Pola formularza

Formularz: PFRON WN-KZ(IV) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część IV)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3586690</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_2>[miesiac]</p1_2>
       <p2>[rok]</p2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p5_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_2>
       <p5_1>[PESEL]</p5_1>
       <p5_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_3>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[drugieImie]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON WN-KZ(IV) (od I 2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3586690</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_2>9</p1_2>
       <p2></p2>
       <p2_>1</p2_>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_1>23050608219</p5_1>
       <p5_3>NR-4321</p5_3>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>Stefan</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>30-10-2014</p20>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>