Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ER-ORR-01 (archiwalny) Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającego się o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4193216</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[nazwisko]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[pierwszeImie]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[drugieImie]</pI_1_6>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pII_7>[drugieImie]</pII_7>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2>[pole wielowierszowe]</pIII_1_2>
       <pIII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2>[pole wielowierszowe]</pIII_2_2>
       <pIII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2>[pole wielowierszowe]</pIII_3_2>
       <pIII_4_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2>[pole wielowierszowe]</pIII_4_2>
       <pIII_5_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2>[pole wielowierszowe]</pIII_5_2>
       <pIII_6_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_6_1_>
       <pIII_6_2>[pole wielowierszowe]</pIII_6_2>
       <pIII_7_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_7_2_>
       <pIII_5_1>[miejscowość]</pIII_5_1>
       <rect795>[Data wypełnienia]</rect795>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ER-ORR-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4193216</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>1</pI_1_2>
       <pI_1_3>nr-test</pI_1_3>
       <pI_1_4>Kowalski</pI_1_4>
       <pI_1_5>Jan</pI_1_5>
       <pI_1_6>Stefan</pI_1_6>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pII_7>Stefan</pII_7>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_1_2>
       <pIII_2_1_>1</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_2>
       <pIII_3_1_>1</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_2>
       <pIII_4_1_>1</pIII_4_1_>
       <pIII_4_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_2>
       <pIII_5_1_>1</pIII_5_1_>
       <pIII_5_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_5_2>
       <pIII_6_1_>1</pIII_6_1_>
       <pIII_6_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_2>
       <pIII_7_1_>1</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>1</pIII_7_2_>
       <pIII_5_1>Poznań</pIII_5_1>
       <rect795>30-10-2014</rect795>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>