Pola formularza

Formularz: OPSCPm Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu służbowego dla celów prywatnych (miesięczny ryczałt pojazdu)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4195748</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p45>[wpis_umowa]</p45>
       <p31>[data]</p31>
       <p33>[wpis_umowa]</p33>
       <p46>miesiącu / miesiącach</p46>
       <p47>[wpis_umowa]</p47>
       <p48>korzystałem / korzystałam / będę korzystać</p48>
       <p35>nieodpłatnie / za częściową odpłatnością w kwocie (podać kwotę) zł</p35>
       <p36>[wpis_umowa]</p36>
       <p37>[wpis_umowa]</p37>
       <p38>[wpis_umowa]</p38>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p23>[nazwaPelna]</p23>
       <p43>zatrudniony / zatrudniona</p43>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p42>[Stanowisko]</p42>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPSCPm</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4195748</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p45></p45>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p33></p33>
       <p46>miesiącu</p46>
       <p47></p47>
       <p48>korzystałem</p48>
       <p35>nieodpłatnie</p35>
       <p36></p36>
       <p37></p37>
       <p38></p38>
       <p39></p39>
       <p40></p40>
       <p23>Pełna nazwa testowa</p23>
       <p43>zatrudniony</p43>
       <p41></p41>
       <p42>manager</p42>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>