Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2014) s.18 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 - załącznik strona 18Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3447284</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_23>[Pole tekstowe]</p0_23>
       <p2_1h_4_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_4_1>
       <p2_1h_4_2>[nazwaPelna]</p2_1h_4_2>
       <p2_1h_4_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_4_3>
       <p2_1h_4_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_4_11>
       <p1124>[Pole tekstowe]</p1124>
       <p2_1h_4_4>[Powiat]</p2_1h_4_4>
       <p2_1h_4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_4_13>
       <p2_1h_4_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_17>
       <p2_1h_4_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_19>
       <p2_1h_4_5>[Gmina]</p2_1h_4_5>
       <p1125>[Pole tekstowe]</p1125>
       <p2_1g_8_5_42_0> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_0>
       <p2_1h_4_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_4_12>
       <p2_1h_4_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_15>
       <p2_1h_4_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_16>
       <p2_1h_4_6>[Ulica]</p2_1h_4_6>
       <p2_1h_4_7>[NrDomu]</p2_1h_4_7>
       <p2_1h_4_8>[NrLokalu]</p2_1h_4_8>
       <p2_1h_4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_4_14>
       <p2_1h_4_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_18>
       <p2_1h_4_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_4_20>
       <p1126>[Pole tekstowe]</p1126>
       <p2_1h_4_9>[KodPocztowy]</p2_1h_4_9>
       <p2_1h_4_10>[Miejscowosc]</p2_1h_4_10>
       <p2_1h_4_21>[pkd1opis]</p2_1h_4_21>
       <p1127>[Pole tekstowe]</p1127>
       <p2_1h_5_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_5_1>
       <p2_1h_5_2>[nazwaPelna]</p2_1h_5_2>
       <p2_1h_5_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_5_11>
       <p2_1h_5_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_5_3>
       <p1120>[Pole tekstowe]</p1120>
       <p2_1h_5_4>[Powiat]</p2_1h_5_4>
       <p2_1h_5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_5_13>
       <p2_1h_5_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_17>
       <p2_1h_5_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_19>
       <p1121>[Pole tekstowe]</p1121>
       <p2_1h_5_5>[Gmina]</p2_1h_5_5>
       <p2_1h_5_11_1> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1h_5_11_1>
       <p2_1h_5_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_5_12>
       <p2_1h_5_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_15>
       <p2_1h_5_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_16>
       <p2_1h_5_6>[Ulica]</p2_1h_5_6>
       <p2_1h_5_7>[NrDomu]</p2_1h_5_7>
       <p2_1h_5_8>[NrLokalu]</p2_1h_5_8>
       <p2_1h_5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_5_14>
       <p2_1h_5_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_18>
       <p2_1h_5_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_5_20>
       <p1122>[Pole tekstowe]</p1122>
       <p2_1h_5_9>[KodPocztowy]</p2_1h_5_9>
       <p2_1h_5_10>[Miejscowosc]</p2_1h_5_10>
       <p2_1h_5_21>[pkd1opis]</p2_1h_5_21>
       <p1123>[Pole tekstowe]</p1123>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2014) s.18</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3447284</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_23>test pola tekstowego</p0_23>
       <p2_1h_4_1>1</p2_1h_4_1>
       <p2_1h_4_2>Pełna nazwa testowa</p2_1h_4_2>
       <p2_1h_4_3>wielkopolskie</p2_1h_4_3>
       <p2_1h_4_11></p2_1h_4_11>
       <p1124>test pola tekstowego</p1124>
       <p2_1h_4_4>poznański</p2_1h_4_4>
       <p2_1h_4_13>1</p2_1h_4_13>
       <p2_1h_4_17>1</p2_1h_4_17>
       <p2_1h_4_19>1</p2_1h_4_19>
       <p2_1h_4_5>Poznań</p2_1h_4_5>
       <p1125>test pola tekstowego</p1125>
       <p2_1g_8_5_42_0></p2_1g_8_5_42_0>
       <p2_1h_4_12></p2_1h_4_12>
       <p2_1h_4_15>1</p2_1h_4_15>
       <p2_1h_4_16>1</p2_1h_4_16>
       <p2_1h_4_6>Strzelecka</p2_1h_4_6>
       <p2_1h_4_7>1</p2_1h_4_7>
       <p2_1h_4_8>1</p2_1h_4_8>
       <p2_1h_4_14>1</p2_1h_4_14>
       <p2_1h_4_18>1</p2_1h_4_18>
       <p2_1h_4_20>1</p2_1h_4_20>
       <p1126>test pola tekstowego</p1126>
       <p2_1h_4_9>61-155</p2_1h_4_9>
       <p2_1h_4_10>Poznań</p2_1h_4_10>
       <p2_1h_4_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_4_21>
       <p1127>test pola tekstowego</p1127>
       <p2_1h_5_1>1</p2_1h_5_1>
       <p2_1h_5_2>Pełna nazwa testowa</p2_1h_5_2>
       <p2_1h_5_11></p2_1h_5_11>
       <p2_1h_5_3>wielkopolskie</p2_1h_5_3>
       <p1120>test pola tekstowego</p1120>
       <p2_1h_5_4>poznański</p2_1h_5_4>
       <p2_1h_5_13>1</p2_1h_5_13>
       <p2_1h_5_17>1</p2_1h_5_17>
       <p2_1h_5_19>1</p2_1h_5_19>
       <p1121>test pola tekstowego</p1121>
       <p2_1h_5_5>Poznań</p2_1h_5_5>
       <p2_1h_5_11_1></p2_1h_5_11_1>
       <p2_1h_5_12></p2_1h_5_12>
       <p2_1h_5_15>1</p2_1h_5_15>
       <p2_1h_5_16>1</p2_1h_5_16>
       <p2_1h_5_6>Strzelecka</p2_1h_5_6>
       <p2_1h_5_7>1</p2_1h_5_7>
       <p2_1h_5_8>1</p2_1h_5_8>
       <p2_1h_5_14>1</p2_1h_5_14>
       <p2_1h_5_18>1</p2_1h_5_18>
       <p2_1h_5_20>1</p2_1h_5_20>
       <p1122>test pola tekstowego</p1122>
       <p2_1h_5_9>61-155</p2_1h_5_9>
       <p2_1h_5_10>Poznań</p2_1h_5_10>
       <p2_1h_5_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_5_21>
       <p1123>test pola tekstowego</p1123>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>