Pola formularza

Formularz: ZoPdG Zaświadczenie o prawie do głosowaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4193060</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_4>[nazwaPelna]</p6_4>
       <p6_4_0_subfield_0>[miejscowość]</p6_4_0_subfield_0>
       <p6_4_0_subfield_1>[ulica]</p6_4_0_subfield_1>
       <p6_4_0_subfield_2>[nr domu]</p6_4_0_subfield_2>
       <p6_4_0_subfield_3>[nr lokalu]</p6_4_0_subfield_3>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p6_4_0_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_4_0_9_subfield_0>
       <p6_4_0_9_subfield_1>[poczta]</p6_4_0_9_subfield_1>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[drugie imię]</p5_subfield_1>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[imieOjca]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9_1>
       <p9_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9_2>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20>[Stanowisko]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoPdG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4193060</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_4>Pełna nazwa testowa</p6_4>
       <p6_4_0_subfield_0>Poznań</p6_4_0_subfield_0>
       <p6_4_0_subfield_1>Strzelecka</p6_4_0_subfield_1>
       <p6_4_0_subfield_2>1</p6_4_0_subfield_2>
       <p6_4_0_subfield_3>1</p6_4_0_subfield_3>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p6_4_0_9_subfield_0>61-155</p6_4_0_9_subfield_0>
       <p6_4_0_9_subfield_1>Poznań</p6_4_0_9_subfield_1>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Stefan</p5_subfield_1>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>NR-4321</p9_2>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20>manager</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>