Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KEON (archiwalny) Karta ewidencji odpadów niebezpiecznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4209792</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[rok]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[NIP]</p6_2>
       <p6_3>[REGON]</p6_3>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[Faks]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p18_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_1>
       <p19_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_1_subfield_>
       <p19_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_1_subfield_3>
       <p19_1_subfield_2>[nazwisko]</p19_1_subfield_2>
       <p19_1_subfield_1>[imię]</p19_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_0>[miejscowość]</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>[ulica]</p20_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_2>[nr domu]</p20_1_subfield_2>
       <p20_1_subfield_3>[nr lokalu]</p20_1_subfield_3>
       <p20_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_1_subfield_4>
       <p20_1_subfield_5>[poczta]</p20_1_subfield_5>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p22_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_1_subfield_>
       <p22_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_2>[nazwisko]</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_1>[imię]</p22_1_subfield_1>
       <p23_1_subfield_0>[miejscowość]</p23_1_subfield_0>
       <p23_1_subfield_1>[ulica]</p23_1_subfield_1>
       <p23_1_subfield_2>[nr domu]</p23_1_subfield_2>
       <p23_1_subfield_3>[nr lokalu]</p23_1_subfield_3>
       <p23_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_1_subfield_4>
       <p23_1_subfield_5>[poczta]</p23_1_subfield_5>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p25_1_subfield_0>[imię]</p25_1_subfield_0>
       <p25_1_subfield_1>[nazwisko]</p25_1_subfield_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p18_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_2>
       <p19_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_2_subfield_>
       <p19_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_2_subfield_3>
       <p19_2_subfield_2>[nazwisko]</p19_2_subfield_2>
       <p19_2_subfield_1>[imię]</p19_2_subfield_1>
       <p20_2_subfield_0>[miejscowość]</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>[ulica]</p20_2_subfield_1>
       <p20_2_subfield_2>[nr domu]</p20_2_subfield_2>
       <p20_2_subfield_3>[nr lokalu]</p20_2_subfield_3>
       <p20_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_2_subfield_4>
       <p20_2_subfield_5>[poczta]</p20_2_subfield_5>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_2_subfield_>
       <p22_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_2_subfield_3>
       <p22_2_subfield_2>[nazwisko]</p22_2_subfield_2>
       <p22_2_subfield_1>[imię]</p22_2_subfield_1>
       <p23_2_subfield_0>[miejscowość]</p23_2_subfield_0>
       <p23_2_subfield_1>[ulica]</p23_2_subfield_1>
       <p23_2_subfield_2>[nr domu]</p23_2_subfield_2>
       <p23_2_subfield_3>[nr lokalu]</p23_2_subfield_3>
       <p23_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_2_subfield_4>
       <p23_2_subfield_5>[poczta]</p23_2_subfield_5>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p25_2_subfield_0>[imię]</p25_2_subfield_0>
       <p25_2_subfield_1>[nazwisko]</p25_2_subfield_1>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_3>
       <p19_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_3_subfield_3>
       <p19_3_subfield_2>[nazwisko]</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_1>[imię]</p19_3_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>[miejscowość]</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>[ulica]</p20_3_subfield_1>
       <p20_3_subfield_2>[nr domu]</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>[nr lokalu]</p20_3_subfield_3>
       <p20_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_3_subfield_4>
       <p20_3_subfield_5>[poczta]</p20_3_subfield_5>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p22_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_3_subfield_>
       <p22_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_3_subfield_3>
       <p22_3_subfield_2>[nazwisko]</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_1>[imię]</p22_3_subfield_1>
       <p23_3_subfield_0>[miejscowość]</p23_3_subfield_0>
       <p23_3_subfield_1>[ulica]</p23_3_subfield_1>
       <p23_3_subfield_2>[nr domu]</p23_3_subfield_2>
       <p23_3_subfield_3>[nr lokalu]</p23_3_subfield_3>
       <p23_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_3_subfield_4>
       <p23_3_subfield_5>[poczta]</p23_3_subfield_5>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p25_3_subfield_0>[imię]</p25_3_subfield_0>
       <p25_3_subfield_1>[nazwisko]</p25_3_subfield_1>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p18_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_4>
       <p19_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_4_subfield_>
       <p19_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_4_subfield_3>
       <p19_4_subfield_2>[nazwisko]</p19_4_subfield_2>
       <p19_4_subfield_1>[imię]</p19_4_subfield_1>
       <p20_4_subfield_0>[miejscowość]</p20_4_subfield_0>
       <p20_4_subfield_1>[ulica]</p20_4_subfield_1>
       <p20_4_subfield_2>[nr domu]</p20_4_subfield_2>
       <p20_4_subfield_3>[nr lokalu]</p20_4_subfield_3>
       <p20_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_4_subfield_4>
       <p20_4_subfield_5>[poczta]</p20_4_subfield_5>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p22_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_4_subfield_>
       <p22_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_4_subfield_3>
       <p22_4_subfield_2>[nazwisko]</p22_4_subfield_2>
       <p22_4_subfield_1>[imię]</p22_4_subfield_1>
       <p23_4_subfield_0>[miejscowość]</p23_4_subfield_0>
       <p23_4_subfield_1>[ulica]</p23_4_subfield_1>
       <p23_4_subfield_2>[nr domu]</p23_4_subfield_2>
       <p23_4_subfield_3>[nr lokalu]</p23_4_subfield_3>
       <p23_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_4_subfield_4>
       <p23_4_subfield_5>[poczta]</p23_4_subfield_5>
       <p24_4>[Pole tekstowe]</p24_4>
       <p25_4_subfield_0>[imię]</p25_4_subfield_0>
       <p25_4_subfield_1>[nazwisko]</p25_4_subfield_1>
       <p17_5>[Pole tekstowe]</p17_5>
       <p18_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_5>
       <p19_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_5_subfield_>
       <p19_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_5_subfield_3>
       <p19_5_subfield_2>[nazwisko]</p19_5_subfield_2>
       <p19_5_subfield_1>[imię]</p19_5_subfield_1>
       <p20_5_subfield_0>[miejscowość]</p20_5_subfield_0>
       <p20_5_subfield_1>[ulica]</p20_5_subfield_1>
       <p20_5_subfield_2>[nr domu]</p20_5_subfield_2>
       <p20_5_subfield_3>[nr lokalu]</p20_5_subfield_3>
       <p20_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_5_subfield_4>
       <p20_5_subfield_5>[poczta]</p20_5_subfield_5>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p22_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_5_subfield_>
       <p22_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_5_subfield_3>
       <p22_5_subfield_2>[nazwisko]</p22_5_subfield_2>
       <p22_5_subfield_1>[imię]</p22_5_subfield_1>
       <p23_5_subfield_0>[miejscowość]</p23_5_subfield_0>
       <p23_5_subfield_1>[ulica]</p23_5_subfield_1>
       <p23_5_subfield_2>[nr domu]</p23_5_subfield_2>
       <p23_5_subfield_3>[nr lokalu]</p23_5_subfield_3>
       <p23_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_5_subfield_4>
       <p23_5_subfield_5>[poczta]</p23_5_subfield_5>
       <p24_5>[Pole tekstowe]</p24_5>
       <p25_5_subfield_0>[imię]</p25_5_subfield_0>
       <p25_5_subfield_1>[nazwisko]</p25_5_subfield_1>
       <p17_6>[Pole tekstowe]</p17_6>
       <p18_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_6>
       <p19_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_6_subfield_>
       <p19_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_6_subfield_3>
       <p19_6_subfield_2>[nazwisko]</p19_6_subfield_2>
       <p19_6_subfield_1>[imię]</p19_6_subfield_1>
       <p20_6_subfield_0>[miejscowość]</p20_6_subfield_0>
       <p20_6_subfield_1>[ulica]</p20_6_subfield_1>
       <p20_6_subfield_2>[nr domu]</p20_6_subfield_2>
       <p20_6_subfield_3>[nr lokalu]</p20_6_subfield_3>
       <p20_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_6_subfield_4>
       <p20_6_subfield_5>[poczta]</p20_6_subfield_5>
       <p21_6>[Pole tekstowe]</p21_6>
       <p22_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_6_subfield_>
       <p22_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_6_subfield_3>
       <p22_6_subfield_2>[nazwisko]</p22_6_subfield_2>
       <p22_6_subfield_1>[imię]</p22_6_subfield_1>
       <p23_6_subfield_0>[miejscowość]</p23_6_subfield_0>
       <p23_6_subfield_1>[ulica]</p23_6_subfield_1>
       <p23_6_subfield_2>[nr domu]</p23_6_subfield_2>
       <p23_6_subfield_3>[nr lokalu]</p23_6_subfield_3>
       <p23_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_6_subfield_4>
       <p23_6_subfield_5>[poczta]</p23_6_subfield_5>
       <p24_6>[Pole tekstowe]</p24_6>
       <p25_6_subfield_0>[imię]</p25_6_subfield_0>
       <p25_6_subfield_1>[nazwisko]</p25_6_subfield_1>
       <p17_7>[Pole tekstowe]</p17_7>
       <p18_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_7>
       <p19_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_7_subfield_>
       <p19_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p19_7_subfield_3>
       <p19_7_subfield_2>[nazwisko]</p19_7_subfield_2>
       <p19_7_subfield_1>[imię]</p19_7_subfield_1>
       <p20_7_subfield_0>[miejscowość]</p20_7_subfield_0>
       <p20_7_subfield_1>[ulica]</p20_7_subfield_1>
       <p20_7_subfield_2>[nr domu]</p20_7_subfield_2>
       <p20_7_subfield_3>[nr lokalu]</p20_7_subfield_3>
       <p20_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_7_subfield_4>
       <p20_7_subfield_5>[poczta]</p20_7_subfield_5>
       <p21_7>[Pole tekstowe]</p21_7>
       <p22_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_7_subfield_>
       <p22_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_7_subfield_3>
       <p22_7_subfield_2>[nazwisko]</p22_7_subfield_2>
       <p22_7_subfield_1>[imię]</p22_7_subfield_1>
       <p23_7_subfield_0>[miejscowość]</p23_7_subfield_0>
       <p23_7_subfield_1>[ulica]</p23_7_subfield_1>
       <p23_7_subfield_2>[nr domu]</p23_7_subfield_2>
       <p23_7_subfield_3>[nr lokalu]</p23_7_subfield_3>
       <p23_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_7_subfield_4>
       <p23_7_subfield_5>[poczta]</p23_7_subfield_5>
       <p24_7>[Pole tekstowe]</p24_7>
       <p25_7_subfield_0>[imię]</p25_7_subfield_0>
       <p25_7_subfield_1>[nazwisko]</p25_7_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KEON</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4209792</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2></p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>8875155741</p6_2>
       <p6_3>773461194</p6_3>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>500600400</p10>
       <p11></p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p19_1_subfield_>2</p19_1_subfield_>
       <p19_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_1_subfield_3>
       <p19_1_subfield_2>Kowalski</p19_1_subfield_2>
       <p19_1_subfield_1>Jan</p19_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_0>Poznań</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>Strzelecka</p20_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_2>1</p20_1_subfield_2>
       <p20_1_subfield_3>1</p20_1_subfield_3>
       <p20_1_subfield_4>61-155</p20_1_subfield_4>
       <p20_1_subfield_5>Poznań</p20_1_subfield_5>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p22_1_subfield_>2</p22_1_subfield_>
       <p22_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_2>Kowalski</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_1>Jan</p22_1_subfield_1>
       <p23_1_subfield_0>Poznań</p23_1_subfield_0>
       <p23_1_subfield_1>Strzelecka</p23_1_subfield_1>
       <p23_1_subfield_2>1</p23_1_subfield_2>
       <p23_1_subfield_3>1</p23_1_subfield_3>
       <p23_1_subfield_4>61-155</p23_1_subfield_4>
       <p23_1_subfield_5>Poznań</p23_1_subfield_5>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p25_1_subfield_0>Jan</p25_1_subfield_0>
       <p25_1_subfield_1>Kowalski</p25_1_subfield_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p19_2_subfield_>2</p19_2_subfield_>
       <p19_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_2_subfield_3>
       <p19_2_subfield_2>Kowalski</p19_2_subfield_2>
       <p19_2_subfield_1>Jan</p19_2_subfield_1>
       <p20_2_subfield_0>Poznań</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>Strzelecka</p20_2_subfield_1>
       <p20_2_subfield_2>1</p20_2_subfield_2>
       <p20_2_subfield_3>1</p20_2_subfield_3>
       <p20_2_subfield_4>61-155</p20_2_subfield_4>
       <p20_2_subfield_5>Poznań</p20_2_subfield_5>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_2_subfield_>2</p22_2_subfield_>
       <p22_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_2_subfield_3>
       <p22_2_subfield_2>Kowalski</p22_2_subfield_2>
       <p22_2_subfield_1>Jan</p22_2_subfield_1>
       <p23_2_subfield_0>Poznań</p23_2_subfield_0>
       <p23_2_subfield_1>Strzelecka</p23_2_subfield_1>
       <p23_2_subfield_2>1</p23_2_subfield_2>
       <p23_2_subfield_3>1</p23_2_subfield_3>
       <p23_2_subfield_4>61-155</p23_2_subfield_4>
       <p23_2_subfield_5>Poznań</p23_2_subfield_5>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p25_2_subfield_0>Jan</p25_2_subfield_0>
       <p25_2_subfield_1>Kowalski</p25_2_subfield_1>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p19_3_subfield_>2</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_3_subfield_3>
       <p19_3_subfield_2>Kowalski</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_1>Jan</p19_3_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>Poznań</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>Strzelecka</p20_3_subfield_1>
       <p20_3_subfield_2>1</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>1</p20_3_subfield_3>
       <p20_3_subfield_4>61-155</p20_3_subfield_4>
       <p20_3_subfield_5>Poznań</p20_3_subfield_5>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p22_3_subfield_>2</p22_3_subfield_>
       <p22_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_3_subfield_3>
       <p22_3_subfield_2>Kowalski</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_1>Jan</p22_3_subfield_1>
       <p23_3_subfield_0>Poznań</p23_3_subfield_0>
       <p23_3_subfield_1>Strzelecka</p23_3_subfield_1>
       <p23_3_subfield_2>1</p23_3_subfield_2>
       <p23_3_subfield_3>1</p23_3_subfield_3>
       <p23_3_subfield_4>61-155</p23_3_subfield_4>
       <p23_3_subfield_5>Poznań</p23_3_subfield_5>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p25_3_subfield_0>Jan</p25_3_subfield_0>
       <p25_3_subfield_1>Kowalski</p25_3_subfield_1>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p19_4_subfield_>2</p19_4_subfield_>
       <p19_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_4_subfield_3>
       <p19_4_subfield_2>Kowalski</p19_4_subfield_2>
       <p19_4_subfield_1>Jan</p19_4_subfield_1>
       <p20_4_subfield_0>Poznań</p20_4_subfield_0>
       <p20_4_subfield_1>Strzelecka</p20_4_subfield_1>
       <p20_4_subfield_2>1</p20_4_subfield_2>
       <p20_4_subfield_3>1</p20_4_subfield_3>
       <p20_4_subfield_4>61-155</p20_4_subfield_4>
       <p20_4_subfield_5>Poznań</p20_4_subfield_5>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p22_4_subfield_>2</p22_4_subfield_>
       <p22_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_4_subfield_3>
       <p22_4_subfield_2>Kowalski</p22_4_subfield_2>
       <p22_4_subfield_1>Jan</p22_4_subfield_1>
       <p23_4_subfield_0>Poznań</p23_4_subfield_0>
       <p23_4_subfield_1>Strzelecka</p23_4_subfield_1>
       <p23_4_subfield_2>1</p23_4_subfield_2>
       <p23_4_subfield_3>1</p23_4_subfield_3>
       <p23_4_subfield_4>61-155</p23_4_subfield_4>
       <p23_4_subfield_5>Poznań</p23_4_subfield_5>
       <p24_4>test pola tekstowego</p24_4>
       <p25_4_subfield_0>Jan</p25_4_subfield_0>
       <p25_4_subfield_1>Kowalski</p25_4_subfield_1>
       <p17_5>test pola tekstowego</p17_5>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p19_5_subfield_>2</p19_5_subfield_>
       <p19_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_5_subfield_3>
       <p19_5_subfield_2>Kowalski</p19_5_subfield_2>
       <p19_5_subfield_1>Jan</p19_5_subfield_1>
       <p20_5_subfield_0>Poznań</p20_5_subfield_0>
       <p20_5_subfield_1>Strzelecka</p20_5_subfield_1>
       <p20_5_subfield_2>1</p20_5_subfield_2>
       <p20_5_subfield_3>1</p20_5_subfield_3>
       <p20_5_subfield_4>61-155</p20_5_subfield_4>
       <p20_5_subfield_5>Poznań</p20_5_subfield_5>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p22_5_subfield_>2</p22_5_subfield_>
       <p22_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_5_subfield_3>
       <p22_5_subfield_2>Kowalski</p22_5_subfield_2>
       <p22_5_subfield_1>Jan</p22_5_subfield_1>
       <p23_5_subfield_0>Poznań</p23_5_subfield_0>
       <p23_5_subfield_1>Strzelecka</p23_5_subfield_1>
       <p23_5_subfield_2>1</p23_5_subfield_2>
       <p23_5_subfield_3>1</p23_5_subfield_3>
       <p23_5_subfield_4>61-155</p23_5_subfield_4>
       <p23_5_subfield_5>Poznań</p23_5_subfield_5>
       <p24_5>test pola tekstowego</p24_5>
       <p25_5_subfield_0>Jan</p25_5_subfield_0>
       <p25_5_subfield_1>Kowalski</p25_5_subfield_1>
       <p17_6>test pola tekstowego</p17_6>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p19_6_subfield_>2</p19_6_subfield_>
       <p19_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_6_subfield_3>
       <p19_6_subfield_2>Kowalski</p19_6_subfield_2>
       <p19_6_subfield_1>Jan</p19_6_subfield_1>
       <p20_6_subfield_0>Poznań</p20_6_subfield_0>
       <p20_6_subfield_1>Strzelecka</p20_6_subfield_1>
       <p20_6_subfield_2>1</p20_6_subfield_2>
       <p20_6_subfield_3>1</p20_6_subfield_3>
       <p20_6_subfield_4>61-155</p20_6_subfield_4>
       <p20_6_subfield_5>Poznań</p20_6_subfield_5>
       <p21_6>test pola tekstowego</p21_6>
       <p22_6_subfield_>2</p22_6_subfield_>
       <p22_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_6_subfield_3>
       <p22_6_subfield_2>Kowalski</p22_6_subfield_2>
       <p22_6_subfield_1>Jan</p22_6_subfield_1>
       <p23_6_subfield_0>Poznań</p23_6_subfield_0>
       <p23_6_subfield_1>Strzelecka</p23_6_subfield_1>
       <p23_6_subfield_2>1</p23_6_subfield_2>
       <p23_6_subfield_3>1</p23_6_subfield_3>
       <p23_6_subfield_4>61-155</p23_6_subfield_4>
       <p23_6_subfield_5>Poznań</p23_6_subfield_5>
       <p24_6>test pola tekstowego</p24_6>
       <p25_6_subfield_0>Jan</p25_6_subfield_0>
       <p25_6_subfield_1>Kowalski</p25_6_subfield_1>
       <p17_7>test pola tekstowego</p17_7>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p19_7_subfield_>2</p19_7_subfield_>
       <p19_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p19_7_subfield_3>
       <p19_7_subfield_2>Kowalski</p19_7_subfield_2>
       <p19_7_subfield_1>Jan</p19_7_subfield_1>
       <p20_7_subfield_0>Poznań</p20_7_subfield_0>
       <p20_7_subfield_1>Strzelecka</p20_7_subfield_1>
       <p20_7_subfield_2>1</p20_7_subfield_2>
       <p20_7_subfield_3>1</p20_7_subfield_3>
       <p20_7_subfield_4>61-155</p20_7_subfield_4>
       <p20_7_subfield_5>Poznań</p20_7_subfield_5>
       <p21_7>test pola tekstowego</p21_7>
       <p22_7_subfield_>2</p22_7_subfield_>
       <p22_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_7_subfield_3>
       <p22_7_subfield_2>Kowalski</p22_7_subfield_2>
       <p22_7_subfield_1>Jan</p22_7_subfield_1>
       <p23_7_subfield_0>Poznań</p23_7_subfield_0>
       <p23_7_subfield_1>Strzelecka</p23_7_subfield_1>
       <p23_7_subfield_2>1</p23_7_subfield_2>
       <p23_7_subfield_3>1</p23_7_subfield_3>
       <p23_7_subfield_4>61-155</p23_7_subfield_4>
       <p23_7_subfield_5>Poznań</p23_7_subfield_5>
       <p24_7>test pola tekstowego</p24_7>
       <p25_7_subfield_0>Jan</p25_7_subfield_0>
       <p25_7_subfield_1>Kowalski</p25_7_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>