Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZP-ZOC (archiwalny) Protokół postępowania w trybie zapytania o cenęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4178964</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_5>[Faks]</p1_5>
       <p1_6>[Mail]</p1_6>
       <p2_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Pole kwoty]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Pole kwoty]</p2_1_4>
       <p2_2_1>[data]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole tekstowe]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Pole tekstowe]</p2_2_3>
       <p2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_1_>
       <p2_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_2>
       <p2_3_4>[Pole tekstowe]</p2_3_4>
       <p2_3_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_3_>
       <p2_3_5>[Pole tekstowe]</p2_3_5>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_2>
       <p4_A_1_1_subfield_0>[imię]</p4_A_1_1_subfield_0>
       <p4_A_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_A_1_1_subfield_1>
       <p4_A_1_2>[Pole tekstowe]</p4_A_1_2>
       <p4A_1_6_>[Wartość wyboru w polu p4A_1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_1_6_>
       <p4_A_1_3>[Pole tekstowe]</p4_A_1_3>
       <p4_A_1_4_>[Wartość wyboru w polu p4_A_1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_A_1_4_>
       <p4_A_1_5_subfield_0>[imię]</p4_A_1_5_subfield_0>
       <p4_A_1_5_subfield_1>[nazwisko]</p4_A_1_5_subfield_1>
       <p4A_2_13_>[Wartość wyboru w polu p4A_2_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_2_13_>
       <p4A_2_1>[data]</p4A_2_1>
       <p4A_2_15_>[Wartość wyboru w polu p4A_2_15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4A_2_15_>
       <p4A_2_2>[Pole tekstowe]</p4A_2_2>
       <p4A_2_3>[Pole tekstowe]</p4A_2_3>
       <p4A_2_4_subfield_0>[imię]</p4A_2_4_subfield_0>
       <p4A_2_4_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_4_subfield_1>
       <p4A_2_5_subfield_0>[imię]</p4A_2_5_subfield_0>
       <p4A_2_5_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_5_subfield_1>
       <p4A_2_6_subfield_0>[imię]</p4A_2_6_subfield_0>
       <p4A_2_6_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_6_subfield_1>
       <p4A_2_7_subfield_0>[imię]</p4A_2_7_subfield_0>
       <p4A_2_7_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_7_subfield_1>
       <p4A_2_8>[Pole tekstowe]</p4A_2_8>
       <p4A_2_9_subfield_0>[imię]</p4A_2_9_subfield_0>
       <p4A_2_9_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_9_subfield_1>
       <p4A_2_10>[Pole tekstowe]</p4A_2_10>
       <p4A_2_11_subfield_0>[imię]</p4A_2_11_subfield_0>
       <p4A_2_11_subfield_1>[nazwisko]</p4A_2_11_subfield_1>
       <p4A_2_12>[Pole tekstowe]</p4A_2_12>
       <p4A_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4A_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_3_1_>
       <p4A_3_2_subfield_0>[imię]</p4A_3_2_subfield_0>
       <p4A_3_2_subfield_1>[nazwisko]</p4A_3_2_subfield_1>
       <p4A_3_3_subfield_0>[imię]</p4A_3_3_subfield_0>
       <p4A_3_3_subfield_1>[nazwisko]</p4A_3_3_subfield_1>
       <p4A_4_1_subfield_0>[imię]</p4A_4_1_subfield_0>
       <p4A_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4A_4_1_subfield_1>
       <p4A_4_2>[Pole tekstowe]</p4A_4_2>
       <p4A_4_3_subfield_0>[imię]</p4A_4_3_subfield_0>
       <p4A_4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4A_4_3_subfield_1>
       <p4A_4_4>[Pole tekstowe]</p4A_4_4>
       <p4A_4_5_subfield_0>[imię]</p4A_4_5_subfield_0>
       <p4A_4_5_subfield_1>[nazwisko]</p4A_4_5_subfield_1>
       <p4A_4_6>[Pole tekstowe]</p4A_4_6>
       <p4b_1_1_subfield_0>[imię]</p4b_1_1_subfield_0>
       <p4b_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_1_1_subfield_1>
       <p4b_1_2_subfield_0>[imię]</p4b_1_2_subfield_0>
       <p4b_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_1_2_subfield_1>
       <p4b_1_3_subfield_0>[imię]</p4b_1_3_subfield_0>
       <p4b_1_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_1_3_subfield_1>
       <p4b_2_1_subfield_0>[imię]</p4b_2_1_subfield_0>
       <p4b_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_2_1_subfield_1>
       <p4b_2_2_subfield_0>[imię]</p4b_2_2_subfield_0>
       <p4b_2_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_2_2_subfield_1>
       <p4b_2_3_subfield_0>[imię]</p4b_2_3_subfield_0>
       <p4b_2_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_2_3_subfield_1>
       <p4b_3_1_subfield_0>[imię]</p4b_3_1_subfield_0>
       <p4b_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_3_1_subfield_1>
       <p4b_3_2_subfield_0>[imię]</p4b_3_2_subfield_0>
       <p4b_3_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_3_2_subfield_1>
       <p4b_3_3_subfield_0>[imię]</p4b_3_3_subfield_0>
       <p4b_3_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_3_3_subfield_1>
       <p4b_4_1_subfield_0>[imię]</p4b_4_1_subfield_0>
       <p4b_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_4_1_subfield_1>
       <p4b_4_2_subfield_0>[imię]</p4b_4_2_subfield_0>
       <p4b_4_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_4_2_subfield_1>
       <p4b_4_3_subfield_0>[imię]</p4b_4_3_subfield_0>
       <p4b_4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_4_3_subfield_1>
       <p4b_5_1_subfield_0>[imię]</p4b_5_1_subfield_0>
       <p4b_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_5_1_subfield_1>
       <p4b_5_2_subfield_0>[imię]</p4b_5_2_subfield_0>
       <p4b_5_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_5_2_subfield_1>
       <p4b_5_3_subfield_0>[imię]</p4b_5_3_subfield_0>
       <p4b_5_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_5_3_subfield_1>
       <p4b_6_1_subfield_0>[imię]</p4b_6_1_subfield_0>
       <p4b_6_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_6_1_subfield_1>
       <p4b_6_2_subfield_0>[imię]</p4b_6_2_subfield_0>
       <p4b_6_2_subfield_1>[nazwisko]</p4b_6_2_subfield_1>
       <p4b_6_3_subfield_0>[imię]</p4b_6_3_subfield_0>
       <p4b_6_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_6_3_subfield_1>
       <p4b_7_1_subfield_0>[imię]</p4b_7_1_subfield_0>
       <p4b_7_1_subfield_1>[nazwisko]</p4b_7_1_subfield_1>
       <p4b_7_2>[Pole tekstowe]</p4b_7_2>
       <p4b_7_3_subfield_0>[imię]</p4b_7_3_subfield_0>
       <p4b_7_3_subfield_1>[nazwisko]</p4b_7_3_subfield_1>
       <p4b_7_4>[Pole tekstowe]</p4b_7_4>
       <p5_0>[data]</p5_0>
       <p5_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_subfield_1>[imię]</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_2_1_subfield_>
       <p5_2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_2_1_subfield_3>
       <p5_2_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_2_1_subfield_2>
       <p5_2_1_subfield_1>[imię]</p5_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_2_subfield_5>
       <p5_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_3_1_subfield_>
       <p5_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_3_1_subfield_3>
       <p5_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_3_1_subfield_2>
       <p5_3_1_subfield_1>[imię]</p5_3_1_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_3_2_subfield_0>
       <p5_3_2_subfield_1>[ulica]</p5_3_2_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_2>[nr domu]</p5_3_2_subfield_2>
       <p5_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_3_2_subfield_3>
       <p5_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_3_2_subfield_4>
       <p5_3_2_subfield_5>[poczta]</p5_3_2_subfield_5>
       <p5_4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_4_1_subfield_>
       <p5_4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_4_1_subfield_3>
       <p5_4_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_4_1_subfield_2>
       <p5_4_1_subfield_1>[imię]</p5_4_1_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>[ulica]</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>[nr domu]</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_2_subfield_5>[poczta]</p5_4_2_subfield_5>
       <p5_5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_5_1_subfield_>
       <p5_5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_5_1_subfield_3>
       <p5_5_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_5_1_subfield_2>
       <p5_5_1_subfield_1>[imię]</p5_5_1_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_5_2_subfield_0>
       <p5_5_2_subfield_1>[ulica]</p5_5_2_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_5_2_subfield_2>
       <p5_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_5_2_subfield_3>
       <p5_5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_5_2_subfield_4>
       <p5_5_2_subfield_5>[poczta]</p5_5_2_subfield_5>
       <p5_6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_6_1_subfield_>
       <p5_6_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_6_1_subfield_3>
       <p5_6_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_6_1_subfield_2>
       <p5_6_1_subfield_1>[imię]</p5_6_1_subfield_1>
       <p5_6_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_6_2_subfield_0>
       <p5_6_2_subfield_1>[ulica]</p5_6_2_subfield_1>
       <p5_6_2_subfield_2>[nr domu]</p5_6_2_subfield_2>
       <p5_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_6_2_subfield_3>
       <p5_6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_6_2_subfield_4>
       <p5_6_2_subfield_5>[poczta]</p5_6_2_subfield_5>
       <p5_7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_7_1_subfield_>
       <p5_7_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_7_1_subfield_3>
       <p5_7_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_7_1_subfield_2>
       <p5_7_1_subfield_1>[imię]</p5_7_1_subfield_1>
       <p5_7_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_7_2_subfield_0>
       <p5_7_2_subfield_1>[ulica]</p5_7_2_subfield_1>
       <p5_7_2_subfield_2>[nr domu]</p5_7_2_subfield_2>
       <p5_7_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_7_2_subfield_3>
       <p5_7_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_7_2_subfield_4>
       <p5_7_2_subfield_5>[poczta]</p5_7_2_subfield_5>
       <p5_8_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_8_1_subfield_>
       <p5_8_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_8_1_subfield_3>
       <p5_8_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_8_1_subfield_2>
       <p5_8_1_subfield_1>[imię]</p5_8_1_subfield_1>
       <p5_8_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_8_2_subfield_0>
       <p5_8_2_subfield_1>[ulica]</p5_8_2_subfield_1>
       <p5_8_2_subfield_2>[nr domu]</p5_8_2_subfield_2>
       <p5_8_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_8_2_subfield_3>
       <p5_8_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_8_2_subfield_4>
       <p5_8_2_subfield_5>[poczta]</p5_8_2_subfield_5>
       <p5_9_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_9_1_subfield_>
       <p5_9_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_9_1_subfield_3>
       <p5_9_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_9_1_subfield_2>
       <p5_9_1_subfield_1>[imię]</p5_9_1_subfield_1>
       <p5_9_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_9_2_subfield_0>
       <p5_9_2_subfield_1>[ulica]</p5_9_2_subfield_1>
       <p5_9_2_subfield_2>[nr domu]</p5_9_2_subfield_2>
       <p5_9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_9_2_subfield_3>
       <p5_9_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_9_2_subfield_4>
       <p5_9_2_subfield_5>[poczta]</p5_9_2_subfield_5>
       <p5_10_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_10_1_subfield_>
       <p5_10_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_10_1_subfield_3>
       <p5_10_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_10_1_subfield_2>
       <p5_10_1_subfield_1>[imię]</p5_10_1_subfield_1>
       <p5_10_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_10_2_subfield_0>
       <p5_10_2_subfield_1>[ulica]</p5_10_2_subfield_1>
       <p5_10_2_subfield_2>[nr domu]</p5_10_2_subfield_2>
       <p5_10_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_10_2_subfield_3>
       <p5_10_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_10_2_subfield_4>
       <p5_10_2_subfield_5>[poczta]</p5_10_2_subfield_5>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p7_1_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_1_>
       <p7_1_2>[Pole kwoty]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole tekstowe]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole kwoty]</p7_1_4>
       <p7_2_1_>[Wartość wyboru w polu p7_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_2_1_>
       <p7_2_4>[data]</p7_2_4>
       <p7_2_5>[Pole tekstowe]</p7_2_5>
       <p7_2_2>[Pole tekstowe]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[Pole tekstowe]</p7_2_3>
       <p8_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_1_1_subfield_>
       <p8_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_1_1_subfield_3>
       <p8_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_1_1_subfield_2>
       <p8_1_1_subfield_1>[imię]</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_1_2_subfield_0>
       <p8_1_2_subfield_1>[ulica]</p8_1_2_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_2>[nr domu]</p8_1_2_subfield_2>
       <p8_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_1_2_subfield_3>
       <p8_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_1_2_subfield_4>
       <p8_1_2_subfield_5>[poczta]</p8_1_2_subfield_5>
       <p8_1_3>[Pole kwoty]</p8_1_3>
       <p8_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_2_1_subfield_>
       <p8_2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_2_1_subfield_3>
       <p8_2_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_2_1_subfield_2>
       <p8_2_1_subfield_1>[imię]</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_2_2_subfield_0>
       <p8_2_2_subfield_1>[ulica]</p8_2_2_subfield_1>
       <p8_2_2_subfield_2>[nr domu]</p8_2_2_subfield_2>
       <p8_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_2_2_subfield_3>
       <p8_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_2_2_subfield_4>
       <p8_2_2_subfield_5>[poczta]</p8_2_2_subfield_5>
       <p8_2_3>[Pole kwoty]</p8_2_3>
       <p8_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_3_1_subfield_>
       <p8_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_3_1_subfield_3>
       <p8_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_3_1_subfield_2>
       <p8_3_1_subfield_1>[imię]</p8_3_1_subfield_1>
       <p8_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_3_2_subfield_0>
       <p8_3_2_subfield_1>[ulica]</p8_3_2_subfield_1>
       <p8_3_2_subfield_2>[nr domu]</p8_3_2_subfield_2>
       <p8_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_3_2_subfield_3>
       <p8_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_3_2_subfield_4>
       <p8_3_2_subfield_5>[poczta]</p8_3_2_subfield_5>
       <p8_3_3>[Pole kwoty]</p8_3_3>
       <p8_4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_4_1_subfield_>
       <p8_4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_4_1_subfield_3>
       <p8_4_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_4_1_subfield_2>
       <p8_4_1_subfield_1>[imię]</p8_4_1_subfield_1>
       <p8_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_4_2_subfield_0>
       <p8_4_2_subfield_1>[ulica]</p8_4_2_subfield_1>
       <p8_4_2_subfield_2>[nr domu]</p8_4_2_subfield_2>
       <p8_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_4_2_subfield_3>
       <p8_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_4_2_subfield_4>
       <p8_4_2_subfield_5>[poczta]</p8_4_2_subfield_5>
       <p8_3_4>[Pole kwoty]</p8_3_4>
       <p8_5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_5_1_subfield_>
       <p8_5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_5_1_subfield_3>
       <p8_5_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_5_1_subfield_2>
       <p8_5_1_subfield_1>[imię]</p8_5_1_subfield_1>
       <p8_5_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_5_2_subfield_0>
       <p8_5_2_subfield_1>[ulica]</p8_5_2_subfield_1>
       <p8_5_2_subfield_2>[nr domu]</p8_5_2_subfield_2>
       <p8_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_5_2_subfield_3>
       <p8_5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_5_2_subfield_4>
       <p8_5_2_subfield_5>[poczta]</p8_5_2_subfield_5>
       <p8_3_5>[Pole kwoty]</p8_3_5>
       <p8_6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_6_1_subfield_>
       <p8_6_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_6_1_subfield_3>
       <p8_6_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_6_1_subfield_2>
       <p8_6_1_subfield_1>[imię]</p8_6_1_subfield_1>
       <p8_6_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_6_2_subfield_0>
       <p8_6_2_subfield_1>[ulica]</p8_6_2_subfield_1>
       <p8_6_2_subfield_2>[nr domu]</p8_6_2_subfield_2>
       <p8_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_6_2_subfield_3>
       <p8_6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_6_2_subfield_4>
       <p8_6_2_subfield_5>[poczta]</p8_6_2_subfield_5>
       <p8_6_3>[Pole kwoty]</p8_6_3>
       <p8_7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_7_1_subfield_>
       <p8_7_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_7_1_subfield_3>
       <p8_7_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_7_1_subfield_2>
       <p8_7_1_subfield_1>[imię]</p8_7_1_subfield_1>
       <p8_7_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_7_2_subfield_0>
       <p8_7_2_subfield_1>[ulica]</p8_7_2_subfield_1>
       <p8_7_2_subfield_2>[nr domu]</p8_7_2_subfield_2>
       <p8_7_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_7_2_subfield_3>
       <p8_7_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_7_2_subfield_4>
       <p8_7_2_subfield_5>[poczta]</p8_7_2_subfield_5>
       <p8_7_3>[Pole kwoty]</p8_7_3>
       <p8_8_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_8_1_subfield_>
       <p8_8_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_8_1_subfield_3>
       <p8_8_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_8_1_subfield_2>
       <p8_8_1_subfield_1>[imię]</p8_8_1_subfield_1>
       <p8_8_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_8_2_subfield_0>
       <p8_8_2_subfield_1>[ulica]</p8_8_2_subfield_1>
       <p8_8_2_subfield_2>[nr domu]</p8_8_2_subfield_2>
       <p8_8_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_8_2_subfield_3>
       <p8_8_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_8_2_subfield_4>
       <p8_8_2_subfield_5>[poczta]</p8_8_2_subfield_5>
       <p8_8_3>[Pole kwoty]</p8_8_3>
       <p8_9_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_9_1_subfield_>
       <p8_9_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_9_1_subfield_3>
       <p8_9_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_9_1_subfield_2>
       <p8_9_1_subfield_1>[imię]</p8_9_1_subfield_1>
       <p8_9_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_9_2_subfield_0>
       <p8_9_2_subfield_1>[ulica]</p8_9_2_subfield_1>
       <p8_9_2_subfield_2>[nr domu]</p8_9_2_subfield_2>
       <p8_9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_9_2_subfield_3>
       <p8_9_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_9_2_subfield_4>
       <p8_9_2_subfield_5>[poczta]</p8_9_2_subfield_5>
       <p8_9_3>[Pole kwoty]</p8_9_3>
       <p8_10_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_10_1_subfield_>
       <p8_10_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_10_1_subfield_3>
       <p8_10_1_subfield_2>[nazwisko]</p8_10_1_subfield_2>
       <p8_10_1_subfield_1>[imię]</p8_10_1_subfield_1>
       <p8_10_2_subfield_0>[miejscowość]</p8_10_2_subfield_0>
       <p8_10_2_subfield_1>[ulica]</p8_10_2_subfield_1>
       <p8_10_2_subfield_2>[nr domu]</p8_10_2_subfield_2>
       <p8_10_2_subfield_3>[nr lokalu]</p8_10_2_subfield_3>
       <p8_10_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_10_2_subfield_4>
       <p8_10_2_subfield_5>[poczta]</p8_10_2_subfield_5>
       <p8_10_3>[Pole kwoty]</p8_10_3>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_>
       <p9_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_>
       <p10_1_>[Wartość wyboru w polu p10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_1_>
       <p10_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_2_subfield_>
       <p10_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_2>[nazwisko]</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_1>[imię]</p10_2_subfield_1>
       <p10_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_3_subfield_3>
       <p10_3_subfield_2>[nazwisko]</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_1>[imię]</p10_3_subfield_1>
       <p10_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_4_subfield_>
       <p10_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_4_subfield_3>
       <p10_4_subfield_2>[nazwisko]</p10_4_subfield_2>
       <p10_4_subfield_1>[imię]</p10_4_subfield_1>
       <p11_1_>[Wartość wyboru w polu p11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_1_>
       <p11_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_2_subfield_>
       <p11_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_2>[nazwisko]</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_1>[imię]</p11_2_subfield_1>
       <p11_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_3_subfield_>
       <p11_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_2>[nazwisko]</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_1>[imię]</p11_3_subfield_1>
       <p11_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_4_subfield_>
       <p11_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_2>[nazwisko]</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_1>[imię]</p11_4_subfield_1>
       <p12_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_1_subfield_>
       <p12_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p12_1_subfield_3>
       <p12_1_subfield_2>[nazwisko]</p12_1_subfield_2>
       <p12_1_subfield_1>[imię]</p12_1_subfield_1>
       <p12_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>[ulica]</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>[nr domu]</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_2_subfield_3>
       <p12_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_2_subfield_4>
       <p12_2_subfield_5>[poczta]</p12_2_subfield_5>
       <p14_2_1_9>[pole wielowierszowe]</p14_2_1_9>
       <p13_0_>[Wartość wyboru w polu p13_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_0_>
       <p13_1>[data]</p13_1>
       <p13_2_subfield_0>[imię]</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>[nazwisko]</p13_2_subfield_1>
       <p13_3_subfield_0>[imię]</p13_3_subfield_0>
       <p13_3_subfield_1>[nazwisko]</p13_3_subfield_1>
       <p13_4_subfield_0>[imię]</p13_4_subfield_0>
       <p13_4_subfield_1>[nazwisko]</p13_4_subfield_1>
       <p13_5_>[Wartość wyboru w polu p13_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_5_>
       <p14_0_>[Wartość wyboru w polu p14_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_0_>
       <p14_1_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_1_>
       <p14_1_2>[data]</p14_1_2>
       <p14_1_3>[Pole tekstowe]</p14_1_3>
       <p14_2_1>[pole wielowierszowe]</p14_2_1>
       <p15_1_1_>[Wartość wyboru w polu p15_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_1_1_>
       <p15_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_1_2_subfield_>
       <p15_1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_1_2_subfield_3>
       <p15_1_2_subfield_2>[nazwisko]</p15_1_2_subfield_2>
       <p15_1_2_subfield_1>[imię]</p15_1_2_subfield_1>
       <p15_1_3_>[Wartość wyboru w polu p15_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_1_3_>
       <p15_1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_1_4_subfield_>
       <p15_1_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_1_4_subfield_3>
       <p15_1_4_subfield_2>[nazwisko]</p15_1_4_subfield_2>
       <p15_1_4_subfield_1>[imię]</p15_1_4_subfield_1>
       <p115_1_4>[data]</p115_1_4>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3_>[Wartość wyboru w polu p15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_3_>
       <p15_3_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_3_4_subfield_>
       <p15_3_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_3_4_subfield_3>
       <p15_3_4_subfield_2>[nazwisko]</p15_3_4_subfield_2>
       <p15_3_4_subfield_1>[imię]</p15_3_4_subfield_1>
       <p15_4_1>[pole wielowierszowe]</p15_4_1>
       <p16_1_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_1_>
       <p16_2_1_>[Wartość wyboru w polu p16_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_2_1_>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p16_4_>[Wartość wyboru w polu p16_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_4_>
       <p17_1_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_1_1_>
       <p4A_2_14_>[Wartość wyboru w polu p4A_2_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_2_14_>
       <p17_2>[data]</p17_2>
       <p17_3_subfield_0>[imię]</p17_3_subfield_0>
       <p17_3_subfield_1>[nazwisko]</p17_3_subfield_1>
       <p17_4_subfield_0>[imię]</p17_4_subfield_0>
       <p17_4_subfield_1>[nazwisko]</p17_4_subfield_1>
       <p17_5_subfield_0>[imię]</p17_5_subfield_0>
       <p17_5_subfield_1>[nazwisko]</p17_5_subfield_1>
       <p17_6_1_>[Wartość wyboru w polu p17_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_6_1_>
       <p17_7_1_>[Wartość wyboru w polu p17_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_7_1_>
       <p18_1_1>[data]</p18_1_1>
       <p18_1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_1_3_subfield_>
       <p18_1_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p18_1_3_subfield_3>
       <p18_1_3_subfield_2>[nazwisko]</p18_1_3_subfield_2>
       <p18_1_3_subfield_1>[imię]</p18_1_3_subfield_1>
       <p18_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p18_1_2_subfield_0>
       <p18_1_2_subfield_1>[ulica]</p18_1_2_subfield_1>
       <p18_1_2_subfield_2>[nr domu]</p18_1_2_subfield_2>
       <p18_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p18_1_2_subfield_3>
       <p18_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_1_2_subfield_4>
       <p18_1_2_subfield_5>[poczta]</p18_1_2_subfield_5>
       <p18_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_1>
       <p18_3>[data]</p18_3>
       <p18_2_10>[Pole tekstowe]</p18_2_10>
       <p18_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_2>
       <p18_4>[data]</p18_4>
       <p18_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_3>
       <p18_5>[Pole tekstowe]</p18_5>
       <p18_2_6>[Pole tekstowe]</p18_2_6>
       <p18_2_7>[Pole tekstowe]</p18_2_7>
       <p18_2_8>[data]</p18_2_8>
       <p18_2_9_>[Wartość wyboru w polu p18_2_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_2_9_>
       <p19_>[Pole tekstowe]</p19_>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole tekstowe]</p19_5>
       <p20_1_>[Wartość wyboru w polu p20_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_>
       <p20_2_subfield_0>[imię]</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>[nazwisko]</p20_2_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>[imię]</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>[nazwisko]</p20_3_subfield_1>
       <p20_4_>[Wartość wyboru w polu p20_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_4_>
       <p20_5>[Pole tekstowe]</p20_5>
       <p20_6>[Pole tekstowe]</p20_6>
       <p20_7_subfield_0>[imię]</p20_7_subfield_0>
       <p20_7_subfield_1>[nazwisko]</p20_7_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>[imię]</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>[nazwisko]</p22_1_subfield_1>
       <p22_2_>[Wartość wyboru w polu p22_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_2_>
       <p22_3>[miejscowość]</p22_3>
       <p22_4>[data]</p22_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-ZOC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4178964</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_5></p1_5>
       <p1_6>test@test.pl</p1_6>
       <p2_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1_1>
       <p2_1_2>1</p2_1_2>
       <p2_1_3>10</p2_1_3>
       <p2_1_4>10</p2_1_4>
       <p2_2_1>30-10-1990</p2_2_1>
       <p2_2_2>test pola tekstowego</p2_2_2>
       <p2_2_3>test pola tekstowego</p2_2_3>
       <p2_3_1_>1</p2_3_1_>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_3_4>test pola tekstowego</p2_3_4>
       <p2_3_3_>1</p2_3_3_>
       <p2_3_5>test pola tekstowego</p2_3_5>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p0_2>10</p0_2>
       <p4_A_1_1_subfield_0>Jan</p4_A_1_1_subfield_0>
       <p4_A_1_1_subfield_1>Kowalski</p4_A_1_1_subfield_1>
       <p4_A_1_2>test pola tekstowego</p4_A_1_2>
       <p4A_1_6_>1</p4A_1_6_>
       <p4_A_1_3>test pola tekstowego</p4_A_1_3>
       <p4_A_1_4_>1</p4_A_1_4_>
       <p4_A_1_5_subfield_0>Jan</p4_A_1_5_subfield_0>
       <p4_A_1_5_subfield_1>Kowalski</p4_A_1_5_subfield_1>
       <p4A_2_13_>1</p4A_2_13_>
       <p4A_2_1>30-10-1990</p4A_2_1>
       <p4A_2_15_>1</p4A_2_15_>
       <p4A_2_2>test pola tekstowego</p4A_2_2>
       <p4A_2_3>test pola tekstowego</p4A_2_3>
       <p4A_2_4_subfield_0>Jan</p4A_2_4_subfield_0>
       <p4A_2_4_subfield_1>Kowalski</p4A_2_4_subfield_1>
       <p4A_2_5_subfield_0>Jan</p4A_2_5_subfield_0>
       <p4A_2_5_subfield_1>Kowalski</p4A_2_5_subfield_1>
       <p4A_2_6_subfield_0>Jan</p4A_2_6_subfield_0>
       <p4A_2_6_subfield_1>Kowalski</p4A_2_6_subfield_1>
       <p4A_2_7_subfield_0>Jan</p4A_2_7_subfield_0>
       <p4A_2_7_subfield_1>Kowalski</p4A_2_7_subfield_1>
       <p4A_2_8>test pola tekstowego</p4A_2_8>
       <p4A_2_9_subfield_0>Jan</p4A_2_9_subfield_0>
       <p4A_2_9_subfield_1>Kowalski</p4A_2_9_subfield_1>
       <p4A_2_10>test pola tekstowego</p4A_2_10>
       <p4A_2_11_subfield_0>Jan</p4A_2_11_subfield_0>
       <p4A_2_11_subfield_1>Kowalski</p4A_2_11_subfield_1>
       <p4A_2_12>test pola tekstowego</p4A_2_12>
       <p4A_3_1_>1</p4A_3_1_>
       <p4A_3_2_subfield_0>Jan</p4A_3_2_subfield_0>
       <p4A_3_2_subfield_1>Kowalski</p4A_3_2_subfield_1>
       <p4A_3_3_subfield_0>Jan</p4A_3_3_subfield_0>
       <p4A_3_3_subfield_1>Kowalski</p4A_3_3_subfield_1>
       <p4A_4_1_subfield_0>Jan</p4A_4_1_subfield_0>
       <p4A_4_1_subfield_1>Kowalski</p4A_4_1_subfield_1>
       <p4A_4_2>test pola tekstowego</p4A_4_2>
       <p4A_4_3_subfield_0>Jan</p4A_4_3_subfield_0>
       <p4A_4_3_subfield_1>Kowalski</p4A_4_3_subfield_1>
       <p4A_4_4>test pola tekstowego</p4A_4_4>
       <p4A_4_5_subfield_0>Jan</p4A_4_5_subfield_0>
       <p4A_4_5_subfield_1>Kowalski</p4A_4_5_subfield_1>
       <p4A_4_6>test pola tekstowego</p4A_4_6>
       <p4b_1_1_subfield_0>Jan</p4b_1_1_subfield_0>
       <p4b_1_1_subfield_1>Kowalski</p4b_1_1_subfield_1>
       <p4b_1_2_subfield_0>Jan</p4b_1_2_subfield_0>
       <p4b_1_2_subfield_1>Kowalski</p4b_1_2_subfield_1>
       <p4b_1_3_subfield_0>Jan</p4b_1_3_subfield_0>
       <p4b_1_3_subfield_1>Kowalski</p4b_1_3_subfield_1>
       <p4b_2_1_subfield_0>Jan</p4b_2_1_subfield_0>
       <p4b_2_1_subfield_1>Kowalski</p4b_2_1_subfield_1>
       <p4b_2_2_subfield_0>Jan</p4b_2_2_subfield_0>
       <p4b_2_2_subfield_1>Kowalski</p4b_2_2_subfield_1>
       <p4b_2_3_subfield_0>Jan</p4b_2_3_subfield_0>
       <p4b_2_3_subfield_1>Kowalski</p4b_2_3_subfield_1>
       <p4b_3_1_subfield_0>Jan</p4b_3_1_subfield_0>
       <p4b_3_1_subfield_1>Kowalski</p4b_3_1_subfield_1>
       <p4b_3_2_subfield_0>Jan</p4b_3_2_subfield_0>
       <p4b_3_2_subfield_1>Kowalski</p4b_3_2_subfield_1>
       <p4b_3_3_subfield_0>Jan</p4b_3_3_subfield_0>
       <p4b_3_3_subfield_1>Kowalski</p4b_3_3_subfield_1>
       <p4b_4_1_subfield_0>Jan</p4b_4_1_subfield_0>
       <p4b_4_1_subfield_1>Kowalski</p4b_4_1_subfield_1>
       <p4b_4_2_subfield_0>Jan</p4b_4_2_subfield_0>
       <p4b_4_2_subfield_1>Kowalski</p4b_4_2_subfield_1>
       <p4b_4_3_subfield_0>Jan</p4b_4_3_subfield_0>
       <p4b_4_3_subfield_1>Kowalski</p4b_4_3_subfield_1>
       <p4b_5_1_subfield_0>Jan</p4b_5_1_subfield_0>
       <p4b_5_1_subfield_1>Kowalski</p4b_5_1_subfield_1>
       <p4b_5_2_subfield_0>Jan</p4b_5_2_subfield_0>
       <p4b_5_2_subfield_1>Kowalski</p4b_5_2_subfield_1>
       <p4b_5_3_subfield_0>Jan</p4b_5_3_subfield_0>
       <p4b_5_3_subfield_1>Kowalski</p4b_5_3_subfield_1>
       <p4b_6_1_subfield_0>Jan</p4b_6_1_subfield_0>
       <p4b_6_1_subfield_1>Kowalski</p4b_6_1_subfield_1>
       <p4b_6_2_subfield_0>Jan</p4b_6_2_subfield_0>
       <p4b_6_2_subfield_1>Kowalski</p4b_6_2_subfield_1>
       <p4b_6_3_subfield_0>Jan</p4b_6_3_subfield_0>
       <p4b_6_3_subfield_1>Kowalski</p4b_6_3_subfield_1>
       <p4b_7_1_subfield_0>Jan</p4b_7_1_subfield_0>
       <p4b_7_1_subfield_1>Kowalski</p4b_7_1_subfield_1>
       <p4b_7_2>test pola tekstowego</p4b_7_2>
       <p4b_7_3_subfield_0>Jan</p4b_7_3_subfield_0>
       <p4b_7_3_subfield_1>Kowalski</p4b_7_3_subfield_1>
       <p4b_7_4>test pola tekstowego</p4b_7_4>
       <p5_0>30-10-1990</p5_0>
       <p5_1_1_subfield_>2</p5_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_subfield_1>Jan</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_0>Poznań</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>1</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>1</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>61-155</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_2_subfield_5>Poznań</p5_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_subfield_>2</p5_2_1_subfield_>
       <p5_2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_2_1_subfield_3>
       <p5_2_1_subfield_2>Kowalski</p5_2_1_subfield_2>
       <p5_2_1_subfield_1>Jan</p5_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_0>Poznań</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>1</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>1</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>61-155</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_2_subfield_5>Poznań</p5_2_2_subfield_5>
       <p5_3_1_subfield_>2</p5_3_1_subfield_>
       <p5_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_3_1_subfield_3>
       <p5_3_1_subfield_2>Kowalski</p5_3_1_subfield_2>
       <p5_3_1_subfield_1>Jan</p5_3_1_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_0>Poznań</p5_3_2_subfield_0>
       <p5_3_2_subfield_1>Strzelecka</p5_3_2_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_2>1</p5_3_2_subfield_2>
       <p5_3_2_subfield_3>1</p5_3_2_subfield_3>
       <p5_3_2_subfield_4>61-155</p5_3_2_subfield_4>
       <p5_3_2_subfield_5>Poznań</p5_3_2_subfield_5>
       <p5_4_1_subfield_>2</p5_4_1_subfield_>
       <p5_4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_4_1_subfield_3>
       <p5_4_1_subfield_2>Kowalski</p5_4_1_subfield_2>
       <p5_4_1_subfield_1>Jan</p5_4_1_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_0>Poznań</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>Strzelecka</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>1</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>1</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>61-155</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_2_subfield_5>Poznań</p5_4_2_subfield_5>
       <p5_5_1_subfield_>2</p5_5_1_subfield_>
       <p5_5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_5_1_subfield_3>
       <p5_5_1_subfield_2>Kowalski</p5_5_1_subfield_2>
       <p5_5_1_subfield_1>Jan</p5_5_1_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_0>Poznań</p5_5_2_subfield_0>
       <p5_5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_5_2_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_2>1</p5_5_2_subfield_2>
       <p5_5_2_subfield_3>1</p5_5_2_subfield_3>
       <p5_5_2_subfield_4>61-155</p5_5_2_subfield_4>
       <p5_5_2_subfield_5>Poznań</p5_5_2_subfield_5>
       <p5_6_1_subfield_>2</p5_6_1_subfield_>
       <p5_6_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_6_1_subfield_3>
       <p5_6_1_subfield_2>Kowalski</p5_6_1_subfield_2>
       <p5_6_1_subfield_1>Jan</p5_6_1_subfield_1>
       <p5_6_2_subfield_0>Poznań</p5_6_2_subfield_0>
       <p5_6_2_subfield_1>Strzelecka</p5_6_2_subfield_1>
       <p5_6_2_subfield_2>1</p5_6_2_subfield_2>
       <p5_6_2_subfield_3>1</p5_6_2_subfield_3>
       <p5_6_2_subfield_4>61-155</p5_6_2_subfield_4>
       <p5_6_2_subfield_5>Poznań</p5_6_2_subfield_5>
       <p5_7_1_subfield_>2</p5_7_1_subfield_>
       <p5_7_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_7_1_subfield_3>
       <p5_7_1_subfield_2>Kowalski</p5_7_1_subfield_2>
       <p5_7_1_subfield_1>Jan</p5_7_1_subfield_1>
       <p5_7_2_subfield_0>Poznań</p5_7_2_subfield_0>
       <p5_7_2_subfield_1>Strzelecka</p5_7_2_subfield_1>
       <p5_7_2_subfield_2>1</p5_7_2_subfield_2>
       <p5_7_2_subfield_3>1</p5_7_2_subfield_3>
       <p5_7_2_subfield_4>61-155</p5_7_2_subfield_4>
       <p5_7_2_subfield_5>Poznań</p5_7_2_subfield_5>
       <p5_8_1_subfield_>2</p5_8_1_subfield_>
       <p5_8_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_8_1_subfield_3>
       <p5_8_1_subfield_2>Kowalski</p5_8_1_subfield_2>
       <p5_8_1_subfield_1>Jan</p5_8_1_subfield_1>
       <p5_8_2_subfield_0>Poznań</p5_8_2_subfield_0>
       <p5_8_2_subfield_1>Strzelecka</p5_8_2_subfield_1>
       <p5_8_2_subfield_2>1</p5_8_2_subfield_2>
       <p5_8_2_subfield_3>1</p5_8_2_subfield_3>
       <p5_8_2_subfield_4>61-155</p5_8_2_subfield_4>
       <p5_8_2_subfield_5>Poznań</p5_8_2_subfield_5>
       <p5_9_1_subfield_>2</p5_9_1_subfield_>
       <p5_9_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_9_1_subfield_3>
       <p5_9_1_subfield_2>Kowalski</p5_9_1_subfield_2>
       <p5_9_1_subfield_1>Jan</p5_9_1_subfield_1>
       <p5_9_2_subfield_0>Poznań</p5_9_2_subfield_0>
       <p5_9_2_subfield_1>Strzelecka</p5_9_2_subfield_1>
       <p5_9_2_subfield_2>1</p5_9_2_subfield_2>
       <p5_9_2_subfield_3>1</p5_9_2_subfield_3>
       <p5_9_2_subfield_4>61-155</p5_9_2_subfield_4>
       <p5_9_2_subfield_5>Poznań</p5_9_2_subfield_5>
       <p5_10_1_subfield_>2</p5_10_1_subfield_>
       <p5_10_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_10_1_subfield_3>
       <p5_10_1_subfield_2>Kowalski</p5_10_1_subfield_2>
       <p5_10_1_subfield_1>Jan</p5_10_1_subfield_1>
       <p5_10_2_subfield_0>Poznań</p5_10_2_subfield_0>
       <p5_10_2_subfield_1>Strzelecka</p5_10_2_subfield_1>
       <p5_10_2_subfield_2>1</p5_10_2_subfield_2>
       <p5_10_2_subfield_3>1</p5_10_2_subfield_3>
       <p5_10_2_subfield_4>61-155</p5_10_2_subfield_4>
       <p5_10_2_subfield_5>Poznań</p5_10_2_subfield_5>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p7_1_1_>1</p7_1_1_>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_1_3>test pola tekstowego</p7_1_3>
       <p7_1_4>10</p7_1_4>
       <p7_2_1_>1</p7_2_1_>
       <p7_2_4>30-10-1990</p7_2_4>
       <p7_2_5>test pola tekstowego</p7_2_5>
       <p7_2_2>test pola tekstowego</p7_2_2>
       <p7_2_3>test pola tekstowego</p7_2_3>
       <p8_1_1_subfield_>2</p8_1_1_subfield_>
       <p8_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_1_1_subfield_3>
       <p8_1_1_subfield_2>Kowalski</p8_1_1_subfield_2>
       <p8_1_1_subfield_1>Jan</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_0>Poznań</p8_1_2_subfield_0>
       <p8_1_2_subfield_1>Strzelecka</p8_1_2_subfield_1>
       <p8_1_2_subfield_2>1</p8_1_2_subfield_2>
       <p8_1_2_subfield_3>1</p8_1_2_subfield_3>
       <p8_1_2_subfield_4>61-155</p8_1_2_subfield_4>
       <p8_1_2_subfield_5>Poznań</p8_1_2_subfield_5>
       <p8_1_3>10</p8_1_3>
       <p8_2_1_subfield_>2</p8_2_1_subfield_>
       <p8_2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_2_1_subfield_3>
       <p8_2_1_subfield_2>Kowalski</p8_2_1_subfield_2>
       <p8_2_1_subfield_1>Jan</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_2_2_subfield_0>Poznań</p8_2_2_subfield_0>
       <p8_2_2_subfield_1>Strzelecka</p8_2_2_subfield_1>
       <p8_2_2_subfield_2>1</p8_2_2_subfield_2>
       <p8_2_2_subfield_3>1</p8_2_2_subfield_3>
       <p8_2_2_subfield_4>61-155</p8_2_2_subfield_4>
       <p8_2_2_subfield_5>Poznań</p8_2_2_subfield_5>
       <p8_2_3>10</p8_2_3>
       <p8_3_1_subfield_>2</p8_3_1_subfield_>
       <p8_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_3_1_subfield_3>
       <p8_3_1_subfield_2>Kowalski</p8_3_1_subfield_2>
       <p8_3_1_subfield_1>Jan</p8_3_1_subfield_1>
       <p8_3_2_subfield_0>Poznań</p8_3_2_subfield_0>
       <p8_3_2_subfield_1>Strzelecka</p8_3_2_subfield_1>
       <p8_3_2_subfield_2>1</p8_3_2_subfield_2>
       <p8_3_2_subfield_3>1</p8_3_2_subfield_3>
       <p8_3_2_subfield_4>61-155</p8_3_2_subfield_4>
       <p8_3_2_subfield_5>Poznań</p8_3_2_subfield_5>
       <p8_3_3>10</p8_3_3>
       <p8_4_1_subfield_>2</p8_4_1_subfield_>
       <p8_4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_4_1_subfield_3>
       <p8_4_1_subfield_2>Kowalski</p8_4_1_subfield_2>
       <p8_4_1_subfield_1>Jan</p8_4_1_subfield_1>
       <p8_4_2_subfield_0>Poznań</p8_4_2_subfield_0>
       <p8_4_2_subfield_1>Strzelecka</p8_4_2_subfield_1>
       <p8_4_2_subfield_2>1</p8_4_2_subfield_2>
       <p8_4_2_subfield_3>1</p8_4_2_subfield_3>
       <p8_4_2_subfield_4>61-155</p8_4_2_subfield_4>
       <p8_4_2_subfield_5>Poznań</p8_4_2_subfield_5>
       <p8_3_4>10</p8_3_4>
       <p8_5_1_subfield_>2</p8_5_1_subfield_>
       <p8_5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_5_1_subfield_3>
       <p8_5_1_subfield_2>Kowalski</p8_5_1_subfield_2>
       <p8_5_1_subfield_1>Jan</p8_5_1_subfield_1>
       <p8_5_2_subfield_0>Poznań</p8_5_2_subfield_0>
       <p8_5_2_subfield_1>Strzelecka</p8_5_2_subfield_1>
       <p8_5_2_subfield_2>1</p8_5_2_subfield_2>
       <p8_5_2_subfield_3>1</p8_5_2_subfield_3>
       <p8_5_2_subfield_4>61-155</p8_5_2_subfield_4>
       <p8_5_2_subfield_5>Poznań</p8_5_2_subfield_5>
       <p8_3_5>10</p8_3_5>
       <p8_6_1_subfield_>2</p8_6_1_subfield_>
       <p8_6_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_6_1_subfield_3>
       <p8_6_1_subfield_2>Kowalski</p8_6_1_subfield_2>
       <p8_6_1_subfield_1>Jan</p8_6_1_subfield_1>
       <p8_6_2_subfield_0>Poznań</p8_6_2_subfield_0>
       <p8_6_2_subfield_1>Strzelecka</p8_6_2_subfield_1>
       <p8_6_2_subfield_2>1</p8_6_2_subfield_2>
       <p8_6_2_subfield_3>1</p8_6_2_subfield_3>
       <p8_6_2_subfield_4>61-155</p8_6_2_subfield_4>
       <p8_6_2_subfield_5>Poznań</p8_6_2_subfield_5>
       <p8_6_3>10</p8_6_3>
       <p8_7_1_subfield_>2</p8_7_1_subfield_>
       <p8_7_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_7_1_subfield_3>
       <p8_7_1_subfield_2>Kowalski</p8_7_1_subfield_2>
       <p8_7_1_subfield_1>Jan</p8_7_1_subfield_1>
       <p8_7_2_subfield_0>Poznań</p8_7_2_subfield_0>
       <p8_7_2_subfield_1>Strzelecka</p8_7_2_subfield_1>
       <p8_7_2_subfield_2>1</p8_7_2_subfield_2>
       <p8_7_2_subfield_3>1</p8_7_2_subfield_3>
       <p8_7_2_subfield_4>61-155</p8_7_2_subfield_4>
       <p8_7_2_subfield_5>Poznań</p8_7_2_subfield_5>
       <p8_7_3>10</p8_7_3>
       <p8_8_1_subfield_>2</p8_8_1_subfield_>
       <p8_8_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_8_1_subfield_3>
       <p8_8_1_subfield_2>Kowalski</p8_8_1_subfield_2>
       <p8_8_1_subfield_1>Jan</p8_8_1_subfield_1>
       <p8_8_2_subfield_0>Poznań</p8_8_2_subfield_0>
       <p8_8_2_subfield_1>Strzelecka</p8_8_2_subfield_1>
       <p8_8_2_subfield_2>1</p8_8_2_subfield_2>
       <p8_8_2_subfield_3>1</p8_8_2_subfield_3>
       <p8_8_2_subfield_4>61-155</p8_8_2_subfield_4>
       <p8_8_2_subfield_5>Poznań</p8_8_2_subfield_5>
       <p8_8_3>10</p8_8_3>
       <p8_9_1_subfield_>2</p8_9_1_subfield_>
       <p8_9_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_9_1_subfield_3>
       <p8_9_1_subfield_2>Kowalski</p8_9_1_subfield_2>
       <p8_9_1_subfield_1>Jan</p8_9_1_subfield_1>
       <p8_9_2_subfield_0>Poznań</p8_9_2_subfield_0>
       <p8_9_2_subfield_1>Strzelecka</p8_9_2_subfield_1>
       <p8_9_2_subfield_2>1</p8_9_2_subfield_2>
       <p8_9_2_subfield_3>1</p8_9_2_subfield_3>
       <p8_9_2_subfield_4>61-155</p8_9_2_subfield_4>
       <p8_9_2_subfield_5>Poznań</p8_9_2_subfield_5>
       <p8_9_3>10</p8_9_3>
       <p8_10_1_subfield_>2</p8_10_1_subfield_>
       <p8_10_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_10_1_subfield_3>
       <p8_10_1_subfield_2>Kowalski</p8_10_1_subfield_2>
       <p8_10_1_subfield_1>Jan</p8_10_1_subfield_1>
       <p8_10_2_subfield_0>Poznań</p8_10_2_subfield_0>
       <p8_10_2_subfield_1>Strzelecka</p8_10_2_subfield_1>
       <p8_10_2_subfield_2>1</p8_10_2_subfield_2>
       <p8_10_2_subfield_3>1</p8_10_2_subfield_3>
       <p8_10_2_subfield_4>61-155</p8_10_2_subfield_4>
       <p8_10_2_subfield_5>Poznań</p8_10_2_subfield_5>
       <p8_10_3>10</p8_10_3>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p9_2_>1</p9_2_>
       <p10_1_>1</p10_1_>
       <p10_2_subfield_>2</p10_2_subfield_>
       <p10_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_2>Kowalski</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_1>Jan</p10_2_subfield_1>
       <p10_3_subfield_>2</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_3_subfield_3>
       <p10_3_subfield_2>Kowalski</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_1>Jan</p10_3_subfield_1>
       <p10_4_subfield_>2</p10_4_subfield_>
       <p10_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_4_subfield_3>
       <p10_4_subfield_2>Kowalski</p10_4_subfield_2>
       <p10_4_subfield_1>Jan</p10_4_subfield_1>
       <p11_1_>1</p11_1_>
       <p11_2_subfield_>2</p11_2_subfield_>
       <p11_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_2>Kowalski</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_1>Jan</p11_2_subfield_1>
       <p11_3_subfield_>2</p11_3_subfield_>
       <p11_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_2>Kowalski</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_1>Jan</p11_3_subfield_1>
       <p11_4_subfield_>2</p11_4_subfield_>
       <p11_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_2>Kowalski</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_1>Jan</p11_4_subfield_1>
       <p12_1_subfield_>2</p12_1_subfield_>
       <p12_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p12_1_subfield_3>
       <p12_1_subfield_2>Kowalski</p12_1_subfield_2>
       <p12_1_subfield_1>Jan</p12_1_subfield_1>
       <p12_2_subfield_0>Poznań</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>Strzelecka</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>1</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>1</p12_2_subfield_3>
       <p12_2_subfield_4>61-155</p12_2_subfield_4>
       <p12_2_subfield_5>Poznań</p12_2_subfield_5>
       <p14_2_1_9>to jest pole wielowierszowe</p14_2_1_9>
       <p13_0_>1</p13_0_>
       <p13_1>30-10-1990</p13_1>
       <p13_2_subfield_0>Jan</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>Kowalski</p13_2_subfield_1>
       <p13_3_subfield_0>Jan</p13_3_subfield_0>
       <p13_3_subfield_1>Kowalski</p13_3_subfield_1>
       <p13_4_subfield_0>Jan</p13_4_subfield_0>
       <p13_4_subfield_1>Kowalski</p13_4_subfield_1>
       <p13_5_>1</p13_5_>
       <p14_0_>1</p14_0_>
       <p14_1_1_>1</p14_1_1_>
       <p14_1_2>30-10-1990</p14_1_2>
       <p14_1_3>test pola tekstowego</p14_1_3>
       <p14_2_1>to jest pole wielowierszowe</p14_2_1>
       <p15_1_1_>1</p15_1_1_>
       <p15_1_2_subfield_>2</p15_1_2_subfield_>
       <p15_1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_1_2_subfield_3>
       <p15_1_2_subfield_2>Kowalski</p15_1_2_subfield_2>
       <p15_1_2_subfield_1>Jan</p15_1_2_subfield_1>
       <p15_1_3_>1</p15_1_3_>
       <p15_1_4_subfield_>2</p15_1_4_subfield_>
       <p15_1_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_1_4_subfield_3>
       <p15_1_4_subfield_2>Kowalski</p15_1_4_subfield_2>
       <p15_1_4_subfield_1>Jan</p15_1_4_subfield_1>
       <p115_1_4>30-10-1990</p115_1_4>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3_>1</p15_3_>
       <p15_3_4_subfield_>2</p15_3_4_subfield_>
       <p15_3_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_3_4_subfield_3>
       <p15_3_4_subfield_2>Kowalski</p15_3_4_subfield_2>
       <p15_3_4_subfield_1>Jan</p15_3_4_subfield_1>
       <p15_4_1>to jest pole wielowierszowe</p15_4_1>
       <p16_1_1_>1</p16_1_1_>
       <p16_2_1_>1</p16_2_1_>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p16_4_>1</p16_4_>
       <p17_1_1_>1</p17_1_1_>
       <p4A_2_14_>1</p4A_2_14_>
       <p17_2>30-10-1990</p17_2>
       <p17_3_subfield_0>Jan</p17_3_subfield_0>
       <p17_3_subfield_1>Kowalski</p17_3_subfield_1>
       <p17_4_subfield_0>Jan</p17_4_subfield_0>
       <p17_4_subfield_1>Kowalski</p17_4_subfield_1>
       <p17_5_subfield_0>Jan</p17_5_subfield_0>
       <p17_5_subfield_1>Kowalski</p17_5_subfield_1>
       <p17_6_1_>1</p17_6_1_>
       <p17_7_1_>1</p17_7_1_>
       <p18_1_1>30-10-1990</p18_1_1>
       <p18_1_3_subfield_>2</p18_1_3_subfield_>
       <p18_1_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p18_1_3_subfield_3>
       <p18_1_3_subfield_2>Kowalski</p18_1_3_subfield_2>
       <p18_1_3_subfield_1>Jan</p18_1_3_subfield_1>
       <p18_1_2_subfield_0>Poznań</p18_1_2_subfield_0>
       <p18_1_2_subfield_1>Strzelecka</p18_1_2_subfield_1>
       <p18_1_2_subfield_2>1</p18_1_2_subfield_2>
       <p18_1_2_subfield_3>1</p18_1_2_subfield_3>
       <p18_1_2_subfield_4>61-155</p18_1_2_subfield_4>
       <p18_1_2_subfield_5>Poznań</p18_1_2_subfield_5>
       <p18_2_1>1</p18_2_1>
       <p18_3>30-10-1990</p18_3>
       <p18_2_10>test pola tekstowego</p18_2_10>
       <p18_2_2>1</p18_2_2>
       <p18_4>30-10-1990</p18_4>
       <p18_2_3>1</p18_2_3>
       <p18_5>test pola tekstowego</p18_5>
       <p18_2_6>test pola tekstowego</p18_2_6>
       <p18_2_7>test pola tekstowego</p18_2_7>
       <p18_2_8>30-10-1990</p18_2_8>
       <p18_2_9_>1</p18_2_9_>
       <p19_>test pola tekstowego</p19_>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>test pola tekstowego</p19_5>
       <p20_1_>1</p20_1_>
       <p20_2_subfield_0>Jan</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>Kowalski</p20_2_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>Jan</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>Kowalski</p20_3_subfield_1>
       <p20_4_>1</p20_4_>
       <p20_5>test pola tekstowego</p20_5>
       <p20_6>test pola tekstowego</p20_6>
       <p20_7_subfield_0>Jan</p20_7_subfield_0>
       <p20_7_subfield_1>Kowalski</p20_7_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>Jan</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>Kowalski</p22_1_subfield_1>
       <p22_2_>1</p22_2_>
       <p22_3>Poznań</p22_3>
       <p22_4>30-10-1990</p22_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>