Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TW-1c (od 07.01.2015) (archiwalny) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych - dane wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3595605</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pC_5_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5_9_4>
       <pC_1_1>[pierwszeImie]</pC_1_1>
       <pC_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_1_2_subfield_>
       <pC_1_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pC_1_2_subfield_2>
       <pC_1_2_subfield_1>[nazwisko]</pC_1_2_subfield_1>
       <pC_1_3>[KodKraju]</pC_1_3>
       <pC_1_4>[Wojewodztwo]</pC_1_4>
       <pC_1_5>[Powiat]</pC_1_5>
       <pC_1_6>[Gmina]</pC_1_6>
       <pC_1_7>[Ulica]</pC_1_7>
       <pC_1_8>[NrDomu]</pC_1_8>
       <pC_1_9>[NrLokalu]</pC_1_9>
       <pC_1_10>[Miejscowosc]</pC_1_10>
       <pC_1_11>[KodPocztowy]</pC_1_11>
       <pC_1_12>[Poczta]</pC_1_12>
       <pC_1_13>[NIP]</pC_1_13>
       <pC_1_14>[PESEL]</pC_1_14>
       <pC_1_15>[REGON]</pC_1_15>
       <pC_1_16>[Telefon]</pC_1_16>
       <pC_1_17>[Mail]</pC_1_17>
       <pC_5_9_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5_9_4_9>
       <pC_2_1>[pierwszeImie]</pC_2_1>
       <pC_2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_2_2_subfield_>
       <pC_2_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pC_2_2_subfield_2>
       <pC_2_2_subfield_1>[nazwisko]</pC_2_2_subfield_1>
       <pC_2_3>[KodKraju]</pC_2_3>
       <pC_2_4>[Wojewodztwo]</pC_2_4>
       <pC_2_5>[Powiat]</pC_2_5>
       <pC_2_6>[Gmina]</pC_2_6>
       <pC_2_7>[Ulica]</pC_2_7>
       <pC_2_8>[NrDomu]</pC_2_8>
       <pC_2_9>[NrLokalu]</pC_2_9>
       <pC_2_10>[Miejscowosc]</pC_2_10>
       <pC_2_11>[KodPocztowy]</pC_2_11>
       <pC_2_12>[Poczta]</pC_2_12>
       <pC_2_13>[NIP]</pC_2_13>
       <pC_2_14>[PESEL]</pC_2_14>
       <pC_2_15>[REGON]</pC_2_15>
       <pC_2_16>[Telefon]</pC_2_16>
       <pC_2_17>[Mail]</pC_2_17>
       <pC_5_9_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5_9_4_8>
       <pC_3_1>[pierwszeImie]</pC_3_1>
       <pC_3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_3_2_subfield_>
       <pC_3_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pC_3_2_subfield_2>
       <pC_3_2_subfield_1>[nazwisko]</pC_3_2_subfield_1>
       <pC_3_3>[KodKraju]</pC_3_3>
       <pC_3_4>[Wojewodztwo]</pC_3_4>
       <pC_3_5>[Powiat]</pC_3_5>
       <pC_3_6>[Gmina]</pC_3_6>
       <pC_3_7>[Ulica]</pC_3_7>
       <pC_3_8>[NrDomu]</pC_3_8>
       <pC_3_9>[NrLokalu]</pC_3_9>
       <pC_3_10>[Miejscowosc]</pC_3_10>
       <pC_3_11>[KodPocztowy]</pC_3_11>
       <pC_3_12>[Poczta]</pC_3_12>
       <pC_3_13>[NIP]</pC_3_13>
       <pC_3_14>[PESEL]</pC_3_14>
       <pC_3_15>[REGON]</pC_3_15>
       <pC_3_16>[Telefon]</pC_3_16>
       <pC_3_17>[Mail]</pC_3_17>
       <pC_5_9_4_94>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5_9_4_94>
       <pC_4_1>[pierwszeImie]</pC_4_1>
       <pC_4_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_4_2_subfield_>
       <pC_4_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pC_4_2_subfield_2>
       <pC_4_2_subfield_1>[nazwisko]</pC_4_2_subfield_1>
       <pC_4_3>[KodKraju]</pC_4_3>
       <pC_4_4>[Wojewodztwo]</pC_4_4>
       <pC_4_5>[Powiat]</pC_4_5>
       <pC_4_6>[Gmina]</pC_4_6>
       <pC_4_7>[Ulica]</pC_4_7>
       <pC_4_8>[NrDomu]</pC_4_8>
       <pC_4_9>[NrLokalu]</pC_4_9>
       <pC_4_10>[Miejscowosc]</pC_4_10>
       <pC_4_11>[KodPocztowy]</pC_4_11>
       <pC_4_12>[Poczta]</pC_4_12>
       <pC_4_13>[NIP]</pC_4_13>
       <pC_4_14>[PESEL]</pC_4_14>
       <pC_4_15>[REGON]</pC_4_15>
       <pC_4_16>[Telefon]</pC_4_16>
       <pC_4_17>[Mail]</pC_4_17>
       <pC_5_9_4_98>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5_9_4_98>
       <pC_5_1>[pierwszeImie]</pC_5_1>
       <pC_5_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_5_2_subfield_>
       <pC_5_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pC_5_2_subfield_2>
       <pC_5_2_subfield_1>[nazwisko]</pC_5_2_subfield_1>
       <pC_5_3>[KodKraju]</pC_5_3>
       <pC_5_4>[Wojewodztwo]</pC_5_4>
       <pC_5_5>[Powiat]</pC_5_5>
       <pC_5_6>[Gmina]</pC_5_6>
       <pC_5_7>[Ulica]</pC_5_7>
       <pC_5_8>[NrDomu]</pC_5_8>
       <pC_5_9>[NrLokalu]</pC_5_9>
       <pC_5_10>[Miejscowosc]</pC_5_10>
       <pC_5_11>[KodPocztowy]</pC_5_11>
       <pC_5_12>[Poczta]</pC_5_12>
       <pC_5_13>[NIP]</pC_5_13>
       <pC_5_14>[PESEL]</pC_5_14>
       <pC_5_15>[REGON]</pC_5_15>
       <pC_5_16>[Telefon]</pC_5_16>
       <pC_5_17>[Mail]</pC_5_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TW-1c (od 07.01.2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3595605</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pC_5_9_4>10</pC_5_9_4>
       <pC_1_1>Jan</pC_1_1>
       <pC_1_2_subfield_>2</pC_1_2_subfield_>
       <pC_1_2_subfield_2>nazwa testowa</pC_1_2_subfield_2>
       <pC_1_2_subfield_1>Kowalski</pC_1_2_subfield_1>
       <pC_1_3>PL</pC_1_3>
       <pC_1_4>wielkopolskie</pC_1_4>
       <pC_1_5>poznański</pC_1_5>
       <pC_1_6>Poznań</pC_1_6>
       <pC_1_7>Strzelecka</pC_1_7>
       <pC_1_8>1</pC_1_8>
       <pC_1_9>1</pC_1_9>
       <pC_1_10>Poznań</pC_1_10>
       <pC_1_11>61-155</pC_1_11>
       <pC_1_12>Poznań</pC_1_12>
       <pC_1_13>8875155741</pC_1_13>
       <pC_1_14>23050608219</pC_1_14>
       <pC_1_15>773461194</pC_1_15>
       <pC_1_16>500600400</pC_1_16>
       <pC_1_17>test@test.pl</pC_1_17>
       <pC_5_9_4_9>10</pC_5_9_4_9>
       <pC_2_1>Jan</pC_2_1>
       <pC_2_2_subfield_>2</pC_2_2_subfield_>
       <pC_2_2_subfield_2>nazwa testowa</pC_2_2_subfield_2>
       <pC_2_2_subfield_1>Kowalski</pC_2_2_subfield_1>
       <pC_2_3>PL</pC_2_3>
       <pC_2_4>wielkopolskie</pC_2_4>
       <pC_2_5>poznański</pC_2_5>
       <pC_2_6>Poznań</pC_2_6>
       <pC_2_7>Strzelecka</pC_2_7>
       <pC_2_8>1</pC_2_8>
       <pC_2_9>1</pC_2_9>
       <pC_2_10>Poznań</pC_2_10>
       <pC_2_11>61-155</pC_2_11>
       <pC_2_12>Poznań</pC_2_12>
       <pC_2_13>8875155741</pC_2_13>
       <pC_2_14>23050608219</pC_2_14>
       <pC_2_15>773461194</pC_2_15>
       <pC_2_16>500600400</pC_2_16>
       <pC_2_17>test@test.pl</pC_2_17>
       <pC_5_9_4_8>10</pC_5_9_4_8>
       <pC_3_1>Jan</pC_3_1>
       <pC_3_2_subfield_>2</pC_3_2_subfield_>
       <pC_3_2_subfield_2>nazwa testowa</pC_3_2_subfield_2>
       <pC_3_2_subfield_1>Kowalski</pC_3_2_subfield_1>
       <pC_3_3>PL</pC_3_3>
       <pC_3_4>wielkopolskie</pC_3_4>
       <pC_3_5>poznański</pC_3_5>
       <pC_3_6>Poznań</pC_3_6>
       <pC_3_7>Strzelecka</pC_3_7>
       <pC_3_8>1</pC_3_8>
       <pC_3_9>1</pC_3_9>
       <pC_3_10>Poznań</pC_3_10>
       <pC_3_11>61-155</pC_3_11>
       <pC_3_12>Poznań</pC_3_12>
       <pC_3_13>8875155741</pC_3_13>
       <pC_3_14>23050608219</pC_3_14>
       <pC_3_15>773461194</pC_3_15>
       <pC_3_16>500600400</pC_3_16>
       <pC_3_17>test@test.pl</pC_3_17>
       <pC_5_9_4_94>10</pC_5_9_4_94>
       <pC_4_1>Jan</pC_4_1>
       <pC_4_2_subfield_>2</pC_4_2_subfield_>
       <pC_4_2_subfield_2>nazwa testowa</pC_4_2_subfield_2>
       <pC_4_2_subfield_1>Kowalski</pC_4_2_subfield_1>
       <pC_4_3>PL</pC_4_3>
       <pC_4_4>wielkopolskie</pC_4_4>
       <pC_4_5>poznański</pC_4_5>
       <pC_4_6>Poznań</pC_4_6>
       <pC_4_7>Strzelecka</pC_4_7>
       <pC_4_8>1</pC_4_8>
       <pC_4_9>1</pC_4_9>
       <pC_4_10>Poznań</pC_4_10>
       <pC_4_11>61-155</pC_4_11>
       <pC_4_12>Poznań</pC_4_12>
       <pC_4_13>8875155741</pC_4_13>
       <pC_4_14>23050608219</pC_4_14>
       <pC_4_15>773461194</pC_4_15>
       <pC_4_16>500600400</pC_4_16>
       <pC_4_17>test@test.pl</pC_4_17>
       <pC_5_9_4_98>10</pC_5_9_4_98>
       <pC_5_1>Jan</pC_5_1>
       <pC_5_2_subfield_>2</pC_5_2_subfield_>
       <pC_5_2_subfield_2>nazwa testowa</pC_5_2_subfield_2>
       <pC_5_2_subfield_1>Kowalski</pC_5_2_subfield_1>
       <pC_5_3>PL</pC_5_3>
       <pC_5_4>wielkopolskie</pC_5_4>
       <pC_5_5>poznański</pC_5_5>
       <pC_5_6>Poznań</pC_5_6>
       <pC_5_7>Strzelecka</pC_5_7>
       <pC_5_8>1</pC_5_8>
       <pC_5_9>1</pC_5_9>
       <pC_5_10>Poznań</pC_5_10>
       <pC_5_11>61-155</pC_5_11>
       <pC_5_12>Poznań</pC_5_12>
       <pC_5_13>8875155741</pC_5_13>
       <pC_5_14>23050608219</pC_5_14>
       <pC_5_15>773461194</pC_5_15>
       <pC_5_16>500600400</pC_5_16>
       <pC_5_17>test@test.pl</pC_5_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>