Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS G-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2014Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4192822</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>[REGON]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8>[pkd1]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p25>
       <p26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p67>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72>
       <p73>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p73>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p79>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p79>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole integer - wartość liczbowa]</p84>
       <p85>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p85>
       <p86>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole integer - wartość liczbowa]</p90>
       <p91>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p91>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p97>
       <p98>[Pole integer - wartość liczbowa]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p103>
       <p104>[Pole integer - wartość liczbowa]</p104>
       <p15_5_2_3_1_8_0>[godziny:minuty]</p15_5_2_3_1_8_0>
       <p15_5_2_3_1_8_0_9>[godziny:minuty]</p15_5_2_3_1_8_0_9>
       <p7_0>[Mail]</p7_0>
       <p33_5_3_4_0_6_subfield_0>[imię]</p33_5_3_4_0_6_subfield_0>
       <p33_5_3_4_0_6_subfield_1>[nazwisko]</p33_5_3_4_0_6_subfield_1>
       <p33_5_3_4_0_6_4>[Telefon]</p33_5_3_4_0_6_4>
       <p33_5_3_4_0_1>[miejscowość]</p33_5_3_4_0_1>
       <p33_5_3_4_0_1_3>[data]</p33_5_3_4_0_1_3>
       <p33_5_3_4_0_subfield_0>[imię]</p33_5_3_4_0_subfield_0>
       <p33_5_3_4_0_subfield_1>[nazwisko]</p33_5_3_4_0_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS G-01 (2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4192822</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>10</p1>
       <p2>10</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>773461194</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8>01.11.Z</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p15_5_2_3_1_8_0>12:15:00</p15_5_2_3_1_8_0>
       <p15_5_2_3_1_8_0_9>12:15:00</p15_5_2_3_1_8_0_9>
       <p7_0>test@test.pl</p7_0>
       <p33_5_3_4_0_6_subfield_0>Jan</p33_5_3_4_0_6_subfield_0>
       <p33_5_3_4_0_6_subfield_1>Kowalski</p33_5_3_4_0_6_subfield_1>
       <p33_5_3_4_0_6_4>500600400</p33_5_3_4_0_6_4>
       <p33_5_3_4_0_1>Poznań</p33_5_3_4_0_1>
       <p33_5_3_4_0_1_3>30-10-1990</p33_5_3_4_0_1_3>
       <p33_5_3_4_0_subfield_0>Jan</p33_5_3_4_0_subfield_0>
       <p33_5_3_4_0_subfield_1>Kowalski</p33_5_3_4_0_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>