Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (10) - D.3 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Dane wspólnika / spółki tworzącej grupę kapitałowąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405179</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_103_>[Wartość wyboru w polu p1_103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_103_>
       <p1_104>[data]</p1_104>
       <p1_105_>[Wartość wyboru w polu p1_105. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_105_>
       <p1_106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_106_1>
       <p1_106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_106_2>
       <p1_05_>[Wartość wyboru w polu p1_05. Dostępne wartości: 3 ]</p1_05_>
       <p1_106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_106_3>
       <p1_107_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_107_subfield_>
       <p1_107_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_107_subfield_4>
       <p1_107_subfield_2>[nazwisko]</p1_107_subfield_2>
       <p1_107_subfield_1>[imię]</p1_107_subfield_1>
       <p1_107_subfield_3>[data urodzenia]</p1_107_subfield_3>
       <p1_108_>[Wartość wyboru w polu p1_108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_108_>
       <p1_108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_108_3_subfield_>
       <p1_108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_108_3_subfield_2>
       <p1_108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_108_3_subfield_3>
       <p1_109_subfield_1>[REGON]</p1_109_subfield_1>
       <p2_103_>[Wartość wyboru w polu p2_103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_103_>
       <p2_104>[data]</p2_104>
       <p2_105_>[Wartość wyboru w polu p2_105. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_105_>
       <p2_106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_106_1>
       <p2_106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_106_2>
       <p2_05_>[Wartość wyboru w polu p2_05. Dostępne wartości: 3 ]</p2_05_>
       <p2_106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_106_3>
       <p2_107_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_107_subfield_>
       <p2_107_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_107_subfield_4>
       <p2_107_subfield_2>[nazwisko]</p2_107_subfield_2>
       <p2_107_subfield_1>[imię]</p2_107_subfield_1>
       <p2_107_subfield_3>[data urodzenia]</p2_107_subfield_3>
       <p2_108_>[Wartość wyboru w polu p2_108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_108_>
       <p2_108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_108_3_subfield_>
       <p2_108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_108_3_subfield_2>
       <p2_108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_108_3_subfield_3>
       <p2_109_subfield_1>[REGON]</p2_109_subfield_1>
       <p3_103_>[Wartość wyboru w polu p3_103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_103_>
       <p3_104>[data]</p3_104>
       <p3_105_>[Wartość wyboru w polu p3_105. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_105_>
       <p3_106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_106_1>
       <p3_106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_106_2>
       <p3_05_>[Wartość wyboru w polu p3_05. Dostępne wartości: 3 ]</p3_05_>
       <p3_106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_106_3>
       <p3_107_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_107_subfield_>
       <p3_107_subfield_4>[nazwa pełna]</p3_107_subfield_4>
       <p3_107_subfield_2>[nazwisko]</p3_107_subfield_2>
       <p3_107_subfield_1>[imię]</p3_107_subfield_1>
       <p3_107_subfield_3>[data urodzenia]</p3_107_subfield_3>
       <p3_108_>[Wartość wyboru w polu p3_108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_108_>
       <p3_108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p3_108_3_subfield_>
       <p3_108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p3_108_3_subfield_2>
       <p3_108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p3_108_3_subfield_3>
       <p3_109_subfield_1>[REGON]</p3_109_subfield_1>
       <p4_103_>[Wartość wyboru w polu p4_103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_103_>
       <p4_104>[data]</p4_104>
       <p4_105_>[Wartość wyboru w polu p4_105. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_105_>
       <p4_106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_106_1>
       <p4_106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_106_2>
       <p4_106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_106_3>
       <p4_107_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_107_subfield_>
       <p4_107_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_107_subfield_4>
       <p4_107_subfield_2>[nazwisko]</p4_107_subfield_2>
       <p4_107_subfield_1>[imię]</p4_107_subfield_1>
       <p4_107_subfield_3>[data urodzenia]</p4_107_subfield_3>
       <p4_108_>[Wartość wyboru w polu p4_108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_108_>
       <p4_108_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p4_108_3_subfield_>
       <p4_108_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p4_108_3_subfield_2>
       <p4_108_3_subfield_3>[Pole NIP]</p4_108_3_subfield_3>
       <p4_109_subfield_1>[REGON]</p4_109_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (10) - D.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405179</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_103_>1</p1_103_>
       <p1_104>30-10-1990</p1_104>
       <p1_105_>1</p1_105_>
       <p1_106_1>1</p1_106_1>
       <p1_106_2>1</p1_106_2>
       <p1_05_>1</p1_05_>
       <p1_106_3>1</p1_106_3>
       <p1_107_subfield_>2</p1_107_subfield_>
       <p1_107_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_107_subfield_4>
       <p1_107_subfield_2>Kowalski</p1_107_subfield_2>
       <p1_107_subfield_1>Jan</p1_107_subfield_1>
       <p1_107_subfield_3>30-10-1985</p1_107_subfield_3>
       <p1_108_>1</p1_108_>
       <p1_108_3_subfield_>2</p1_108_3_subfield_>
       <p1_108_3_subfield_2>23050608219</p1_108_3_subfield_2>
       <p1_108_3_subfield_3>8875155741</p1_108_3_subfield_3>
       <p1_109_subfield_1>773461194</p1_109_subfield_1>
       <p2_103_>1</p2_103_>
       <p2_104>30-10-1990</p2_104>
       <p2_105_>1</p2_105_>
       <p2_106_1>1</p2_106_1>
       <p2_106_2>1</p2_106_2>
       <p2_05_>1</p2_05_>
       <p2_106_3>1</p2_106_3>
       <p2_107_subfield_>2</p2_107_subfield_>
       <p2_107_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_107_subfield_4>
       <p2_107_subfield_2>Kowalski</p2_107_subfield_2>
       <p2_107_subfield_1>Jan</p2_107_subfield_1>
       <p2_107_subfield_3>30-10-1985</p2_107_subfield_3>
       <p2_108_>1</p2_108_>
       <p2_108_3_subfield_>2</p2_108_3_subfield_>
       <p2_108_3_subfield_2>23050608219</p2_108_3_subfield_2>
       <p2_108_3_subfield_3>8875155741</p2_108_3_subfield_3>
       <p2_109_subfield_1>773461194</p2_109_subfield_1>
       <p3_103_>1</p3_103_>
       <p3_104>30-10-1990</p3_104>
       <p3_105_>1</p3_105_>
       <p3_106_1>1</p3_106_1>
       <p3_106_2>1</p3_106_2>
       <p3_05_>1</p3_05_>
       <p3_106_3>1</p3_106_3>
       <p3_107_subfield_>2</p3_107_subfield_>
       <p3_107_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p3_107_subfield_4>
       <p3_107_subfield_2>Kowalski</p3_107_subfield_2>
       <p3_107_subfield_1>Jan</p3_107_subfield_1>
       <p3_107_subfield_3>30-10-1985</p3_107_subfield_3>
       <p3_108_>1</p3_108_>
       <p3_108_3_subfield_>2</p3_108_3_subfield_>
       <p3_108_3_subfield_2>23050608219</p3_108_3_subfield_2>
       <p3_108_3_subfield_3>8875155741</p3_108_3_subfield_3>
       <p3_109_subfield_1>773461194</p3_109_subfield_1>
       <p4_103_>1</p4_103_>
       <p4_104>30-10-1990</p4_104>
       <p4_105_>1</p4_105_>
       <p4_106_1>1</p4_106_1>
       <p4_106_2>1</p4_106_2>
       <p4_106_3>1</p4_106_3>
       <p4_107_subfield_>2</p4_107_subfield_>
       <p4_107_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_107_subfield_4>
       <p4_107_subfield_2>Kowalski</p4_107_subfield_2>
       <p4_107_subfield_1>Jan</p4_107_subfield_1>
       <p4_107_subfield_3>30-10-1985</p4_107_subfield_3>
       <p4_108_>1</p4_108_>
       <p4_108_3_subfield_>2</p4_108_3_subfield_>
       <p4_108_3_subfield_2>23050608219</p4_108_3_subfield_2>
       <p4_108_3_subfield_3>8875155741</p4_108_3_subfield_3>
       <p4_109_subfield_1>773461194</p4_109_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>