Pola formularza

Formularz: UdUK Upoważnienie do udziału w kontroliPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4179547</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p3_1_1_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_1_subfield_1>[ulica]</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_subfield_2>[nr domu]</p3_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_1_subfield_3>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>[poczta]</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_4>[NIP]</p3_1_4>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p7_0>[Pole tekstowe]</p7_0>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[Stanowisko]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[Stanowisko]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[nazwaPelna]</p16>
       <p17_subfield_0>[miejscowość]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>[poczta]</p17_subfield_5>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[imię]</p18_subfield_0>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[data]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UdUK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4179547</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p3_1_1_subfield_0>Poznań</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_1_subfield_1>Strzelecka</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_subfield_2>1</p3_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_subfield_3>1</p3_1_1_subfield_3>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_1_2_subfield_0>61-155</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>Poznań</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_4>8875155741</p3_1_4>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p7_0>test pola tekstowego</p7_0>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>manager</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>manager</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>Pełna nazwa testowa</p16>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Strzelecka</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>61-155</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>Poznań</p17_subfield_5>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Jan</p18_subfield_0>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>