Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DPO (archiwalny) Dokument potwierdzający odzyskPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4158656</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa0_1>[Rok na druku]</pa0_1>
       <pa0_2>[Pole tekstowe]</pa0_2>
       <pa0_3_1>[data]</pa0_3_1>
       <pa0_3_2>[Pole tekstowe]</pa0_3_2>
       <pa0_3_3>[nazwaPelna]</pa0_3_3>
       <pa0_4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pa0_4_1_subfield_>
       <pa0_4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pa0_4_1_subfield_3>
       <pa0_4_1_subfield_2>[nazwisko]</pa0_4_1_subfield_2>
       <pa0_4_1_subfield_1>[imię]</pa0_4_1_subfield_1>
       <pa0_8_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pa0_8_1_subfield_>
       <pa0_8_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pa0_8_1_subfield_3>
       <pa0_8_1_subfield_2>[nazwisko]</pa0_8_1_subfield_2>
       <pa0_8_1_subfield_1>[imię]</pa0_8_1_subfield_1>
       <pa0_5_1_subfield_0>[miejscowość]</pa0_5_1_subfield_0>
       <pa0_5_1_subfield_1>[ulica]</pa0_5_1_subfield_1>
       <pa0_5_1_subfield_2>[nr domu]</pa0_5_1_subfield_2>
       <pa0_5_1_subfield_3>[nr lokalu]</pa0_5_1_subfield_3>
       <pa0_9_1_subfield_0>[miejscowość]</pa0_9_1_subfield_0>
       <pa0_9_1_subfield_1>[ulica]</pa0_9_1_subfield_1>
       <pa0_9_1_subfield_2>[nr domu]</pa0_9_1_subfield_2>
       <pa0_9_1_subfield_3>[nr lokalu]</pa0_9_1_subfield_3>
       <pa0_5_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pa0_5_2_subfield_0>
       <pa0_5_2_subfield_1>[poczta]</pa0_5_2_subfield_1>
       <pa0_9_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pa0_9_2_subfield_0>
       <pa0_9_2_subfield_1>[poczta]</pa0_9_2_subfield_1>
       <pa0_6_1_subfield_0>[telefon]</pa0_6_1_subfield_0>
       <pa0_6_1_subfield_1>[Fax]</pa0_6_1_subfield_1>
       <pa0_10_1>[Telefon]</pa0_10_1>
       <pa0_7>[NIP]</pa0_7>
       <pa0_11>[NIP]</pa0_11>
       <pa1_0_1>[Pole tekstowe]</pa1_0_1>
       <pa1_1_1>[Pole tekstowe]</pa1_1_1>
       <pa1_1_2>[Pole tekstowe]</pa1_1_2>
       <pa1_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa1_1_4>
       <pa1_1_5>[Pole tekstowe]</pa1_1_5>
       <pa1_0_2>[Pole tekstowe]</pa1_0_2>
       <pa1_2_1>[Pole tekstowe]</pa1_2_1>
       <pa1_2_2>[Pole tekstowe]</pa1_2_2>
       <pa1_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa1_2_4>
       <pa1_2_5>[Pole tekstowe]</pa1_2_5>
       <pa1_0_3>[Pole tekstowe]</pa1_0_3>
       <pa1_3_1>[Pole tekstowe]</pa1_3_1>
       <pa1_3_2>[Pole tekstowe]</pa1_3_2>
       <pa1_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa1_3_4>
       <pa1_3_5>[Pole tekstowe]</pa1_3_5>
       <pa1_0_4>[Pole tekstowe]</pa1_0_4>
       <pa1_4_1>[Pole tekstowe]</pa1_4_1>
       <pa1_4_2>[Pole tekstowe]</pa1_4_2>
       <pa1_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa1_4_4>
       <pa1_4_5>[Pole tekstowe]</pa1_4_5>
       <pa1_5_1>[data]</pa1_5_1>
       <pa1_5_2_subfield_0>[imię]</pa1_5_2_subfield_0>
       <pa1_5_2_subfield_1>[nazwisko]</pa1_5_2_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DPO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4158656</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa0_1>2013</pa0_1>
       <pa0_2>test pola tekstowego</pa0_2>
       <pa0_3_1>30-10-1990</pa0_3_1>
       <pa0_3_2>test pola tekstowego</pa0_3_2>
       <pa0_3_3>Pełna nazwa testowa</pa0_3_3>
       <pa0_4_1_subfield_>2</pa0_4_1_subfield_>
       <pa0_4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pa0_4_1_subfield_3>
       <pa0_4_1_subfield_2>Kowalski</pa0_4_1_subfield_2>
       <pa0_4_1_subfield_1>Jan</pa0_4_1_subfield_1>
       <pa0_8_1_subfield_>2</pa0_8_1_subfield_>
       <pa0_8_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pa0_8_1_subfield_3>
       <pa0_8_1_subfield_2>Kowalski</pa0_8_1_subfield_2>
       <pa0_8_1_subfield_1>Jan</pa0_8_1_subfield_1>
       <pa0_5_1_subfield_0>Poznań</pa0_5_1_subfield_0>
       <pa0_5_1_subfield_1>Strzelecka</pa0_5_1_subfield_1>
       <pa0_5_1_subfield_2>1</pa0_5_1_subfield_2>
       <pa0_5_1_subfield_3>1</pa0_5_1_subfield_3>
       <pa0_9_1_subfield_0>Poznań</pa0_9_1_subfield_0>
       <pa0_9_1_subfield_1>Strzelecka</pa0_9_1_subfield_1>
       <pa0_9_1_subfield_2>1</pa0_9_1_subfield_2>
       <pa0_9_1_subfield_3>1</pa0_9_1_subfield_3>
       <pa0_5_2_subfield_0>61-155</pa0_5_2_subfield_0>
       <pa0_5_2_subfield_1>Poznań</pa0_5_2_subfield_1>
       <pa0_9_2_subfield_0>61-155</pa0_9_2_subfield_0>
       <pa0_9_2_subfield_1>Poznań</pa0_9_2_subfield_1>
       <pa0_6_1_subfield_0>500600400</pa0_6_1_subfield_0>
       <pa0_6_1_subfield_1></pa0_6_1_subfield_1>
       <pa0_10_1>500600400</pa0_10_1>
       <pa0_7>8875155741</pa0_7>
       <pa0_11>8875155741</pa0_11>
       <pa1_0_1>test pola tekstowego</pa1_0_1>
       <pa1_1_1>test pola tekstowego</pa1_1_1>
       <pa1_1_2>test pola tekstowego</pa1_1_2>
       <pa1_1_4>10</pa1_1_4>
       <pa1_1_5>test pola tekstowego</pa1_1_5>
       <pa1_0_2>test pola tekstowego</pa1_0_2>
       <pa1_2_1>test pola tekstowego</pa1_2_1>
       <pa1_2_2>test pola tekstowego</pa1_2_2>
       <pa1_2_4>10</pa1_2_4>
       <pa1_2_5>test pola tekstowego</pa1_2_5>
       <pa1_0_3>test pola tekstowego</pa1_0_3>
       <pa1_3_1>test pola tekstowego</pa1_3_1>
       <pa1_3_2>test pola tekstowego</pa1_3_2>
       <pa1_3_4>10</pa1_3_4>
       <pa1_3_5>test pola tekstowego</pa1_3_5>
       <pa1_0_4>test pola tekstowego</pa1_0_4>
       <pa1_4_1>test pola tekstowego</pa1_4_1>
       <pa1_4_2>test pola tekstowego</pa1_4_2>
       <pa1_4_4>10</pa1_4_4>
       <pa1_4_5>test pola tekstowego</pa1_4_5>
       <pa1_5_1>30-10-1990</pa1_5_1>
       <pa1_5_2_subfield_0>Jan</pa1_5_2_subfield_0>
       <pa1_5_2_subfield_1>Kowalski</pa1_5_2_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>