Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WKDR (archiwalny) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej RodzinyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4228266</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1>[GminaDzial]</p1>
       <p2>[KodPocztowyDzial]</p2>
       <p3>[MiejscowoscDzial]</p3>
       <p4>[UlicaDzial]</p4>
       <p5>[NrDomuDzial]</p5>
       <p6>[NrLokaluDzial]</p6>
       <p1_3_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_3_5>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3_6>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5>[pierwszeImie]</p1_5>
       <p1_6>[drugieImie]</p1_6>
       <p1_7>[Gmina]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowy]</p1_8>
       <p1_9>[Miejscowosc]</p1_9>
       <p1_10>[Ulica]</p1_10>
       <p1_11>[NrDomu]</p1_11>
       <p1_12>[NrLokalu]</p1_12>
       <p1_13>[GminaKor]</p1_13>
       <p1_13_1>[KodPocztowyKor]</p1_13_1>
       <p1_14>[MiejscowoscKor]</p1_14>
       <p1_15>[UlicaKor]</p1_15>
       <p1_16>[NrDomuKor]</p1_16>
       <p1_17>[NrLokaluKor]</p1_17>
       <p1_18>[Telefon]</p1_18>
       <p1_19>[Telefon]</p1_19>
       <p1_20>[Mail]</p1_20>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 ]</p2_>
       <p2_8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_8_1>
       <p2_6>[PESEL]</p2_6>
       <p2_7>[dataUrodzenia]</p2_7>
       <p2_8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_8_2>
       <p2_9>[nazwisko]</p2_9>
       <p2_10>[pierwszeImie]</p2_10>
       <p2_11>[drugieImie]</p2_11>
       <p2_18>[data]</p2_18>
       <p2_19>[data]</p2_19>
       <p2_20>[Gmina]</p2_20>
       <p2_21>[KodPocztowy]</p2_21>
       <p2_22>[Miejscowosc]</p2_22>
       <p2_23>[Ulica]</p2_23>
       <p2_24>[NrLokalu]</p2_24>
       <p2_25>[NrLokalu]</p2_25>
       <p2_33_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_33_1>
       <p2_31>[PESEL]</p2_31>
       <p2_32>[dataUrodzenia]</p2_32>
       <p2_33_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_33_2>
       <p2_34>[nazwisko]</p2_34>
       <p2_35>[pierwszeImie]</p2_35>
       <p2_36>[drugieImie]</p2_36>
       <p2_44>[data]</p2_44>
       <p2_45>[data]</p2_45>
       <p2_46>[Gmina]</p2_46>
       <p2_47>[KodPocztowy]</p2_47>
       <p2_48>[Miejscowosc]</p2_48>
       <p2_49>[Ulica]</p2_49>
       <p2_50>[NrDomuZameldowanie]</p2_50>
       <p2_51>[NrLokaluZameldowanie]</p2_51>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 ]</p3_>
       <p3_8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_8_1>
       <p3_6>[PESEL]</p3_6>
       <p3_7>[dataUrodzenia]</p3_7>
       <p3_8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_8_2>
       <p3_9>[nazwisko]</p3_9>
       <p3_10>[pierwszeImie]</p3_10>
       <p3_11>[drugieImie]</p3_11>
       <p3_19>[data]</p3_19>
       <p3_20>[data]</p3_20>
       <p3_21>[Gmina]</p3_21>
       <p3_22>[KodPocztowy]</p3_22>
       <p3_23>[Miejscowosc]</p3_23>
       <p3_24>[Ulica]</p3_24>
       <p3_25>[NrDomu]</p3_25>
       <p3_26>[NrLokalu]</p3_26>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 ]</p4_>
       <p4_8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_8_1>
       <p4_6>[PESEL]</p4_6>
       <p4_7>[dataUrodzenia]</p4_7>
       <p4_8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_8_2>
       <p4_9>[nazwisko]</p4_9>
       <p4_10>[pierwszeImie]</p4_10>
       <p4_11>[drugieImie]</p4_11>
       <p4_19>[data]</p4_19>
       <p4_20>[data]</p4_20>
       <p4_21>[Gmina]</p4_21>
       <p4_22>[KodPocztowy]</p4_22>
       <p4_23>[Miejscowosc]</p4_23>
       <p4_24>[Ulica]</p4_24>
       <p4_25>[NrDomu]</p4_25>
       <p4_26>[NrLokalu]</p4_26>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 ]</p5_>
       <p5_8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_8_1>
       <p5_6>[PESEL]</p5_6>
       <p5_7>[dataUrodzenia]</p5_7>
       <p5_8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_8_2>
       <p5_9>[nazwisko]</p5_9>
       <p5_10>[pierwszeImie]</p5_10>
       <p5_11>[drugieImie]</p5_11>
       <p5_19>[data]</p5_19>
       <p5_20>[data]</p5_20>
       <p5_21>[Gmina]</p5_21>
       <p5_22>[KodPocztowy]</p5_22>
       <p5_23>[Miejscowosc]</p5_23>
       <p5_24>[Ulica]</p5_24>
       <p5_25>[NrDomu]</p5_25>
       <p5_26>[NrLokalu]</p5_26>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p6_4_>[Wartość wyboru w polu p6_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_4_>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_5>
       <p6_7>[miejscowość]</p6_7>
       <p6_8>[data]</p6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WKDR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4228266</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>61-155</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>Półwiejska</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p1_3_5>1</p1_3_5>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_3_6>NR-4321</p1_3_6>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>Jan</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p1_10>Strzelecka</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p1_13>Poznań</p1_13>
       <p1_13_1>61-155</p1_13_1>
       <p1_14>Poznań</p1_14>
       <p1_15>Półwiejska</p1_15>
       <p1_16>1</p1_16>
       <p1_17>1</p1_17>
       <p1_18>500600400</p1_18>
       <p1_19>500600400</p1_19>
       <p1_20>test@test.pl</p1_20>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_8_1>1</p2_8_1>
       <p2_6>23050608219</p2_6>
       <p2_7>30-10-1985</p2_7>
       <p2_8_2>NR-4321</p2_8_2>
       <p2_9>Kowalski</p2_9>
       <p2_10>Jan</p2_10>
       <p2_11>Stefan</p2_11>
       <p2_18>30-10-1990</p2_18>
       <p2_19>30-10-1990</p2_19>
       <p2_20>Poznań</p2_20>
       <p2_21>61-155</p2_21>
       <p2_22>Poznań</p2_22>
       <p2_23>Strzelecka</p2_23>
       <p2_24>1</p2_24>
       <p2_25>1</p2_25>
       <p2_33_1>1</p2_33_1>
       <p2_31>23050608219</p2_31>
       <p2_32>30-10-1985</p2_32>
       <p2_33_2>NR-4321</p2_33_2>
       <p2_34>Kowalski</p2_34>
       <p2_35>Jan</p2_35>
       <p2_36>Stefan</p2_36>
       <p2_44>30-10-1990</p2_44>
       <p2_45>30-10-1990</p2_45>
       <p2_46>Poznań</p2_46>
       <p2_47>61-155</p2_47>
       <p2_48>Poznań</p2_48>
       <p2_49>Strzelecka</p2_49>
       <p2_50>1</p2_50>
       <p2_51>1</p2_51>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_8_1>1</p3_8_1>
       <p3_6>23050608219</p3_6>
       <p3_7>30-10-1985</p3_7>
       <p3_8_2>NR-4321</p3_8_2>
       <p3_9>Kowalski</p3_9>
       <p3_10>Jan</p3_10>
       <p3_11>Stefan</p3_11>
       <p3_19>30-10-1990</p3_19>
       <p3_20>30-10-1990</p3_20>
       <p3_21>Poznań</p3_21>
       <p3_22>61-155</p3_22>
       <p3_23>Poznań</p3_23>
       <p3_24>Strzelecka</p3_24>
       <p3_25>1</p3_25>
       <p3_26>1</p3_26>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_8_1>1</p4_8_1>
       <p4_6>23050608219</p4_6>
       <p4_7>30-10-1985</p4_7>
       <p4_8_2>NR-4321</p4_8_2>
       <p4_9>Kowalski</p4_9>
       <p4_10>Jan</p4_10>
       <p4_11>Stefan</p4_11>
       <p4_19>30-10-1990</p4_19>
       <p4_20>30-10-1990</p4_20>
       <p4_21>Poznań</p4_21>
       <p4_22>61-155</p4_22>
       <p4_23>Poznań</p4_23>
       <p4_24>Strzelecka</p4_24>
       <p4_25>1</p4_25>
       <p4_26>1</p4_26>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_8_1>1</p5_8_1>
       <p5_6>23050608219</p5_6>
       <p5_7>30-10-1985</p5_7>
       <p5_8_2>NR-4321</p5_8_2>
       <p5_9>Kowalski</p5_9>
       <p5_10>Jan</p5_10>
       <p5_11>Stefan</p5_11>
       <p5_19>30-10-1990</p5_19>
       <p5_20>30-10-1990</p5_20>
       <p5_21>Poznań</p5_21>
       <p5_22>61-155</p5_22>
       <p5_23>Poznań</p5_23>
       <p5_24>Strzelecka</p5_24>
       <p5_25>1</p5_25>
       <p5_26>1</p5_26>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>30-10-1990</p6_3>
       <p6_4_>1</p6_4_>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p6_5>1</p6_5>
       <p6_7>Poznań</p6_7>
       <p6_8>30-10-1990</p6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>