Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DN-12/O (archiwalny) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3605086</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[NIP]</p0_1>
       <p0_2>[rok]</p0_2>
       <p0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p3_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa skrócona]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>[imię ojca]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[imię matki]</p5_subfield_2>
       <p6>[REGON]</p6>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8>[pkd1]</p8>
       <p9>[KRS]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DN-12/O</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3605086</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>8875155741</p0_1>
       <p0_2></p0_2>
       <p0_3>10</p0_3>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>Stefan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>Danuta</p5_subfield_2>
       <p6>773461194</p6>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8>01.11.Z</p8>
       <p9>12345</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p21>10</p21>
       <p20>10</p20>
       <p24>10</p24>
       <p23>10</p23>
       <p27>10</p27>
       <p26>10</p26>
       <p30>10</p30>
       <p29>10</p29>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p35>10</p35>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40>10</p40>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p45>10</p45>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p50>10</p50>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p55>10</p55>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p60>10</p60>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p65>10</p65>
       <p67>10</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>