Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZPIR (archiwalny) Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzyskuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4153779</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p25_1>[data]</p25_1>
       <p26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p26_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_3>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_0>[rok]</p28_0>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30_subfield_0>[miejscowość]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[ulica]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[nr domu]</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>[nr lokalu]</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>[kod pocztowy]</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>[poczta]</p30_subfield_5>
       <p31>[NIP]</p31>
       <p32>[REGON]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[nazwaPelna]</p34>
       <p35_subfield_0>[miejscowość]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[ulica]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_2>[nr domu]</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_3>[nr lokalu]</p35_subfield_3>
       <p35_subfield_4>[kod pocztowy]</p35_subfield_4>
       <p35_subfield_5>[poczta]</p35_subfield_5>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[REGON]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_subfield_0>[imię]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[nazwisko]</p46_subfield_1>
       <p47>[data]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPIR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4153779</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p25_1>30-10-1990</p25_1>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p26_3>1</p26_3>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_0></p28_0>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30_subfield_0>Poznań</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Strzelecka</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>1</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>61-155</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>Poznań</p30_subfield_5>
       <p31>8875155741</p31>
       <p32>773461194</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>Pełna nazwa testowa</p34>
       <p35_subfield_0>Poznań</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Strzelecka</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_2>1</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_3>1</p35_subfield_3>
       <p35_subfield_4>61-155</p35_subfield_4>
       <p35_subfield_5>Poznań</p35_subfield_5>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>773461194</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_subfield_0>Jan</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>Kowalski</p46_subfield_1>
       <p47>30-10-1990</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>