Pola formularza

Formularz: PFRON WN-KZ(I) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3586550</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p100_>[Wartość wyboru w polu p100. Dostępne wartości: 1 2 ]</p100_>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</p2_>
       <p3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3>
       <p3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_4>
       <p3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5>
       <p3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[REGON]</p6>
       <p7>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p7>
       <p8>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[pkd1]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Poczta]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Faks]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[KodPocztowyKor]</p21>
       <p22>[PocztaKor]</p22>
       <p23>[MiejscowoscKor]</p23>
       <p24>[UlicaKor]</p24>
       <p25>[NrDomuKor]</p25>
       <p26>[NrLokaluKor]</p26>
       <p30>[NazwaBanku]</p30>
       <p31>[Rachunek]</p31>
       <p32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_1>
       <p32_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_2>
       <p32_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_3>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p102_>[Wartość wyboru w polu p102. Dostępne wartości: 1 2 ]</p102_>
       <p103_>[Wartość wyboru w polu p103. Dostępne wartości: 1 2 ]</p103_>
       <p104_>[Wartość wyboru w polu p104. Dostępne wartości: 1 2 ]</p104_>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON WN-KZ(I) (od I 2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3586550</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p100_>1</p100_>
       <p101_>1</p101_>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p1_>1</p1_>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>1</p3_4>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>773461194</p6>
       <p7>1A</p7>
       <p8>0</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>01.11.Z</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18></p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Półwiejska</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p30>Bank Zachodni WBK</p30>
       <p31>453054504926965134154839080720</p31>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p32_2>10</p32_2>
       <p32_3>10</p32_3>
       <p33>10</p33>
       <p102_>1</p102_>
       <p103_>1</p103_>
       <p104_>1</p104_>
       <p34>30-10-2014</p34>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>