Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: UPL-1 (4) (archiwalny) (od I 2015) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404687</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_0>[Pole tekstowe]</p1_3_0>
       <p3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_subfield_0>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[Faks]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p19_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>[Pole NIP]</p19_3_subfield_3>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23>[WojewodztwoKor]</p23>
       <p24>[PowiatKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31>[PocztaKor]</p31>
       <p32>[Telefon]</p32>
       <p33>[Faks]</p33>
       <p34>[Mail]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[nazwisko]</p37>
       <p38>[pierwszeImie]</p38>
       <p39>[Stanowisko]</p39>
       <p41>[nazwisko]</p41>
       <p42>[pierwszeImie]</p42>
       <p43>[Stanowisko]</p43>
       <p45>[nazwisko]</p45>
       <p46>[pierwszeImie]</p46>
       <p47>[Stanowisko]</p47>
       <p49>[Data wypełnienia]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UPL-1 (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404687</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_0>test pola tekstowego</p1_3_0>
       <p3_subfield_0>3022</p3_subfield_0>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17></p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p19_3_subfield_>2</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>23050608219</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>8875155741</p19_3_subfield_3>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>500600400</p32>
       <p33></p33>
       <p34>test@test.pl</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>Kowalski</p37>
       <p38>Jan</p38>
       <p39>manager</p39>
       <p41>Kowalski</p41>
       <p42>Jan</p42>
       <p43>manager</p43>
       <p45>Kowalski</p45>
       <p46>Jan</p46>
       <p47>manager</p47>
       <p49>30-10-2014</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>