Pola formularza

Formularz: FOOU Formularz odstąpienia od umowy – na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408591</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8>[Mail]</p8>
       <p26>Ja / My</p26>
       <p27>informuję / informujemy</p27>
       <p28>moim / naszym</p28>
       <p29>sprzedaży następujących rzeczy / dostawy następujących rzeczy / o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>zawarcia umowy / odbioru</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_3>[nazwa pełna]</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_2>[nazwisko]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[imię]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[miejscowość]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu]</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>[kod pocztowy]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[poczta]</p22_subfield_1>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>konsumenta / konsumentów</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FOOU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3408591</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7>500600400</p7>
       <p8>test@test.pl</p8>
       <p26>Ja</p26>
       <p27>informuję</p27>
       <p28>moim</p28>
       <p29>sprzedaży następujących rzeczy</p29>
       <p30></p30>
       <p31>zawarcia umowy</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_2>Kowalski</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Jan</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Strzelecka</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>61-155</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Poznań</p22_subfield_1>
       <p25>500600400</p25>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>konsumenta</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>