Pola formularza

Formularz: OoZKP Oświadczenie o zastosowaniu tzw. kredytu podatkowego - wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 361)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408179</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p15>[NIP]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p10>[fun]</p10>
       <p23>[nazwaPelna]</p23>
       <p20>[rok]</p20>
       <p24>rozpocząłem / rozpoczęłam</p24>
       <p26>prowadziłem / prowadziłam</p26>
       <p25>oraz działalności takiej nie prowadził mój małżonek / oraz działalności takiej nie prowadziła moja małżonka / </p25>
       <p21>[rok]</p21>
       <p27>osiągnąłem / osiągnęłam</p27>
       <p22>[k]</p22>
       <p28>byłem / byłam</p28>
       <p29>zatrudniałem / zatrudniałam</p29>
       <p30>opodatkowany / opodatkowana</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoZKP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408179</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p15>8875155741</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p10></p10>
       <p23>Pełna nazwa testowa</p23>
       <p20></p20>
       <p24>rozpocząłem</p24>
       <p26>prowadziłem</p26>
       <p25>oraz działalności takiej nie prowadził mój małżonek</p25>
       <p21></p21>
       <p27>osiągnąłem</p27>
       <p22>10</p22>
       <p28>byłem</p28>
       <p29>zatrudniałem</p29>
       <p30>opodatkowany</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>