Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TW-1e (od 07.01.2015) (archiwalny) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych - blok E. 1.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3595634</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pE1_5_93_9_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_10>
       <pE1_1>[Pole kwoty]</pE1_1>
       <pE1_2>[data]</pE1_2>
       <pE1_3>[Pole kwoty]</pE1_3>
       <pE1_4>[data]</pE1_4>
       <pE1_6_0>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0>
       <pE1_5>[data]</pE1_5>
       <pE1_6>[data]</pE1_6>
       <pE1_5_93_9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_8>
       <pE1_1_3>[Pole kwoty]</pE1_1_3>
       <pE1_2_5>[data]</pE1_2_5>
       <pE1_3_8>[Pole kwoty]</pE1_3_8>
       <pE1_4_2>[data]</pE1_4_2>
       <pE1_6_0_4>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_4>
       <pE1_5_9>[data]</pE1_5_9>
       <pE1_6_8>[data]</pE1_6_8>
       <pE1_5_93_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_3>
       <pE1_1_36>[Pole kwoty]</pE1_1_36>
       <pE1_2_6>[data]</pE1_2_6>
       <pE1_3_1>[Pole kwoty]</pE1_3_1>
       <pE1_4_5>[data]</pE1_4_5>
       <pE1_6_0_6>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_6>
       <pE1_5_7>[data]</pE1_5_7>
       <pE1_6_81>[data]</pE1_6_81>
       <pE1_5_93_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_1>
       <pE1_1_7>[Pole kwoty]</pE1_1_7>
       <pE1_2_1>[data]</pE1_2_1>
       <pE1_3_6>[Pole kwoty]</pE1_3_6>
       <pE1_4_7>[data]</pE1_4_7>
       <pE1_6_0_2>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_2>
       <pE1_5_1>[data]</pE1_5_1>
       <pE1_6_6>[data]</pE1_6_6>
       <pE1_5_93_9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_5>
       <pE1_1_9>[Pole kwoty]</pE1_1_9>
       <pE1_2_18>[data]</pE1_2_18>
       <pE1_3_2>[Pole kwoty]</pE1_3_2>
       <pE1_4_0>[data]</pE1_4_0>
       <pE1_6_0_5>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_5>
       <pE1_5_4>[data]</pE1_5_4>
       <pE1_6_816>[data]</pE1_6_816>
       <pE1_5_93_9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_9>
       <pE1_1_4>[Pole kwoty]</pE1_1_4>
       <pE1_2_4>[data]</pE1_2_4>
       <pE1_3_5>[Pole kwoty]</pE1_3_5>
       <pE1_4_74>[data]</pE1_4_74>
       <pE1_6_0_1>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_1>
       <pE1_5_44>[data]</pE1_5_44>
       <pE1_6_2>[data]</pE1_6_2>
       <pE1_5_93_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_4>
       <pE1_1_73>[Pole kwoty]</pE1_1_73>
       <pE1_2_2>[data]</pE1_2_2>
       <pE1_3_69>[Pole kwoty]</pE1_3_69>
       <pE1_4_8>[data]</pE1_4_8>
       <pE1_6_0_8>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_8>
       <pE1_5_8>[data]</pE1_5_8>
       <pE1_6_7>[data]</pE1_6_7>
       <pE1_5_93_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9>
       <pE1_1_1>[Pole kwoty]</pE1_1_1>
       <pE1_2_44>[data]</pE1_2_44>
       <pE1_3_3>[Pole kwoty]</pE1_3_3>
       <pE1_4_80>[data]</pE1_4_80>
       <pE1_6_0_3>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_3>
       <pE1_5_93>[data]</pE1_5_93>
       <pE1_6_1>[data]</pE1_6_1>
       <pE1_5_93_9_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_4_6>
       <pE1_1_73_0>[Pole kwoty]</pE1_1_73_0>
       <pE1_2_2_4>[data]</pE1_2_2_4>
       <pE1_3_69_8>[Pole kwoty]</pE1_3_69_8>
       <pE1_4_8_3>[data]</pE1_4_8_3>
       <pE1_6_0_8_0>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_8_0>
       <pE1_5_8_1>[data]</pE1_5_8_1>
       <pE1_6_7_0>[data]</pE1_6_7_0>
       <pE1_5_93_9_97>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1_5_93_9_97>
       <pE1_1_1_7>[Pole kwoty]</pE1_1_1_7>
       <pE1_2_44_5>[data]</pE1_2_44_5>
       <pE1_3_3_6>[Pole kwoty]</pE1_3_3_6>
       <pE1_4_80_9>[data]</pE1_4_80_9>
       <pE1_6_0_3_8>[pole wielowierszowe]</pE1_6_0_3_8>
       <pE1_5_93_6>[data]</pE1_5_93_6>
       <pE1_6_1_8>[data]</pE1_6_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TW-1e (od 07.01.2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3595634</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pE1_5_93_9_10>10</pE1_5_93_9_10>
       <pE1_1>10</pE1_1>
       <pE1_2>30-10-1990</pE1_2>
       <pE1_3>10</pE1_3>
       <pE1_4>30-10-1990</pE1_4>
       <pE1_6_0>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0>
       <pE1_5>30-10-1990</pE1_5>
       <pE1_6>30-10-1990</pE1_6>
       <pE1_5_93_9_8>10</pE1_5_93_9_8>
       <pE1_1_3>10</pE1_1_3>
       <pE1_2_5>30-10-1990</pE1_2_5>
       <pE1_3_8>10</pE1_3_8>
       <pE1_4_2>30-10-1990</pE1_4_2>
       <pE1_6_0_4>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_4>
       <pE1_5_9>30-10-1990</pE1_5_9>
       <pE1_6_8>30-10-1990</pE1_6_8>
       <pE1_5_93_9_3>10</pE1_5_93_9_3>
       <pE1_1_36>10</pE1_1_36>
       <pE1_2_6>30-10-1990</pE1_2_6>
       <pE1_3_1>10</pE1_3_1>
       <pE1_4_5>30-10-1990</pE1_4_5>
       <pE1_6_0_6>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_6>
       <pE1_5_7>30-10-1990</pE1_5_7>
       <pE1_6_81>30-10-1990</pE1_6_81>
       <pE1_5_93_9_1>10</pE1_5_93_9_1>
       <pE1_1_7>10</pE1_1_7>
       <pE1_2_1>30-10-1990</pE1_2_1>
       <pE1_3_6>10</pE1_3_6>
       <pE1_4_7>30-10-1990</pE1_4_7>
       <pE1_6_0_2>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_2>
       <pE1_5_1>30-10-1990</pE1_5_1>
       <pE1_6_6>30-10-1990</pE1_6_6>
       <pE1_5_93_9_5>10</pE1_5_93_9_5>
       <pE1_1_9>10</pE1_1_9>
       <pE1_2_18>30-10-1990</pE1_2_18>
       <pE1_3_2>10</pE1_3_2>
       <pE1_4_0>30-10-1990</pE1_4_0>
       <pE1_6_0_5>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_5>
       <pE1_5_4>30-10-1990</pE1_5_4>
       <pE1_6_816>30-10-1990</pE1_6_816>
       <pE1_5_93_9_9>10</pE1_5_93_9_9>
       <pE1_1_4>10</pE1_1_4>
       <pE1_2_4>30-10-1990</pE1_2_4>
       <pE1_3_5>10</pE1_3_5>
       <pE1_4_74>30-10-1990</pE1_4_74>
       <pE1_6_0_1>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_1>
       <pE1_5_44>30-10-1990</pE1_5_44>
       <pE1_6_2>30-10-1990</pE1_6_2>
       <pE1_5_93_9_4>10</pE1_5_93_9_4>
       <pE1_1_73>10</pE1_1_73>
       <pE1_2_2>30-10-1990</pE1_2_2>
       <pE1_3_69>10</pE1_3_69>
       <pE1_4_8>30-10-1990</pE1_4_8>
       <pE1_6_0_8>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_8>
       <pE1_5_8>30-10-1990</pE1_5_8>
       <pE1_6_7>30-10-1990</pE1_6_7>
       <pE1_5_93_9>10</pE1_5_93_9>
       <pE1_1_1>10</pE1_1_1>
       <pE1_2_44>30-10-1990</pE1_2_44>
       <pE1_3_3>10</pE1_3_3>
       <pE1_4_80>30-10-1990</pE1_4_80>
       <pE1_6_0_3>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_3>
       <pE1_5_93>30-10-1990</pE1_5_93>
       <pE1_6_1>30-10-1990</pE1_6_1>
       <pE1_5_93_9_4_6>10</pE1_5_93_9_4_6>
       <pE1_1_73_0>10</pE1_1_73_0>
       <pE1_2_2_4>30-10-1990</pE1_2_2_4>
       <pE1_3_69_8>10</pE1_3_69_8>
       <pE1_4_8_3>30-10-1990</pE1_4_8_3>
       <pE1_6_0_8_0>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_8_0>
       <pE1_5_8_1>30-10-1990</pE1_5_8_1>
       <pE1_6_7_0>30-10-1990</pE1_6_7_0>
       <pE1_5_93_9_97>10</pE1_5_93_9_97>
       <pE1_1_1_7>10</pE1_1_1_7>
       <pE1_2_44_5>30-10-1990</pE1_2_44_5>
       <pE1_3_3_6>10</pE1_3_3_6>
       <pE1_4_80_9>30-10-1990</pE1_4_80_9>
       <pE1_6_0_3_8>to jest pole wielowierszowe</pE1_6_0_3_8>
       <pE1_5_93_6>30-10-1990</pE1_5_93_6>
       <pE1_6_1_8>30-10-1990</pE1_6_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>