Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-02 (2014) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2014 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3443058</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Mail]</p0_3>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_2_1>[data]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[data]</p1_2_2>
       <p0_5>[mailPrzedst]</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>[telefonPrzedst]</p0_7>
       <p0_8>[miejscowość]</p0_8>
       <p0_9>[Data wypełnienia]</p0_9>
       <pI_3_1_>[Wartość wyboru w polu pI_3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_3_1_>
       <pI_3_2_>[Wartość wyboru w polu pI_3_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pI_3_2_>
       <pI_4_>[Wartość wyboru w polu pI_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_4_>
       <pI_5_1_>[Wartość wyboru w polu pI_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_5_1_>
       <pI_5_2_>[Wartość wyboru w polu pI_5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_5_2_>
       <pII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_1_1_>
       <pII_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_1_2>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</pII_2_>
       <pII_2_3_1_>[Wartość wyboru w polu pII_2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_3_1_>
       <pII_2_3_2_1_1>[kraj]</pII_2_3_2_1_1>
       <pII_2_3_2_1_2>[kraj]</pII_2_3_2_1_2>
       <pII_2_3_2_1_3>[kraj]</pII_2_3_2_1_3>
       <pII_2_3_2_1_4>[kraj]</pII_2_3_2_1_4>
       <pII_2_3_2_1_5>[kraj]</pII_2_3_2_1_5>
       <pII_2_3_2_1_6>[kraj]</pII_2_3_2_1_6>
       <pII_2_3_2_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_1>
       <pII_2_3_2_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_2>
       <pII_2_3_2_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_3>
       <pII_2_3_2_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_4>
       <pII_2_3_2_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_5>
       <pII_2_3_2_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3_2_2_6>
       <p2_4_1_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_1_>
       <p2_4_2_>[Wartość wyboru w polu p2_4_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_4_2_>
       <p3_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_2>
       <p3_3_1_subfield_1>[Wpisz koszty zakończonych prac rozwojowych (stan na początek roku) Pole p3_3_1 = ograniczDo(p3_3_1_subfield_1,p3_2_1-p3_4_1-p3_5_1) ]</p3_3_1_subfield_1>
       <p3_3_2_subfield_1>[Wpisz koszty zakończonych prac rozwojowych (stan na koniec roku) Pole p3_3_2 = ograniczDo(p3_3_2_subfield_1,p3_2_2-p3_4_2-p3_5_2) ]</p3_3_2_subfield_1>
       <p3_4_1_subfield_1>[Wpisz wartość firmy (stan na początek roku) Pole p3_4_1 = ograniczDo(p3_4_1_subfield_1,p3_2_1-p3_3_1-p3_5_1) ]</p3_4_1_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_1>[Wpisz wartość firmy (stan na koniec roku) Pole p3_4_2 = ograniczDo(p3_4_2_subfield_1,p3_2_2-p3_3_2-p3_5_2) ]</p3_4_2_subfield_1>
       <p3_5_1_subfield_1>[Wpisz zaliczki na wartości niematerialne i prawne (stan na początek roku) Pole p3_5_1 = ograniczDo(p3_5_1_subfield_1,p3_2_1-p3_3_1-p3_4_1) ]</p3_5_1_subfield_1>
       <p3_5_2_subfield_1>[Wpisz zaliczki na wartości niematerialne i prawne (stan na koniec roku) Pole p3_5_2 = ograniczDo(p3_5_2_subfield_1,p3_2_2-p3_3_2-p3_4_2) ]</p3_5_2_subfield_1>
       <p3_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_8_2>
       <p3_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_9_2>
       <p3_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_10_2>
       <p3_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_11_2>
       <p3_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_12_2>
       <p3_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_13_2>
       <p3_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_14_2>
       <p3_15_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_15_1>
       <p3_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_15_2>
       <p3_17_1_subfield_1>[Wpisz nieruchomości (stan na początek roku) Pole p3_17_1 = ograniczDo(p3_17_1_subfield_1,p3_16_1-p3_18_1-p3_19_1) ]</p3_17_1_subfield_1>
       <p3_17_2_subfield_1>[Wpisz nieruchomości (stan na koniec roku) Pole p3_17_2 = ograniczDo(p3_17_2_subfield_1,p3_16_2-p3_18_2-p3_19_2) ]</p3_17_2_subfield_1>
       <p3_18_1_subfield_1>[Wpisz wartości niematerialne i prawne (stan na początek roku) Pole p3_18_1 = ograniczDo(p3_18_1_subfield_1,p3_16_1-p3_17_1-p3_19_1) ]</p3_18_1_subfield_1>
       <p3_18_2_subfield_1>[Wpisz wartości niematerialne i prawne (stan na koniec roku) Pole p3_18_2 = ograniczDo(p3_18_2_subfield_1,p3_16_2-p3_17_2-p3_19_2) ]</p3_18_2_subfield_1>
       <p3_19_1_subfield_1>[Wpisz długoterminowe aktywa finansowe (stan na początek roku) Pole p3_19_1 = ograniczDo(p3_19_1_subfield_1,p3_16_1-p3_17_1-p3_18_1) ]</p3_19_1_subfield_1>
       <p3_19_2_subfield_1>[Wpisz długoterminowe aktywa finansowe (stan na koniec roku) Pole p3_19_2 = ograniczDo(p3_19_2_subfield_1,p3_16_2-p3_17_2-p3_18_2) ]</p3_19_2_subfield_1>
       <p3_20_1_subfield_1>[Wpisz wartość udziałów lub akcji (stan na początek roku) Pole p3_20_1 = ograniczDo(p3_20_1_subfield_1,p3_19_1-p3_21_1-p3_22_1) ]</p3_20_1_subfield_1>
       <p3_20_2_subfield_1>[Wpisz wartość udziałów lub akcji (stan na koniec roku) Pole p3_20_2 = ograniczDo(p3_20_2_subfield_1,p3_19_2-p3_21_2-p3_22_2) ]</p3_20_2_subfield_1>
       <p3_21_1_subfield_1>[Wpisz wartość innych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p3_21_1 = ograniczDo(p3_21_1_subfield_1,p3_19_1-p3_20_1-p3_22_1) ]</p3_21_1_subfield_1>
       <p3_21_2_subfield_1>[Wpisz wartość innych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p3_21_2 = ograniczDo(p3_21_2_subfield_1,p3_19_2-p3_20_2-p3_22_2) ]</p3_21_2_subfield_1>
       <p3_22_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na początek roku) Pole p3_22_1 = ograniczDo(p3_22_1_subfield_1,p3_19_1-p3_20_1-p3_21_1) ]</p3_22_1_subfield_1>
       <p3_22_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec roku) Pole p3_22_2 = ograniczDo(p3_22_2_subfield_1,p3_19_2-p3_20_2-p3_21_2) ]</p3_22_2_subfield_1>
       <p3_23_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek zagranicznych (stan na początek roku) Pole p3_23_1 = ograniczDo(p3_23_1_subfield_1,p3_22_1) ]</p3_23_1_subfield_1>
       <p3_23_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek zagranicznych (stan na koniec roku) Pole p3_23_2 = ograniczDo(p3_23_2_subfield_1,p3_22_2) ]</p3_23_2_subfield_1>
       <p3_24_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_24_2>
       <p3_25_1_subfield_1>[Wpisz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p3_25_1 = ograniczDo(p3_25_1_subfield_1,p3_24_1) ]</p3_25_1_subfield_1>
       <p3_25_2_subfield_1>[Wpisz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p3_25_2 = ograniczDo(p3_25_2_subfield_1,p3_24_2) ]</p3_25_2_subfield_1>
       <p3_28_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_28_1>
       <p3_28_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_28_2>
       <p3_29_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_29_1>
       <p3_29_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_29_2>
       <p3_30_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_30_1>
       <p3_30_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_30_2>
       <p3_31_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_31_1>
       <p3_31_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_31_2>
       <p3_32_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_32_1>
       <p3_32_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_32_2>
       <p3_33_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_33_1>
       <p3_33_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_33_2>
       <p3_34_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na początek roku) Pole p3_34_1 = ograniczDo(p3_34_1_subfield_1,p3_33_1-p3_35_1) ]</p3_34_1_subfield_1>
       <p3_34_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na koniec roku) Pole p3_34_2 = ograniczDo(p3_34_2_subfield_1,p3_33_2-p3_35_2) ]</p3_34_2_subfield_1>
       <p3_35_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (stan na początek roku) Pole p3_35_1 = ograniczDo(p3_35_1_subfield_1,p3_33_1-p3_34_1) ]</p3_35_1_subfield_1>
       <p3_35_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (stan na koniec roku) Pole p3_35_2 = ograniczDo(p3_35_2_subfield_1,p3_33_2-p3_34_2) ]</p3_35_2_subfield_1>
       <p3_36_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_36_1>
       <p3_36_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_36_2>
       <p3_37_1_subfield_1>[Wpisz wartość udziałów lub akcji (stan na początek roku) Pole p3_37_1 = ograniczDo(p3_37_1_subfield_1,p3_36_1-p3_38_1-p3_39_1-p3_40_1) ]</p3_37_1_subfield_1>
       <p3_37_2_subfield_1>[Wpisz wartość udziałów lub akcji (stan na koniec roku) Pole p3_37_2 = ograniczDo(p3_37_2_subfield_1,p3_36_2-p3_38_2-p3_39_2-p3_40_2) ]</p3_37_2_subfield_1>
       <p3_38_1_subfield_1>[Wpisz wartość innych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p3_38_1 = ograniczDo(p3_38_1_subfield_1,p3_36_1-p3_37_1-p3_39_1-p3_40_1) ]</p3_38_1_subfield_1>
       <p3_38_2_subfield_1>[Wpisz wartość innych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p3_38_2 = ograniczDo(p3_38_2_subfield_1,p3_36_2-p3_37_2-p3_39_2-p3_40_2) ]</p3_38_2_subfield_1>
       <p3_39_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na początek roku) Pole p3_39_1 = ograniczDo(p3_39_1_subfield_1,p3_36_1-p3_37_1-p3_38_1-p3_40_1) ]</p3_39_1_subfield_1>
       <p3_39_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec roku) Pole p3_39_2 = ograniczDo(p3_39_2_subfield_1,p3_36_2-p3_37_2-p3_38_2-p3_40_2) ]</p3_39_2_subfield_1>
       <p3_40_1_subfield_1>[Wpisz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (stan na początek roku) Pole p3_40_1 = ograniczDo(p3_40_1_subfield_1,p3_36_1-p3_37_1-p3_38_1-p3_39_1) ]</p3_40_1_subfield_1>
       <p3_40_2_subfield_1>[Wpisz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (stan na koniec roku) Pole p3_40_2 = ograniczDo(p3_40_2_subfield_1,p3_36_2-p3_37_2-p3_38_2-p3_39_2) ]</p3_40_2_subfield_1>
       <p3_41_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków peniężnych w kasie i na rachunkach Pole p3_41_1 = ograniczDo(p3_41_1_subfield_1,p3_40_1) ]</p3_41_1_subfield_1>
       <p3_41_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków peniężnych w kasie i na rachunkach Pole p3_41_2 = ograniczDo(p3_41_2_subfield_1,p3_40_2) ]</p3_41_2_subfield_1>
       <p3_42_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych w kasie Pole p3_42_1 = ograniczDo(p3_42_1_subfield_1,p3_41_1) ]</p3_42_1_subfield_1>
       <p3_42_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych w kasie Pole p3_42_2 = ograniczDo(p3_42_2_subfield_1,p3_41_2) ]</p3_42_2_subfield_1>
       <p3_43_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_43_1>
       <p3_43_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_43_2>
       <p3_46_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_46_1>
       <p3_46_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_46_2>
       <p3_47_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_47_1>
       <p3_47_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_47_2>
       <p3_48_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_48_1>
       <p3_48_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_48_2>
       <p3_49_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_49_1>
       <p3_49_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_49_2>
       <p3_50_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_50_1>
       <p3_50_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_50_2>
       <p3_51_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_51_1>
       <p3_51_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_51_2>
       <p3_52_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_52_1>
       <p3_52_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_52_2>
       <p3_53_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_53_1>
       <p3_53_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_53_2>
       <p3_54_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_54_1>
       <p3_54_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_54_2>
       <p3_56_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_56_1>
       <p3_56_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_56_2>
       <p3_57_1_subfield_1>[Wpisz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (stan na początek roku) Pole p3_57_1 = ograniczDo(p3_57_1_subfield_1,p3_56_1-p3_58_1) ]</p3_57_1_subfield_1>
       <p3_57_2_subfield_1>[Wpisz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (stan na koniec roku) Pole p3_57_2 = ograniczDo(p3_57_2_subfield_1,p3_56_2-p3_58_2) ]</p3_57_2_subfield_1>
       <p3_58_1_subfield_1>[Wpisz rezerwy na świadczenia emetytalne i podobne (stan na początek roku) Pole p3_58_1 = ograniczDo(p3_58_1_subfield_1,p3_56_1-p3_57_1) ]</p3_58_1_subfield_1>
       <p3_58_2_subfield_1>[Wpisz rezerwy na świadczenia emetytalne i podobne (stan na koniec roku) Pole p3_58_2 = ograniczDo(p3_58_2_subfield_1,p3_56_2-p3_57_2) ]</p3_58_2_subfield_1>
       <p3_59_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_59_1>
       <p3_59_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_59_2>
       <p3_60_1_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na początek roku) Pole p3_60_1 = ograniczDo(p3_60_1_subfield_1,p3_59_1-p3_65_1-p3_66_1) ]</p3_60_1_subfield_1>
       <p3_60_2_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na koniec roku) Pole p3_60_2 = ograniczDo(p3_60_2_subfield_1,p3_59_2-p3_65_2-p3_66_2) ]</p3_60_2_subfield_1>
       <p3_61_1_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe (stan na początek roku) Pole p3_61_1 = ograniczDo(p3_61_1_subfield_1,p3_60_1-p3_63_1) ]</p3_61_1_subfield_1>
       <p3_61_2_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe (stan na koniec roku) Pole p3_61_2 = ograniczDo(p3_61_2_subfield_1,p3_60_2-p3_63_2) ]</p3_61_2_subfield_1>
       <p3_62_1_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych (stan na początek roku) Pole p3_62_1 = ograniczDo(p3_62_1_subfield_1,p3_61_1) ]</p3_62_1_subfield_1>
       <p3_62_2_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych (stan na koniec roku) Pole p3_62_2 = ograniczDo(p3_62_2_subfield_1,p3_61_2) ]</p3_62_2_subfield_1>
       <p3_63_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek (stan na początek roku) Pole p3_63_1 = ]</p3_63_1_subfield_1>
       <p3_63_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek (stan na koniec roku) Pole p3_63_2 = ]</p3_63_2_subfield_1>
       <p3_64_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych (stan na początek roku) Pole p3_64_1 = ograniczDo(p3_64_1_subfield_1,p3_63_1) ]</p3_64_1_subfield_1>
       <p3_64_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych (stan na koniec roku) Pole p3_64_2 = ograniczDo(p3_64_2_subfield_1,p3_63_2) ]</p3_64_2_subfield_1>
       <p3_65_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p3_65_1 = ograniczDo(p3_65_1_subfield_1,p3_59_1-p3_60_1-p3_66_1) ]</p3_65_1_subfield_1>
       <p3_65_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p3_65_2 = ograniczDo(p3_65_2_subfield_1,p3_59_2-p3_60_2-p3_66_2) ]</p3_65_2_subfield_1>
       <p3_66_1_subfield_1>[Wpisz inne zobowiązania finansowe (stan na początek roku) Pole p3_66_1 = ograniczDo(p3_66_1_subfield_1,p3_59_1-p3_60_1-p3_65_1) ]</p3_66_1_subfield_1>
       <p3_66_2_subfield_1>[Wpisz inne zobowiązania finansowe (stan na początek roku) Pole p3_66_2 = ograniczDo(p3_66_2_subfield_1,p3_59_2-p3_60_2-p3_65_2) ]</p3_66_2_subfield_1>
       <p3_67_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_67_1>
       <p3_67_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_67_2>
       <p3_68_1_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na początek roku) Pole p3_68_1 = ograniczDo(p3_68_1_subfield_1,p3_67_1-p3_73_1-p3_74_1-p3_75_1-p3_76_1-p3_77_1) ]</p3_68_1_subfield_1>
       <p3_68_2_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na koniec roku) Pole p3_68_2 = ograniczDo(p3_68_2_subfield_1,p3_67_2-p3_73_2-p3_74_2-p3_75_2-p3_76_2-p3_77_2) ]</p3_68_2_subfield_1>
       <p3_69_1_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów bankowych (stan na początek roku) Pole p3_69_1 = ograniczDo(p3_69_1_subfield_1,p3_68_1-p3_71_1) ]</p3_69_1_subfield_1>
       <p3_69_2_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów bankowych (stan na koniec roku) Pole p3_69_2 = ograniczDo(p3_69_2_subfield_1,p3_68_2-p3_71_2) ]</p3_69_2_subfield_1>
       <p3_70_1_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych Pole p3_70_1 = ograniczDo(p3_70_1_subfield_1,p3_69_1) ]</p3_70_1_subfield_1>
       <p3_70_2_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych Pole p3_70_2 = ograniczDo(p3_70_2_subfield_1,p3_69_2) ]</p3_70_2_subfield_1>
       <p3_71_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek (stan na początek roku) Pole p3_71_1 = ograniczDo(p3_71_1_subfield_1,p3_68_1-p3_69_1) ]</p3_71_1_subfield_1>
       <p3_71_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek (stan na koniec roku) Pole p3_71_2 = ograniczDo(p3_71_2_subfield_1,p3_68_2-p3_69_2) ]</p3_71_2_subfield_1>
       <p3_72_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych (stan na początek roku) Pole p3_72_1 = ograniczDo(p3_72_1_subfield_1,p3_71_1) ]</p3_72_1_subfield_1>
       <p3_72_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych (stan na koniec roku) Pole p3_72_2 = ograniczDo(p3_72_2_subfield_1,p3_71_2) ]</p3_72_2_subfield_1>
       <p3_73_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p3_73_1 = ograniczDo(p3_73_1_subfield_1,p3_67_1-p3_68_1-p3_74_1-p3_75_1-p3_76_1-p3_77_1) ]</p3_73_1_subfield_1>
       <p3_73_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych(stan na koniec roku) Pole p3_73_2 = ograniczDo(p3_73_2_subfield_1,p3_67_2-p3_68_2-p3_74_2-p3_75_2-p3_76_2-p3_77_2) ]</p3_73_2_subfield_1>
       <p3_74_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na początek roku) Pole p3_74_1 = ograniczDo(p3_74_1_subfield_1,p3_67_1-p3_68_1-p3_73_1-p3_75_1-p3_76_1-p3_77_1) ]</p3_74_1_subfield_1>
       <p3_74_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na koniec roku) Pole p3_74_2 = ograniczDo(p3_74_2_subfield_1,p3_67_2-p3_68_2-p3_73_2-p3_75_2-p3_76_2-p3_77_2) ]</p3_74_2_subfield_1>
       <p3_75_1_subfield_1>[Wpisz zaliczki otrzymane na dostawy (stan na początek roku) Pole p3_75_1 = ograniczDo(p3_75_1_subfield_1,p3_67_1-p3_68_1-p3_73_1-p3_74_1-p3_76_1-p3_77_1) ]</p3_75_1_subfield_1>
       <p3_75_2_subfield_1>[Wpisz zaliczki otrzymane na dostawy (stan na koniec roku) Pole p3_75_2 = ograniczDo(p3_75_2_subfield_1,p3_67_2-p3_68_2-p3_73_2-p3_74_2-p3_76_2-p3_77_2) ]</p3_75_2_subfield_1>
       <p3_76_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na początek roku) Pole p3_76_1 = ograniczDo(p3_76_1_subfield_1,p3_67_1-p3_68_1-p3_73_1-p3_74_1-p3_75_1-p3_77_1) ]</p3_76_1_subfield_1>
       <p3_76_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na koniec roku) Pole p3_76_2 = ograniczDo(p3_76_2_subfield_1,p3_67_2-p3_68_2-p3_73_2-p3_74_2-p3_75_2-p3_77_2) ]</p3_76_2_subfield_1>
       <p3_77_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń (stan na początek roku) Pole p3_77_1 = ograniczDo(p3_77_1_subfield_1,p3_67_1-p3_68_1-p3_73_1-p3_74_1-p3_75_1-p3_76_1) ]</p3_77_1_subfield_1>
       <p3_77_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń (stan na koniec roku) Pole p3_77_2 = ograniczDo(p3_77_2_subfield_1,p3_67_2-p3_68_2-p3_73_2-p3_74_2-p3_75_2-p3_76_2) ]</p3_77_2_subfield_1>
       <p3_78_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_78_1>
       <p3_78_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_78_2>
       <p3_79_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_79_1>
       <p3_79_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_79_2>
       <p3_80_1_subfield_1>[Wpisz rozliczenia międzyokresowe w tym ujemną wartość firmy Pole p3_80_1 = ograniczDo(p3_80_1_subfield_1,p3_79_1) ]</p3_80_1_subfield_1>
       <p3_80_2_subfield_1>[Wpisz rozliczenia międzyokresowe w tym ujemną wartość firmy Pole p3_80_2 = ograniczDo(p3_80_2_subfield_1,p3_79_2) ]</p3_80_2_subfield_1>
       <p3_82_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_82_1>
       <p3_82_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_82_2>
       <p3_83_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_83_1>
       <p3_83_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_83_2>
       <p3_84_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_84_1>
       <p3_84_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_84_2>
       <p3_85_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_85_1>
       <p3_85_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_85_2>
       <p3_86_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_86_1>
       <p3_86_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_86_2>
       <p3_87_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_87_1>
       <p3_87_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_87_2>
       <p3_88_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie Skarby Państwa Pole p3_88_1 = ograniczDo(p3_88_1_subfield_1,p3_87_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_88_1_subfield_1>
       <p3_88_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie Skarby Państwa Pole p3_88_2 = ograniczDo(p3_88_2_subfield_1,p3_87_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_93_2-p3_94_2) ]</p3_88_2_subfield_1>
       <p3_89_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie państwowych osób prawnych Pole p3_89_1 = ograniczDo(p3_89_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_89_1_subfield_1>
       <p3_89_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie państwowych osób prawnych Pole p3_89_2 = ograniczDo(p3_89_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_93_2-p3_94_2) ]</p3_89_2_subfield_1>
       <p3_90_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego Pole p3_90_1 = ograniczDo(p3_90_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_90_1_subfield_1>
       <p3_90_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego Pole p3_90_2 = ograniczDo(p3_90_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_93_2-p3_94_2) ]</p3_90_2_subfield_1>
       <p3_91_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie krajowych jednostek prywatnych Pole p3_91_1 = ograniczDo(p3_91_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_92_1-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_91_1_subfield_1>
       <p3_91_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie krajowych jednostek prywatnych Pole p3_91_2 = ograniczDo(p3_91_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_92_2-p3_93_2-p3_94_2) ]</p3_91_2_subfield_1>
       <p3_92_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie pozostałych jednostek prywatnych Pole p3_92_1 = ograniczDo(p3_92_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_92_1_subfield_1>
       <p3_92_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie pozostałych jednostek prywatnych Pole p3_92_2 = ograniczDo(p3_92_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_93_1-p3_94_1) ]</p3_92_2_subfield_1>
       <p3_93_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie osoob zagranicznych Pole p3_93_1 = ograniczDo(p3_93_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_9_1) ]</p3_93_1_subfield_1>
       <p3_93_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie osoob zagranicznych Pole p3_93_2 = ograniczDo(p3_93_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_9_2) ]</p3_93_2_subfield_1>
       <p3_94_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie rozproszone Pole p3_94_1 = ograniczDo(p3_94_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_93_1) ]</p3_94_1_subfield_1>
       <p3_94_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie rozproszone Pole p3_94_2 = ograniczDo(p3_94_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_93_2) ]</p3_94_2_subfield_1>
       <p3_95_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_95_1>
       <p3_95_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_95_2>
       <p3_96_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_96_1>
       <p3_96_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_96_2>
       <p4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2>
       <p4_3_subfield_1>[Wpisz przychód neto ze sprzedaży produktów na eksport Pole p4_3 = ograniczDo(p4_3_subfield_1,p4_2) ]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5>
       <p4_6_subfield_1>[Wpisz koszty wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów Pole p4_6 = ograniczDo(p4_6_subfield_1,p4_5) ]</p4_6_subfield_1>
       <p4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7>
       <p4_8_subfield_1>[Wpisz kwotę przychodu netoo ze sprzedaży na eksport towarow i materiałów Pole p4_8 = ograniczDo(p4_8_subfield_1,p4_7) ]</p4_8_subfield_1>
       <p4_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10>
       <p4_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11>
       <p4_12_subfield_1>[Wpisz kwotę zużycia energii Pole p4_12 = ograniczDo(p4_12_subfield_1,p4_11) ]</p4_12_subfield_1>
       <p4_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_13>
       <p4_14_subfield_1>[Wpisz kwotę usług obcych w celu odsprzedaży (podwykonastwo) Pole p4_14 = ograniczDo(p4_14_subfield_1,p4_13) ]</p4_14_subfield_1>
       <p4_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_15>
       <p4_16_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego Pole p4_16 = ograniczDo(p4_16_subfield_1,p4_15) ]</p4_16_subfield_1>
       <p4_17_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą produktów Pole p4_17 = ograniczDo(p4_17_subfield_1,p4_16) ]</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_18>
       <p4_19_subfield_1>[Wpisz kwotę wynagrodzenia ze stosunku pracy Pole p4_19 = ograniczDo(p4_19_subfield_1,p4_18) ]</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_20>
       <p4_21_subfield_1>[Wpisz koszty na składki z tytułu ubezpieczeń społęcznych Pole p4_21 = ograniczDo(p4_21_subfield_1,p4_20-p4_22-p4_23) ]</p4_21_subfield_1>
       <p4_22_subfield_1>[Wpisz wydatki na szkolenie pracowników Pole p4_22 = ograniczDo(p4_22_subfield_1,p4_20-p4_21-p4_23) ]</p4_22_subfield_1>
       <p4_23_subfield_1>[Wpisz wydatki na ochronę zdrowia Pole p4_23 = ograniczDo(p4_23_subfield_1,p4_20-p4_21-p4_22) ]</p4_23_subfield_1>
       <p4_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_24>
       <p4_25_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów podróży służbowych Pole p4_25 = ograniczDo(p4_25_subfield_1,p4_24) ]</p4_25_subfield_1>
       <p4_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_26>
       <p4_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_30>
       <p4_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_31>
       <p4_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_32>
       <p4_33_subfield_1>[Wpisz kwotę innych przychodów operacyjnych w tym rozwiązane rezerwy Pole p4_33 = ograniczDo(p4_33_subfield_1,p4_32) ]</p4_33_subfield_1>
       <p4_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_35>
       <p4_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_36>
       <p4_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_37>
       <p4_38_subfield_1>[Wpisz rezerwy na przyszłe zobowiązania Pole p4_38 = ograniczDo(p4_38_subfield_1,p4_37-p4_39) ]</p4_38_subfield_1>
       <p4_39_subfield_1>[Wpisz odpisane wierzytelności Pole p4_39 = ograniczDo(p4_39_subfield_1,p4_37-p4_38) ]</p4_39_subfield_1>
       <p4_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_43>
       <p4_44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_44>
       <p4_45_subfield_1>[Wpisz kwotę przychodów odsetkowych Pole p4_45 = ograniczDo(p4_45_subfield_1,p4_44) ]</p4_45_subfield_1>
       <p4_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_46>
       <p4_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_47>
       <p4_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_48>
       <p4_49_subfield_1>[Wpisz kwotę nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p4_49 = ograniczDo(p4_49_subfield_1,p4_48) ]</p4_49_subfield_1>
       <p4_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_51>
       <p4_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_52>
       <p4_53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_53>
       <p4_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_54>
       <p4_55_subfield_1>[Wpisz kwotę nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p4_55 = ograniczDo(p4_55_subfield_1,p4_54) ]</p4_55_subfield_1>
       <p4_58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_58>
       <p4_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_59>
       <p4_63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_63>
       <p4_64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_64>
       <p4_65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_65>
       <p4_68_subfield_1>[Wpisz kwotę na dotacje do działalności podstawowej Pole p4_68 = ograniczDo(p4_68_subfield_1,p4_1) ]</p4_68_subfield_1>
       <p4_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_69>
       <p4_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_70>
       <p4_71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_71>
       <p4_72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_72>
       <p4_73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_73>
       <p4_74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_74>
       <p4_75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_75>
       <p4_76_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą produktów Pole p4_76 = ograniczDo(p4_76_subfield_1,p4_75) ]</p4_76_subfield_1>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-02 (2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3443058</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test@test.pl</p0_3>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_2_1>30-10-1990</p1_2_1>
       <p1_2_2>30-10-1990</p1_2_2>
       <p0_5>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>Krzysztof</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalczyk</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>500600888</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>30-10-2014</p0_9>
       <pI_3_1_>1</pI_3_1_>
       <pI_3_2_>1</pI_3_2_>
       <pI_4_>1</pI_4_>
       <pI_5_1_>1</pI_5_1_>
       <pI_5_2_>1</pI_5_2_>
       <pII_1_1_>1</pII_1_1_>
       <pII_1_2>10</pII_1_2>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_2_3_1_>1</pII_2_3_1_>
       <pII_2_3_2_1_1>PL</pII_2_3_2_1_1>
       <pII_2_3_2_1_2>PL</pII_2_3_2_1_2>
       <pII_2_3_2_1_3>PL</pII_2_3_2_1_3>
       <pII_2_3_2_1_4>PL</pII_2_3_2_1_4>
       <pII_2_3_2_1_5>PL</pII_2_3_2_1_5>
       <pII_2_3_2_1_6>PL</pII_2_3_2_1_6>
       <pII_2_3_2_2_1>10</pII_2_3_2_2_1>
       <pII_2_3_2_2_2>10</pII_2_3_2_2_2>
       <pII_2_3_2_2_3>10</pII_2_3_2_2_3>
       <pII_2_3_2_2_4>10</pII_2_3_2_2_4>
       <pII_2_3_2_2_5>10</pII_2_3_2_2_5>
       <pII_2_3_2_2_6>10</pII_2_3_2_2_6>
       <p2_4_1_>1</p2_4_1_>
       <p2_4_2_>1</p2_4_2_>
       <p3_2_1>1</p3_2_1>
       <p3_2_2>1</p3_2_2>
       <p3_3_1_subfield_1>1</p3_3_1_subfield_1>
       <p3_3_2_subfield_1>1</p3_3_2_subfield_1>
       <p3_4_1_subfield_1>1</p3_4_1_subfield_1>
       <p3_4_2_subfield_1>1</p3_4_2_subfield_1>
       <p3_5_1_subfield_1>1</p3_5_1_subfield_1>
       <p3_5_2_subfield_1>1</p3_5_2_subfield_1>
       <p3_8_1>1</p3_8_1>
       <p3_8_2>1</p3_8_2>
       <p3_9_1>1</p3_9_1>
       <p3_9_2>1</p3_9_2>
       <p3_10_1>1</p3_10_1>
       <p3_10_2>1</p3_10_2>
       <p3_11_1>1</p3_11_1>
       <p3_11_2>1</p3_11_2>
       <p3_12_1>1</p3_12_1>
       <p3_12_2>1</p3_12_2>
       <p3_13_1>1</p3_13_1>
       <p3_13_2>1</p3_13_2>
       <p3_14_1>1</p3_14_1>
       <p3_14_2>1</p3_14_2>
       <p3_15_1>1</p3_15_1>
       <p3_15_2>1</p3_15_2>
       <p3_17_1_subfield_1>1</p3_17_1_subfield_1>
       <p3_17_2_subfield_1>1</p3_17_2_subfield_1>
       <p3_18_1_subfield_1>1</p3_18_1_subfield_1>
       <p3_18_2_subfield_1>1</p3_18_2_subfield_1>
       <p3_19_1_subfield_1>1</p3_19_1_subfield_1>
       <p3_19_2_subfield_1>1</p3_19_2_subfield_1>
       <p3_20_1_subfield_1>1</p3_20_1_subfield_1>
       <p3_20_2_subfield_1>1</p3_20_2_subfield_1>
       <p3_21_1_subfield_1>1</p3_21_1_subfield_1>
       <p3_21_2_subfield_1>1</p3_21_2_subfield_1>
       <p3_22_1_subfield_1>1</p3_22_1_subfield_1>
       <p3_22_2_subfield_1>1</p3_22_2_subfield_1>
       <p3_23_1_subfield_1>1</p3_23_1_subfield_1>
       <p3_23_2_subfield_1>1</p3_23_2_subfield_1>
       <p3_24_1>1</p3_24_1>
       <p3_24_2>1</p3_24_2>
       <p3_25_1_subfield_1>1</p3_25_1_subfield_1>
       <p3_25_2_subfield_1>1</p3_25_2_subfield_1>
       <p3_28_1>1</p3_28_1>
       <p3_28_2>1</p3_28_2>
       <p3_29_1>1</p3_29_1>
       <p3_29_2>1</p3_29_2>
       <p3_30_1>1</p3_30_1>
       <p3_30_2>1</p3_30_2>
       <p3_31_1>1</p3_31_1>
       <p3_31_2>1</p3_31_2>
       <p3_32_1>1</p3_32_1>
       <p3_32_2>1</p3_32_2>
       <p3_33_1>2</p3_33_1>
       <p3_33_2>2</p3_33_2>
       <p3_34_1_subfield_1>1</p3_34_1_subfield_1>
       <p3_34_2_subfield_1>1</p3_34_2_subfield_1>
       <p3_35_1_subfield_1>1</p3_35_1_subfield_1>
       <p3_35_2_subfield_1>1</p3_35_2_subfield_1>
       <p3_36_1>4</p3_36_1>
       <p3_36_2>4</p3_36_2>
       <p3_37_1_subfield_1>1</p3_37_1_subfield_1>
       <p3_37_2_subfield_1>1</p3_37_2_subfield_1>
       <p3_38_1_subfield_1>1</p3_38_1_subfield_1>
       <p3_38_2_subfield_1>1</p3_38_2_subfield_1>
       <p3_39_1_subfield_1>1</p3_39_1_subfield_1>
       <p3_39_2_subfield_1>1</p3_39_2_subfield_1>
       <p3_40_1_subfield_1>1</p3_40_1_subfield_1>
       <p3_40_2_subfield_1>1</p3_40_2_subfield_1>
       <p3_41_1_subfield_1>1</p3_41_1_subfield_1>
       <p3_41_2_subfield_1>1</p3_41_2_subfield_1>
       <p3_42_1_subfield_1>1</p3_42_1_subfield_1>
       <p3_42_2_subfield_1>1</p3_42_2_subfield_1>
       <p3_43_1>1</p3_43_1>
       <p3_43_2>1</p3_43_2>
       <p3_46_1>1</p3_46_1>
       <p3_46_2>1</p3_46_2>
       <p3_47_1>1</p3_47_1>
       <p3_47_2>1</p3_47_2>
       <p3_48_1>1</p3_48_1>
       <p3_48_2>1</p3_48_2>
       <p3_49_1>1</p3_49_1>
       <p3_49_2>1</p3_49_2>
       <p3_50_1>1</p3_50_1>
       <p3_50_2>1</p3_50_2>
       <p3_51_1>1</p3_51_1>
       <p3_51_2>1</p3_51_2>
       <p3_52_1>1</p3_52_1>
       <p3_52_2>1</p3_52_2>
       <p3_53_1>1</p3_53_1>
       <p3_53_2>1</p3_53_2>
       <p3_54_1>1</p3_54_1>
       <p3_54_2>1</p3_54_2>
       <p3_56_1>1</p3_56_1>
       <p3_56_2>2</p3_56_2>
       <p3_57_1_subfield_1>1</p3_57_1_subfield_1>
       <p3_57_2_subfield_1>1</p3_57_2_subfield_1>
       <p3_58_1_subfield_1>1</p3_58_1_subfield_1>
       <p3_58_2_subfield_1>1</p3_58_2_subfield_1>
       <p3_59_1>4</p3_59_1>
       <p3_59_2>4</p3_59_2>
       <p3_60_1_subfield_1>1</p3_60_1_subfield_1>
       <p3_60_2_subfield_1>1</p3_60_2_subfield_1>
       <p3_61_1_subfield_1>1</p3_61_1_subfield_1>
       <p3_61_2_subfield_1>1</p3_61_2_subfield_1>
       <p3_62_1_subfield_1>1</p3_62_1_subfield_1>
       <p3_62_2_subfield_1>1</p3_62_2_subfield_1>
       <p3_63_1_subfield_1>1</p3_63_1_subfield_1>
       <p3_63_2_subfield_1>1</p3_63_2_subfield_1>
       <p3_64_1_subfield_1>1</p3_64_1_subfield_1>
       <p3_64_2_subfield_1>1</p3_64_2_subfield_1>
       <p3_65_1_subfield_1>1</p3_65_1_subfield_1>
       <p3_65_2_subfield_1>1</p3_65_2_subfield_1>
       <p3_66_1_subfield_1>1</p3_66_1_subfield_1>
       <p3_66_2_subfield_1>1</p3_66_2_subfield_1>
       <p3_67_1>8</p3_67_1>
       <p3_67_2>8</p3_67_2>
       <p3_68_1_subfield_1>1</p3_68_1_subfield_1>
       <p3_68_2_subfield_1>1</p3_68_2_subfield_1>
       <p3_69_1_subfield_1>1</p3_69_1_subfield_1>
       <p3_69_2_subfield_1>1</p3_69_2_subfield_1>
       <p3_70_1_subfield_1>1</p3_70_1_subfield_1>
       <p3_70_2_subfield_1>1</p3_70_2_subfield_1>
       <p3_71_1_subfield_1>1</p3_71_1_subfield_1>
       <p3_71_2_subfield_1>1</p3_71_2_subfield_1>
       <p3_72_1_subfield_1>1</p3_72_1_subfield_1>
       <p3_72_2_subfield_1>1</p3_72_2_subfield_1>
       <p3_73_1_subfield_1>1</p3_73_1_subfield_1>
       <p3_73_2_subfield_1>1</p3_73_2_subfield_1>
       <p3_74_1_subfield_1>1</p3_74_1_subfield_1>
       <p3_74_2_subfield_1>1</p3_74_2_subfield_1>
       <p3_75_1_subfield_1>1</p3_75_1_subfield_1>
       <p3_75_2_subfield_1>1</p3_75_2_subfield_1>
       <p3_76_1_subfield_1>1</p3_76_1_subfield_1>
       <p3_76_2_subfield_1>1</p3_76_2_subfield_1>
       <p3_77_1_subfield_1>1</p3_77_1_subfield_1>
       <p3_77_2_subfield_1>1</p3_77_2_subfield_1>
       <p3_78_1>1</p3_78_1>
       <p3_78_2>1</p3_78_2>
       <p3_79_1>1</p3_79_1>
       <p3_79_2>1</p3_79_2>
       <p3_80_1_subfield_1>1</p3_80_1_subfield_1>
       <p3_80_2_subfield_1>1</p3_80_2_subfield_1>
       <p3_82_1>10</p3_82_1>
       <p3_82_2>10</p3_82_2>
       <p3_83_1>10</p3_83_1>
       <p3_83_2>10</p3_83_2>
       <p3_84_1>10</p3_84_1>
       <p3_84_2>10</p3_84_2>
       <p3_85_1>10</p3_85_1>
       <p3_85_2>10</p3_85_2>
       <p3_86_1>10</p3_86_1>
       <p3_86_2>10</p3_86_2>
       <p3_87_1>1</p3_87_1>
       <p3_87_2>1</p3_87_2>
       <p3_88_1_subfield_1>1</p3_88_1_subfield_1>
       <p3_88_2_subfield_1>1</p3_88_2_subfield_1>
       <p3_89_1_subfield_1>1</p3_89_1_subfield_1>
       <p3_89_2_subfield_1>1</p3_89_2_subfield_1>
       <p3_90_1_subfield_1>1</p3_90_1_subfield_1>
       <p3_90_2_subfield_1>1</p3_90_2_subfield_1>
       <p3_91_1_subfield_1>1</p3_91_1_subfield_1>
       <p3_91_2_subfield_1>1</p3_91_2_subfield_1>
       <p3_92_1_subfield_1>1</p3_92_1_subfield_1>
       <p3_92_2_subfield_1>1</p3_92_2_subfield_1>
       <p3_93_1_subfield_1>1</p3_93_1_subfield_1>
       <p3_93_2_subfield_1>1</p3_93_2_subfield_1>
       <p3_94_1_subfield_1>1</p3_94_1_subfield_1>
       <p3_94_2_subfield_1>1</p3_94_2_subfield_1>
       <p3_95_1>10</p3_95_1>
       <p3_95_2>10</p3_95_2>
       <p3_96_1>10</p3_96_1>
       <p3_96_2>10</p3_96_2>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3_subfield_1>1</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6_subfield_1>1</p4_6_subfield_1>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8_subfield_1>1</p4_8_subfield_1>
       <p4_10>1</p4_10>
       <p4_11>1</p4_11>
       <p4_12_subfield_1>1</p4_12_subfield_1>
       <p4_13>1</p4_13>
       <p4_14_subfield_1>1</p4_14_subfield_1>
       <p4_15>1</p4_15>
       <p4_16_subfield_1>1</p4_16_subfield_1>
       <p4_17_subfield_1>1</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>1</p4_18>
       <p4_19_subfield_1>1</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>3</p4_20>
       <p4_21_subfield_1>1</p4_21_subfield_1>
       <p4_22_subfield_1>1</p4_22_subfield_1>
       <p4_23_subfield_1>1</p4_23_subfield_1>
       <p4_24>1</p4_24>
       <p4_25_subfield_1>1</p4_25_subfield_1>
       <p4_26>1</p4_26>
       <p4_30>1</p4_30>
       <p4_31>1</p4_31>
       <p4_32>1</p4_32>
       <p4_33_subfield_1>1</p4_33_subfield_1>
       <p4_35>1</p4_35>
       <p4_36>1</p4_36>
       <p4_37>2</p4_37>
       <p4_38_subfield_1>1</p4_38_subfield_1>
       <p4_39_subfield_1>1</p4_39_subfield_1>
       <p4_43>1</p4_43>
       <p4_44>1</p4_44>
       <p4_45_subfield_1>1</p4_45_subfield_1>
       <p4_46>1</p4_46>
       <p4_47>1</p4_47>
       <p4_48>1</p4_48>
       <p4_49_subfield_1>1</p4_49_subfield_1>
       <p4_51>1</p4_51>
       <p4_52>1</p4_52>
       <p4_53>1</p4_53>
       <p4_54>1</p4_54>
       <p4_55_subfield_1>1</p4_55_subfield_1>
       <p4_58>10</p4_58>
       <p4_59>2</p4_59>
       <p4_63>1</p4_63>
       <p4_64>1</p4_64>
       <p4_65>1</p4_65>
       <p4_68_subfield_1>1</p4_68_subfield_1>
       <p4_69>10</p4_69>
       <p4_70>10</p4_70>
       <p4_71>10</p4_71>
       <p4_72>10</p4_72>
       <p4_73>10</p4_73>
       <p4_74>10</p4_74>
       <p4_75>1</p4_75>
       <p4_76_subfield_1>1</p4_76_subfield_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>