_>[Wartość wyboru w polu p4_79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_79_>
       <p4_80>[kraj]</p4_80>
       <p4_81>[województwo]</p4_81>
       <p4_82>[powiat]</p4_82>
       <p4_83>[gmina]</p4_83>
       <p4_84>[Pole tekstowe]</p4_84>
       <p4_85>[Pole tekstowe]</p4_85>
       <p4_86>[Pole tekstowe]</p4_86>
       <p4_87>[miejscowość]</p4_87>
       <p4_88>[Pole tekstowe]</p4_88>
       <p4_89>[miejscowość]</p4_89>
       <p4_90>[Pole tekstowe]</p4_90>
       <p5_79_>[Wartość wyboru w polu p5_79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_79_>
       <p5_80>[kraj]</p5_80>
       <p5_81>[województwo]</p5_81>
       <p5_82>[powiat]</p5_82>
       <p5_83>[gmina]</p5_83>
       <p5_84>[Pole tekstowe]</p5_84>
       <p5_85>[Pole tekstowe]</p5_85>
       <p5_86>[Pole tekstowe]</p5_86>
       <p5_87>[miejscowość]</p5_87>
       <p5_88>[Pole tekstowe]</p5_88>
       <p5_89>[miejscowość]</p5_89>
       <p5_90>[Pole tekstowe]</p5_90>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-7 (3) - C.3.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404460</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_79_>1</p1_79_>
       <p1_80>PL</p1_80>
       <p1_81>wielkopolskie</p1_81>
       <p1_82>poznański</p1_82>
       <p1_83>Poznań</p1_83>
       <p1_84>test pola tekstowego</p1_84>
       <p1_85>test pola tekstowego</p1_85>
       <p1_86>test pola tekstowego</p1_86>
       <p1_87>Poznań</p1_87>
       <p1_88>test pola tekstowego</p1_88>
       <p1_89>Poznań</p1_89>
       <p1_90>test pola tekstowego</p1_90>
       <p2_79_>1</p2_79_>
       <p2_80>PL</p2_80>
       <p2_81>wielkopolskie</p2_81>
       <p2_82>poznański</p2_82>
       <p2_83>Poznań</p2_83>
       <p2_84>test pola tekstowego</p2_84>
       <p2_85>test pola tekstowego</p2_85>
       <p2_86>test pola tekstowego</p2_86>
       <p2_87>Poznań</p2_87>
       <p2_88>test pola tekstowego</p2_88>
       <p2_89>Poznań</p2_89>
       <p2_90>test pola tekstowego</p2_90>
       <p3_79_>1</p3_79_>
       <p3_80>PL</p3_80>
       <p3_81>wielkopolskie</p3_81>
       <p3_82>poznański</p3_82>
       <p3_83>Poznań</p3_83>
       <p3_84>test pola tekstowego</p3_84>
       <p3_85>test pola tekstowego</p3_85>
       <p3_86>test pola tekstowego</p3_86>
       <p3_87>Poznań</p3_87>
       <p3_88>test pola tekstowego</p3_88>
       <p3_89>Poznań</p3_89>
       <p3_90>test pola tekstowego</p3_90>
       <p4_79_>1</p4_79_>
       <p4_80>PL</p4_80>
       <p4_81>wielkopolskie</p4_81>
       <p4_82>poznański</p4_82>
       <p4_83>Poznań</p4_83>
       <p4_84>test pola tekstowego</p4_84>
       <p4_85>test pola tekstowego</p4_85>
       <p4_86>test pola tekstowego</p4_86>
       <p4_87>Poznań</p4_87>
       <p4_88>test pola tekstowego</p4_88>
       <p4_89>Poznań</p4_89>
       <p4_90>test pola tekstowego</p4_90>
       <p5_79_>1</p5_79_>
       <p5_80>PL</p5_80>
       <p5_81>wielkopolskie</p5_81>
       <p5_82>poznański</p5_82>
       <p5_83>Poznań</p5_83>
       <p5_84>test pola tekstowego</p5_84>
       <p5_85>test pola tekstowego</p5_85>
       <p5_86>test pola tekstowego</p5_86>
       <p5_87>Poznań</p5_87>
       <p5_88>test pola tekstowego</p5_88>
       <p5_89>Poznań</p5_89>
       <p5_90>test pola tekstowego</p5_90>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>