Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-D (4) (archiwalny) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3424634</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[nazwaPelna]</p11>
       <p12>[REGON]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[nazwaPelna]</p38>
       <p39>[KodKraju]</p39>
       <p40>[Wojewodztwo]</p40>
       <p41>[Powiat]</p41>
       <p42>[Gmina]</p42>
       <p43>[Ulica]</p43>
       <p44>[NrDomu]</p44>
       <p45>[NrLokalu]</p45>
       <p46>[Miejscowosc]</p46>
       <p47>[KodPocztowy]</p47>
       <p48>[Poczta]</p48>
       <p49>[nazwaPelna]</p49>
       <p50>[KodKraju]</p50>
       <p51>[Wojewodztwo]</p51>
       <p52>[Powiat]</p52>
       <p53>[Gmina]</p53>
       <p54>[Ulica]</p54>
       <p55>[NrDomu]</p55>
       <p56>[NrLokalu]</p56>
       <p57>[Miejscowosc]</p57>
       <p58>[KodPocztowy]</p58>
       <p59>[Poczta]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77_1_subfield_0>[NIP]</p77_1_subfield_0>
       <p77_1_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p77_1_subfield_1>
       <p78>[kraj]</p78>
       <p79>[nazwaPelna]</p79>
       <p80>[KodKraju]</p80>
       <p81>[Wojewodztwo]</p81>
       <p82>[Powiat]</p82>
       <p83>[Gmina]</p83>
       <p84>[Ulica]</p84>
       <p85>[NrDomu]</p85>
       <p86>[NrLokalu]</p86>
       <p87>[Miejscowosc]</p87>
       <p88>[KodPocztowy]</p88>
       <p89>[Poczta]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92_1_subfield_0>[NIP]</p92_1_subfield_0>
       <p92_1_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p92_1_subfield_1>
       <p93>[kraj]</p93>
       <p94>[nazwaPelna]</p94>
       <p95>[KodKraju]</p95>
       <p96>[Wojewodztwo]</p96>
       <p97>[Powiat]</p97>
       <p98>[Gmina]</p98>
       <p99>[Ulica]</p99>
       <p100>[NrDomu]</p100>
       <p101>[NrLokalu]</p101>
       <p102>[Miejscowosc]</p102>
       <p103>[KodPocztowy]</p103>
       <p104>[Poczta]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107_1_subfield_0>[NIP]</p107_1_subfield_0>
       <p107_1_subfield_1>[nr podatnika zagranicznego]</p107_1_subfield_1>
       <p108>[kraj]</p108>
       <p109>[nazwaPelna]</p109>
       <p110>[KodKraju]</p110>
       <p111>[Wojewodztwo]</p111>
       <p112>[Powiat]</p112>
       <p113>[Gmina]</p113>
       <p114>[Ulica]</p114>
       <p115>[NrDomu]</p115>
       <p116>[NrLokalu]</p116>
       <p117>[Miejscowosc]</p117>
       <p118>[KodPocztowy]</p118>
       <p119>[Poczta]</p119>
       <p120_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p120_subfield_1>
       <p122>[Data wypełnienia]</p122>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-D (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3424634</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>Pełna nazwa testowa</p11>
       <p12>773461194</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Pełna nazwa testowa</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>wielkopolskie</p40>
       <p41>poznański</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Strzelecka</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>Pełna nazwa testowa</p49>
       <p50>PL</p50>
       <p51>wielkopolskie</p51>
       <p52>poznański</p52>
       <p53>Poznań</p53>
       <p54>Strzelecka</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>61-155</p58>
       <p59>Poznań</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77_1_subfield_0>8875155741</p77_1_subfield_0>
       <p77_1_subfield_1></p77_1_subfield_1>
       <p78>PL</p78>
       <p79>Pełna nazwa testowa</p79>
       <p80>PL</p80>
       <p81>wielkopolskie</p81>
       <p82>poznański</p82>
       <p83>Poznań</p83>
       <p84>Strzelecka</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>Poznań</p87>
       <p88>61-155</p88>
       <p89>Poznań</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92_1_subfield_0>8875155741</p92_1_subfield_0>
       <p92_1_subfield_1></p92_1_subfield_1>
       <p93>PL</p93>
       <p94>Pełna nazwa testowa</p94>
       <p95>PL</p95>
       <p96>wielkopolskie</p96>
       <p97>poznański</p97>
       <p98>Poznań</p98>
       <p99>Strzelecka</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>Poznań</p102>
       <p103>61-155</p103>
       <p104>Poznań</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107_1_subfield_0>8875155741</p107_1_subfield_0>
       <p107_1_subfield_1></p107_1_subfield_1>
       <p108>PL</p108>
       <p109>Pełna nazwa testowa</p109>
       <p110>PL</p110>
       <p111>wielkopolskie</p111>
       <p112>poznański</p112>
       <p113>Poznań</p113>
       <p114>Strzelecka</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117>Poznań</p117>
       <p118>61-155</p118>
       <p119>Poznań</p119>
       <p120_subfield_0>Krzysztof</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>Kowalczyk</p120_subfield_1>
       <p122>30-10-2014</p122>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>