Pola formularza

Formularz: PKZMZ Protokoł komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4101988</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[miejscowość]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p11_2_subfield_0>[imię]</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>[nazwisko]</p11_2_subfield_1>
       <p11_3>[Stanowisko]</p11_3>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p12_2_subfield_0>[imię]</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>[nazwisko]</p12_2_subfield_1>
       <p12_3>[Stanowisko]</p12_3>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p13_2_subfield_0>[imię]</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>[nazwisko]</p13_2_subfield_1>
       <p13_3>[Stanowisko]</p13_3>
       <p14>[data]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p18>[miejscowość]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PKZMZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4101988</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>30-10-2014</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p11_2_subfield_0>Jan</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>Kowalski</p11_2_subfield_1>
       <p11_3>manager</p11_3>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p12_2_subfield_0>Jan</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>Kowalski</p12_2_subfield_1>
       <p12_3>manager</p12_3>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p13_2_subfield_0>Jan</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>Kowalski</p13_2_subfield_1>
       <p13_3>manager</p13_3>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p16_>1</p16_>
       <p25_>1</p25_>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>