Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-8 (1)-D.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Dane wyodrębnionej jednostki wewnętrznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408468</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_69>[NIP]</p1_69>
       <p1_70>[REGON]</p1_70>
       <p1_71>[nazwaPelna]</p1_71>
       <p2_69>[NIP]</p2_69>
       <p2_70>[REGON]</p2_70>
       <p2_71>[nazwaPelna]</p2_71>
       <p3_69>[NIP]</p3_69>
       <p3_70>[REGON]</p3_70>
       <p3_71>[nazwaPelna]</p3_71>
       <p4_69>[NIP]</p4_69>
       <p4_70>[REGON]</p4_70>
       <p4_71>[nazwaPelna]</p4_71>
       <p5_69>[NIP]</p5_69>
       <p5_70>[REGON]</p5_70>
       <p5_71>[nazwaPelna]</p5_71>
       <p6_69>[NIP]</p6_69>
       <p6_70>[REGON]</p6_70>
       <p6_71>[nazwaPelna]</p6_71>
       <p7_69>[NIP]</p7_69>
       <p7_70>[REGON]</p7_70>
       <p7_71>[nazwaPelna]</p7_71>
       <p8_69>[NIP]</p8_69>
       <p8_70>[REGON]</p8_70>
       <p8_71>[nazwaPelna]</p8_71>
       <p9_69>[NIP]</p9_69>
       <p9_70>[REGON]</p9_70>
       <p9_71>[nazwaPelna]</p9_71>
       <p10_69>[NIP]</p10_69>
       <p10_70>[REGON]</p10_70>
       <p10_71>[nazwaPelna]</p10_71>
       <p11_69>[NIP]</p11_69>
       <p11_70>[REGON]</p11_70>
       <p11_71>[nazwaPelna]</p11_71>
       <p12_69>[NIP]</p12_69>
       <p12_70>[REGON]</p12_70>
       <p12_71>[nazwaPelna]</p12_71>
       <p13_69>[NIP]</p13_69>
       <p13_70>[REGON]</p13_70>
       <p14_71>[nazwaPelna]</p14_71>
       <p15_69>[NIP]</p15_69>
       <p15_70>[REGON]</p15_70>
       <p15_71>[nazwaPelna]</p15_71>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-8 (1)-D.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408468</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_69>8875155741</p1_69>
       <p1_70>773461194</p1_70>
       <p1_71>Pełna nazwa testowa</p1_71>
       <p2_69>8875155741</p2_69>
       <p2_70>773461194</p2_70>
       <p2_71>Pełna nazwa testowa</p2_71>
       <p3_69>8875155741</p3_69>
       <p3_70>773461194</p3_70>
       <p3_71>Pełna nazwa testowa</p3_71>
       <p4_69>8875155741</p4_69>
       <p4_70>773461194</p4_70>
       <p4_71>Pełna nazwa testowa</p4_71>
       <p5_69>8875155741</p5_69>
       <p5_70>773461194</p5_70>
       <p5_71>Pełna nazwa testowa</p5_71>
       <p6_69>8875155741</p6_69>
       <p6_70>773461194</p6_70>
       <p6_71>Pełna nazwa testowa</p6_71>
       <p7_69>8875155741</p7_69>
       <p7_70>773461194</p7_70>
       <p7_71>Pełna nazwa testowa</p7_71>
       <p8_69>8875155741</p8_69>
       <p8_70>773461194</p8_70>
       <p8_71>Pełna nazwa testowa</p8_71>
       <p9_69>8875155741</p9_69>
       <p9_70>773461194</p9_70>
       <p9_71>Pełna nazwa testowa</p9_71>
       <p10_69>8875155741</p10_69>
       <p10_70>773461194</p10_70>
       <p10_71>Pełna nazwa testowa</p10_71>
       <p11_69>8875155741</p11_69>
       <p11_70>773461194</p11_70>
       <p11_71>Pełna nazwa testowa</p11_71>
       <p12_69>8875155741</p12_69>
       <p12_70>773461194</p12_70>
       <p12_71>Pełna nazwa testowa</p12_71>
       <p13_69>8875155741</p13_69>
       <p13_70>773461194</p13_70>
       <p14_71>Pełna nazwa testowa</p14_71>
       <p15_69>8875155741</p15_69>
       <p15_70>773461194</p15_70>
       <p15_71>Pełna nazwa testowa</p15_71>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>