Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KPO (archiwalny) Karta przekazania odpaduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4209022</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Rok na druku]</p2>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>[imię]</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>[imię]</p5_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[poczta]</p3_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[poczta]</p5_3_subfield_1>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p9_1>[NIP]</p9_1>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p122>[REGON]</p122>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14>[REGON]</p14>
       <p15_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_1_subfield_>
       <p15_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_1_subfield_3>
       <p15_1_subfield_2>[nazwisko]</p15_1_subfield_2>
       <p15_1_subfield_1>[imię]</p15_1_subfield_1>
       <p15_2_subfield_0>[miejscowość]</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>[ulica]</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>[nr domu]</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>[nr lokalu]</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>[poczta]</p15_2_subfield_5>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_1>[data]</p20_1>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p22_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_1>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p20_2>[data]</p20_2>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_2>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p20_3>[data]</p20_3>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_3>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p20_4>[data]</p20_4>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p22_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_4>
       <p23_4>[Pole tekstowe]</p23_4>
       <p24_4>[Pole tekstowe]</p24_4>
       <p20_5>[data]</p20_5>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p22_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_5>
       <p23_5>[Pole tekstowe]</p23_5>
       <p24_5>[Pole tekstowe]</p24_5>
       <p25_1>[data]</p25_1>
       <p25_2>[data]</p25_2>
       <p25_3>[data]</p25_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4209022</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>2013</p2>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>2</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>Kowalski</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>Jan</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>2</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>Jan</p5_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>61-155</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Poznań</p3_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>61-155</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Poznań</p5_3_subfield_1>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p9_1>8875155741</p9_1>
       <p10>773461194</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p122>773461194</p122>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14>773461194</p14>
       <p15_1_subfield_>2</p15_1_subfield_>
       <p15_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_1_subfield_3>
       <p15_1_subfield_2>Kowalski</p15_1_subfield_2>
       <p15_1_subfield_1>Jan</p15_1_subfield_1>
       <p15_2_subfield_0>Poznań</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>Strzelecka</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>1</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>1</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>61-155</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>Poznań</p15_2_subfield_5>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_1>30-10-1990</p20_1>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p20_2>30-10-1990</p20_2>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_2>10</p22_2>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p20_3>30-10-1990</p20_3>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p20_4>30-10-1990</p20_4>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p23_4>test pola tekstowego</p23_4>
       <p24_4>test pola tekstowego</p24_4>
       <p20_5>30-10-1990</p20_5>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p23_5>test pola tekstowego</p23_5>
       <p24_5>test pola tekstowego</p24_5>
       <p25_1>30-10-1990</p25_1>
       <p25_2>30-10-1990</p25_2>
       <p25_3>30-10-1990</p25_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>