Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-8 (1)-B.4 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Adresy miejsc prowadzenia działalnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408543</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_29_>[Wartość wyboru w polu p1_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_29_>
       <p1_30>[kraj]</p1_30>
       <p1_31>[województwo]</p1_31>
       <p1_32>[powiat]</p1_32>
       <p1_33>[gmina]</p1_33>
       <p1_34>[Pole tekstowe]</p1_34>
       <p1_35>[Pole tekstowe]</p1_35>
       <p1_36>[Pole tekstowe]</p1_36>
       <p1_37>[miejscowość]</p1_37>
       <p1_38>[Pole tekstowe]</p1_38>
       <p1_39>[miejscowość]</p1_39>
       <p1_40>[Pole tekstowe]</p1_40>
       <p2_29_>[Wartość wyboru w polu p2_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_29_>
       <p2_30>[kraj]</p2_30>
       <p2_31>[województwo]</p2_31>
       <p2_32>[powiat]</p2_32>
       <p2_33>[gmina]</p2_33>
       <p2_34>[Pole tekstowe]</p2_34>
       <p2_35>[Pole tekstowe]</p2_35>
       <p2_36>[Pole tekstowe]</p2_36>
       <p2_37>[miejscowość]</p2_37>
       <p2_38>[Pole tekstowe]</p2_38>
       <p2_39>[miejscowość]</p2_39>
       <p2_40>[Pole tekstowe]</p2_40>
       <p3_29_>[Wartość wyboru w polu p3_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_29_>
       <p3_30>[kraj]</p3_30>
       <p3_31>[województwo]</p3_31>
       <p3_32>[powiat]</p3_32>
       <p3_33>[gmina]</p3_33>
       <p3_34>[Pole tekstowe]</p3_34>
       <p3_35>[Pole tekstowe]</p3_35>
       <p3_36>[Pole tekstowe]</p3_36>
       <p3_37>[miejscowość]</p3_37>
       <p3_38>[Pole tekstowe]</p3_38>
       <p3_39>[miejscowość]</p3_39>
       <p3_40>[Pole tekstowe]</p3_40>
       <p4_29_>[Wartość wyboru w polu p4_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_29_>
       <p4_30>[kraj]</p4_30>
       <p4_31>[województwo]</p4_31>
       <p4_32>[powiat]</p4_32>
       <p4_33>[gmina]</p4_33>
       <p4_34>[Pole tekstowe]</p4_34>
       <p4_35>[Pole tekstowe]</p4_35>
       <p4_36>[Pole tekstowe]</p4_36>
       <p4_37>[miejscowość]</p4_37>
       <p4_38>[Pole tekstowe]</p4_38>
       <p4_39>[miejscowość]</p4_39>
       <p4_40>[Pole tekstowe]</p4_40>
       <p5_29_>[Wartość wyboru w polu p5_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_29_>
       <p5_30>[kraj]</p5_30>
       <p5_31>[województwo]</p5_31>
       <p5_32>[powiat]</p5_32>
       <p5_33>[gmina]</p5_33>
       <p5_34>[Pole tekstowe]</p5_34>
       <p5_35>[Pole tekstowe]</p5_35>
       <p5_36>[Pole tekstowe]</p5_36>
       <p5_37>[miejscowość]</p5_37>
       <p5_38>[Pole tekstowe]</p5_38>
       <p5_39>[miejscowość]</p5_39>
       <p5_40>[Pole tekstowe]</p5_40>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-8 (1)-B.4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408543</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_29_>1</p1_29_>
       <p1_30>PL</p1_30>
       <p1_31>wielkopolskie</p1_31>
       <p1_32>poznański</p1_32>
       <p1_33>Poznań</p1_33>
       <p1_34>test pola tekstowego</p1_34>
       <p1_35>test pola tekstowego</p1_35>
       <p1_36>test pola tekstowego</p1_36>
       <p1_37>Poznań</p1_37>
       <p1_38>test pola tekstowego</p1_38>
       <p1_39>Poznań</p1_39>
       <p1_40>test pola tekstowego</p1_40>
       <p2_29_>1</p2_29_>
       <p2_30>PL</p2_30>
       <p2_31>wielkopolskie</p2_31>
       <p2_32>poznański</p2_32>
       <p2_33>Poznań</p2_33>
       <p2_34>test pola tekstowego</p2_34>
       <p2_35>test pola tekstowego</p2_35>
       <p2_36>test pola tekstowego</p2_36>
       <p2_37>Poznań</p2_37>
       <p2_38>test pola tekstowego</p2_38>
       <p2_39>Poznań</p2_39>
       <p2_40>test pola tekstowego</p2_40>
       <p3_29_>1</p3_29_>
       <p3_30>PL</p3_30>
       <p3_31>wielkopolskie</p3_31>
       <p3_32>poznański</p3_32>
       <p3_33>Poznań</p3_33>
       <p3_34>test pola tekstowego</p3_34>
       <p3_35>test pola tekstowego</p3_35>
       <p3_36>test pola tekstowego</p3_36>
       <p3_37>Poznań</p3_37>
       <p3_38>test pola tekstowego</p3_38>
       <p3_39>Poznań</p3_39>
       <p3_40>test pola tekstowego</p3_40>
       <p4_29_>1</p4_29_>
       <p4_30>PL</p4_30>
       <p4_31>wielkopolskie</p4_31>
       <p4_32>poznański</p4_32>
       <p4_33>Poznań</p4_33>
       <p4_34>test pola tekstowego</p4_34>
       <p4_35>test pola tekstowego</p4_35>
       <p4_36>test pola tekstowego</p4_36>
       <p4_37>Poznań</p4_37>
       <p4_38>test pola tekstowego</p4_38>
       <p4_39>Poznań</p4_39>
       <p4_40>test pola tekstowego</p4_40>
       <p5_29_>1</p5_29_>
       <p5_30>PL</p5_30>
       <p5_31>wielkopolskie</p5_31>
       <p5_32>poznański</p5_32>
       <p5_33>Poznań</p5_33>
       <p5_34>test pola tekstowego</p5_34>
       <p5_35>test pola tekstowego</p5_35>
       <p5_36>test pola tekstowego</p5_36>
       <p5_37>Poznań</p5_37>
       <p5_38>test pola tekstowego</p5_38>
       <p5_39>Poznań</p5_39>
       <p5_40>test pola tekstowego</p5_40>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>