Pola formularza

Formularz: DPZATR (archiwalny) (od I 2015) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium krajuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3407151</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DPZATR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3407151</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p6>10</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>