Pola formularza

Formularz: ZoWKF Zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3994982</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>[nazwa pełna]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>[nazwisko]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[imię]</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_0>[miejscowość]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[ulica]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>[nr domu]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>[nr lokalu]</p14_subfield_3>
       <p15_subfield_0>[kod pocztowy]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[poczta]</p15_subfield_1>
       <p17_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p17_subfield_>
       <p17_subfield_2>[Pole PESEL]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[Pole NIP]</p17_subfield_3>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p10>[fun]</p10>
       <p19>[fun]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoWKF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3994982</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p8>500600400</p8>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>Kowalski</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>Jan</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_0>Poznań</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Strzelecka</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>1</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>1</p14_subfield_3>
       <p15_subfield_0>61-155</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Poznań</p15_subfield_1>
       <p17_subfield_>2</p17_subfield_>
       <p17_subfield_2>23050608219</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>8875155741</p17_subfield_3>
       <p18></p18>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p10></p10>
       <p19></p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>