Pola formularza

Formularz: WKZP Wniosek/korekta o zwrot podatku VATPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4350656</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p1_4>[NIP]</p1_4>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>[drugie imię]</p1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p2_4>[KodKraju]</p2_4>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_1_subfield_0>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p5_1_1>[miesiac]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[rok]</p5_1_2>
       <p5_2_1>[miesiac]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[rok]</p5_2_2>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p8_1>[Rachunek]</p8_1>
       <p8_2>[NazwaBanku]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2>
       <p9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3>
       <p10a_3>[pole wielowierszowe]</p10a_3>
       <p10b_>[Wartość wyboru w polu p10b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10b_>
       <p11_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[pole wielowierszowe]</p11_1_2>
       <p11_1_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_1_3_1_subfield_>
       <p11_1_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_1_3_1_subfield_3>
       <p11_1_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_1_3_1_subfield_2>
       <p11_1_3_1_subfield_1>[imię]</p11_1_3_1_subfield_1>
       <p11_1_4_1>[data]</p11_1_4_1>
       <p11_1_5>[Pole kwoty]</p11_1_5>
       <p11_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_6>
       <p11_1_7>[Pole kwoty]</p11_1_7>
       <p11_1_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_1_4_2>
       <p11_1_3_2>[Pole tekstowe]</p11_1_3_2>
       <p11_1_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_1_3_3_subfield_0>
       <p11_1_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_1_3_3_subfield_1>
       <p11_1_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_1_3_3_subfield_2>
       <p11_1_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_1_3_3_subfield_3>
       <p11_1_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_1_3_3_subfield_4>
       <p11_1_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_1_3_3_subfield_5>
       <p11_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2_1>
       <p11_2_2>[pole wielowierszowe]</p11_2_2>
       <p11_2_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_2_3_1_subfield_>
       <p11_2_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_2_3_1_subfield_3>
       <p11_2_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_2_3_1_subfield_2>
       <p11_2_3_1_subfield_1>[imię]</p11_2_3_1_subfield_1>
       <p11_2_4_1>[data]</p11_2_4_1>
       <p11_2_5>[Pole kwoty]</p11_2_5>
       <p11_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_2_6>
       <p11_2_7>[Pole kwoty]</p11_2_7>
       <p11_2_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_2_4_2>
       <p11_2_3_2>[Pole tekstowe]</p11_2_3_2>
       <p11_2_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_2_3_3_subfield_0>
       <p11_2_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_2_3_3_subfield_1>
       <p11_2_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_2_3_3_subfield_2>
       <p11_2_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_2_3_3_subfield_3>
       <p11_2_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_2_3_3_subfield_4>
       <p11_2_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_2_3_3_subfield_5>
       <p11_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_1>
       <p11_3_2>[pole wielowierszowe]</p11_3_2>
       <p11_3_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_3_3_1_subfield_>
       <p11_3_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_3_3_1_subfield_3>
       <p11_3_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_3_3_1_subfield_2>
       <p11_3_3_1_subfield_1>[imię]</p11_3_3_1_subfield_1>
       <p11_3_4_1>[data]</p11_3_4_1>
       <p11_3_5>[Pole kwoty]</p11_3_5>
       <p11_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_3_6>
       <p11_3_7>[Pole kwoty]</p11_3_7>
       <p11_3_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_3_4_2>
       <p11_3_3_2>[Pole tekstowe]</p11_3_3_2>
       <p11_3_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_3_3_3_subfield_0>
       <p11_3_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_3_3_3_subfield_1>
       <p11_3_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_3_3_3_subfield_2>
       <p11_3_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_3_3_3_subfield_3>
       <p11_3_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_3_3_3_subfield_4>
       <p11_3_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_3_3_3_subfield_5>
       <p11_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4_1>
       <p11_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_4_2>
       <p11_4_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_4_3_1_subfield_>
       <p11_4_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_4_3_1_subfield_3>
       <p11_4_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_4_3_1_subfield_2>
       <p11_4_3_1_subfield_1>[imię]</p11_4_3_1_subfield_1>
       <p11_4_4_1>[data]</p11_4_4_1>
       <p11_4_5>[Pole kwoty]</p11_4_5>
       <p11_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_4_6>
       <p11_4_7>[Pole kwoty]</p11_4_7>
       <p11_4_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_4_4_2>
       <p11_4_3_2>[Pole tekstowe]</p11_4_3_2>
       <p11_4_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_4_3_3_subfield_0>
       <p11_4_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_4_3_3_subfield_1>
       <p11_4_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_4_3_3_subfield_2>
       <p11_4_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_4_3_3_subfield_3>
       <p11_4_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_4_3_3_subfield_4>
       <p11_4_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_4_3_3_subfield_5>
       <p11_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5_1>
       <p11_5_2>[pole wielowierszowe]</p11_5_2>
       <p11_5_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_5_3_1_subfield_>
       <p11_5_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_5_3_1_subfield_3>
       <p11_5_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_5_3_1_subfield_2>
       <p11_5_3_1_subfield_1>[imię]</p11_5_3_1_subfield_1>
       <p11_5_4_1>[data]</p11_5_4_1>
       <p11_5_5>[Pole kwoty]</p11_5_5>
       <p11_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5_6>
       <p11_5_7>[Pole kwoty]</p11_5_7>
       <p11_5_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_5_4_2>
       <p11_5_3_2>[Pole tekstowe]</p11_5_3_2>
       <p11_5_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_5_3_3_subfield_0>
       <p11_5_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_5_3_3_subfield_1>
       <p11_5_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_5_3_3_subfield_2>
       <p11_5_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_5_3_3_subfield_3>
       <p11_5_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_5_3_3_subfield_4>
       <p11_5_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_5_3_3_subfield_5>
       <p11_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6_1>
       <p11_6_2>[pole wielowierszowe]</p11_6_2>
       <p11_6_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_6_3_1_subfield_>
       <p11_6_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_6_3_1_subfield_3>
       <p11_6_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_6_3_1_subfield_2>
       <p11_6_3_1_subfield_1>[imię]</p11_6_3_1_subfield_1>
       <p11_6_4_1>[data]</p11_6_4_1>
       <p11_6_5>[Pole kwoty]</p11_6_5>
       <p11_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_6_6>
       <p11_6_7>[Pole kwoty]</p11_6_7>
       <p11_6_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_6_4_2>
       <p11_6_3_2>[Pole tekstowe]</p11_6_3_2>
       <p11_6_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_6_3_3_subfield_0>
       <p11_6_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_6_3_3_subfield_1>
       <p11_6_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_6_3_3_subfield_2>
       <p11_6_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_6_3_3_subfield_3>
       <p11_6_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_6_3_3_subfield_4>
       <p11_6_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_6_3_3_subfield_5>
       <p11_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7_1>
       <p11_7_2>[pole wielowierszowe]</p11_7_2>
       <p11_7_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_7_3_1_subfield_>
       <p11_7_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_7_3_1_subfield_3>
       <p11_7_3_1_subfield_2>[nazwisko]</p11_7_3_1_subfield_2>
       <p11_7_3_1_subfield_1>[imię]</p11_7_3_1_subfield_1>
       <p11_7_4_1>[data]</p11_7_4_1>
       <p11_7_5>[Pole kwoty]</p11_7_5>
       <p11_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_7_6>
       <p11_7_7>[Pole kwoty]</p11_7_7>
       <p11_7_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_7_4_2>
       <p11_7_3_2>[Pole tekstowe]</p11_7_3_2>
       <p11_7_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_7_3_3_subfield_0>
       <p11_7_3_3_subfield_1>[ulica]</p11_7_3_3_subfield_1>
       <p11_7_3_3_subfield_2>[nr domu]</p11_7_3_3_subfield_2>
       <p11_7_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_7_3_3_subfield_3>
       <p11_7_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_7_3_3_subfield_4>
       <p11_7_3_3_subfield_5>[poczta]</p11_7_3_3_subfield_5>
       <p12_1_1_1>[miesiac]</p12_1_1_1>
       <p12_1_1_2>[rok]</p12_1_1_2>
       <p12_1_2_1>[miesiac]</p12_1_2_1>
       <p12_1_2_2>[rok]</p12_1_2_2>
       <p12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p0_4>[miejscowość]</p0_4>
       <p0_5>[Data wypełnienia]</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WKZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4350656</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p1_4>8875155741</p1_4>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>Stefan</p1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p2_4>PL</p2_4>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_1_subfield_0>3022</p4_1_subfield_0>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p5_1_1>9</p5_1_1>
       <p5_1_2></p5_1_2>
       <p5_2_1>9</p5_2_1>
       <p5_2_2></p5_2_2>
       <p6>10</p6>
       <p8_1>453054504926965134154839080720</p8_1>
       <p8_2>Bank Zachodni WBK</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10a_3>to jest pole wielowierszowe</p10a_3>
       <p10b_>1</p10b_>
       <p11_1_1>10</p11_1_1>
       <p11_1_2>to jest pole wielowierszowe</p11_1_2>
       <p11_1_3_1_subfield_>2</p11_1_3_1_subfield_>
       <p11_1_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_1_3_1_subfield_3>
       <p11_1_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_1_3_1_subfield_2>
       <p11_1_3_1_subfield_1>Jan</p11_1_3_1_subfield_1>
       <p11_1_4_1>30-10-1990</p11_1_4_1>
       <p11_1_5>1</p11_1_5>
       <p11_1_6>10</p11_1_6>
       <p11_1_7>2</p11_1_7>
       <p11_1_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_1_4_2>
       <p11_1_3_2>test pola tekstowego</p11_1_3_2>
       <p11_1_3_3_subfield_0>Poznań</p11_1_3_3_subfield_0>
       <p11_1_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_1_3_3_subfield_1>
       <p11_1_3_3_subfield_2>1</p11_1_3_3_subfield_2>
       <p11_1_3_3_subfield_3>1</p11_1_3_3_subfield_3>
       <p11_1_3_3_subfield_4>61-155</p11_1_3_3_subfield_4>
       <p11_1_3_3_subfield_5>Poznań</p11_1_3_3_subfield_5>
       <p11_2_1>10</p11_2_1>
       <p11_2_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2_2>
       <p11_2_3_1_subfield_>2</p11_2_3_1_subfield_>
       <p11_2_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_2_3_1_subfield_3>
       <p11_2_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_2_3_1_subfield_2>
       <p11_2_3_1_subfield_1>Jan</p11_2_3_1_subfield_1>
       <p11_2_4_1>30-10-1990</p11_2_4_1>
       <p11_2_5>1</p11_2_5>
       <p11_2_6>10</p11_2_6>
       <p11_2_7>2</p11_2_7>
       <p11_2_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2_4_2>
       <p11_2_3_2>test pola tekstowego</p11_2_3_2>
       <p11_2_3_3_subfield_0>Poznań</p11_2_3_3_subfield_0>
       <p11_2_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_2_3_3_subfield_1>
       <p11_2_3_3_subfield_2>1</p11_2_3_3_subfield_2>
       <p11_2_3_3_subfield_3>1</p11_2_3_3_subfield_3>
       <p11_2_3_3_subfield_4>61-155</p11_2_3_3_subfield_4>
       <p11_2_3_3_subfield_5>Poznań</p11_2_3_3_subfield_5>
       <p11_3_1>10</p11_3_1>
       <p11_3_2>to jest pole wielowierszowe</p11_3_2>
       <p11_3_3_1_subfield_>2</p11_3_3_1_subfield_>
       <p11_3_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_3_3_1_subfield_3>
       <p11_3_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_3_3_1_subfield_2>
       <p11_3_3_1_subfield_1>Jan</p11_3_3_1_subfield_1>
       <p11_3_4_1>30-10-1990</p11_3_4_1>
       <p11_3_5>1</p11_3_5>
       <p11_3_6>10</p11_3_6>
       <p11_3_7>2</p11_3_7>
       <p11_3_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_3_4_2>
       <p11_3_3_2>test pola tekstowego</p11_3_3_2>
       <p11_3_3_3_subfield_0>Poznań</p11_3_3_3_subfield_0>
       <p11_3_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_3_3_3_subfield_1>
       <p11_3_3_3_subfield_2>1</p11_3_3_3_subfield_2>
       <p11_3_3_3_subfield_3>1</p11_3_3_3_subfield_3>
       <p11_3_3_3_subfield_4>61-155</p11_3_3_3_subfield_4>
       <p11_3_3_3_subfield_5>Poznań</p11_3_3_3_subfield_5>
       <p11_4_1>10</p11_4_1>
       <p11_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_4_2>
       <p11_4_3_1_subfield_>2</p11_4_3_1_subfield_>
       <p11_4_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_4_3_1_subfield_3>
       <p11_4_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_4_3_1_subfield_2>
       <p11_4_3_1_subfield_1>Jan</p11_4_3_1_subfield_1>
       <p11_4_4_1>30-10-1990</p11_4_4_1>
       <p11_4_5>1</p11_4_5>
       <p11_4_6>10</p11_4_6>
       <p11_4_7>2</p11_4_7>
       <p11_4_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_4_4_2>
       <p11_4_3_2>test pola tekstowego</p11_4_3_2>
       <p11_4_3_3_subfield_0>Poznań</p11_4_3_3_subfield_0>
       <p11_4_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_4_3_3_subfield_1>
       <p11_4_3_3_subfield_2>1</p11_4_3_3_subfield_2>
       <p11_4_3_3_subfield_3>1</p11_4_3_3_subfield_3>
       <p11_4_3_3_subfield_4>61-155</p11_4_3_3_subfield_4>
       <p11_4_3_3_subfield_5>Poznań</p11_4_3_3_subfield_5>
       <p11_5_1>10</p11_5_1>
       <p11_5_2>to jest pole wielowierszowe</p11_5_2>
       <p11_5_3_1_subfield_>2</p11_5_3_1_subfield_>
       <p11_5_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_5_3_1_subfield_3>
       <p11_5_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_5_3_1_subfield_2>
       <p11_5_3_1_subfield_1>Jan</p11_5_3_1_subfield_1>
       <p11_5_4_1>30-10-1990</p11_5_4_1>
       <p11_5_5>1</p11_5_5>
       <p11_5_6>10</p11_5_6>
       <p11_5_7>2</p11_5_7>
       <p11_5_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_5_4_2>
       <p11_5_3_2>test pola tekstowego</p11_5_3_2>
       <p11_5_3_3_subfield_0>Poznań</p11_5_3_3_subfield_0>
       <p11_5_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_5_3_3_subfield_1>
       <p11_5_3_3_subfield_2>1</p11_5_3_3_subfield_2>
       <p11_5_3_3_subfield_3>1</p11_5_3_3_subfield_3>
       <p11_5_3_3_subfield_4>61-155</p11_5_3_3_subfield_4>
       <p11_5_3_3_subfield_5>Poznań</p11_5_3_3_subfield_5>
       <p11_6_1>10</p11_6_1>
       <p11_6_2>to jest pole wielowierszowe</p11_6_2>
       <p11_6_3_1_subfield_>2</p11_6_3_1_subfield_>
       <p11_6_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_6_3_1_subfield_3>
       <p11_6_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_6_3_1_subfield_2>
       <p11_6_3_1_subfield_1>Jan</p11_6_3_1_subfield_1>
       <p11_6_4_1>30-10-1990</p11_6_4_1>
       <p11_6_5>1</p11_6_5>
       <p11_6_6>10</p11_6_6>
       <p11_6_7>2</p11_6_7>
       <p11_6_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_6_4_2>
       <p11_6_3_2>test pola tekstowego</p11_6_3_2>
       <p11_6_3_3_subfield_0>Poznań</p11_6_3_3_subfield_0>
       <p11_6_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_6_3_3_subfield_1>
       <p11_6_3_3_subfield_2>1</p11_6_3_3_subfield_2>
       <p11_6_3_3_subfield_3>1</p11_6_3_3_subfield_3>
       <p11_6_3_3_subfield_4>61-155</p11_6_3_3_subfield_4>
       <p11_6_3_3_subfield_5>Poznań</p11_6_3_3_subfield_5>
       <p11_7_1>10</p11_7_1>
       <p11_7_2>to jest pole wielowierszowe</p11_7_2>
       <p11_7_3_1_subfield_>2</p11_7_3_1_subfield_>
       <p11_7_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_7_3_1_subfield_3>
       <p11_7_3_1_subfield_2>Kowalski</p11_7_3_1_subfield_2>
       <p11_7_3_1_subfield_1>Jan</p11_7_3_1_subfield_1>
       <p11_7_4_1>30-10-1990</p11_7_4_1>
       <p11_7_5>1</p11_7_5>
       <p11_7_6>10</p11_7_6>
       <p11_7_7>2</p11_7_7>
       <p11_7_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_7_4_2>
       <p11_7_3_2>test pola tekstowego</p11_7_3_2>
       <p11_7_3_3_subfield_0>Poznań</p11_7_3_3_subfield_0>
       <p11_7_3_3_subfield_1>Strzelecka</p11_7_3_3_subfield_1>
       <p11_7_3_3_subfield_2>1</p11_7_3_3_subfield_2>
       <p11_7_3_3_subfield_3>1</p11_7_3_3_subfield_3>
       <p11_7_3_3_subfield_4>61-155</p11_7_3_3_subfield_4>
       <p11_7_3_3_subfield_5>Poznań</p11_7_3_3_subfield_5>
       <p12_1_1_1>9</p12_1_1_1>
       <p12_1_1_2></p12_1_1_2>
       <p12_1_2_1>9</p12_1_2_1>
       <p12_1_2_2></p12_1_2_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4>2</p12_4>
       <p0_4>Poznań</p0_4>
       <p0_5>30-10-2014</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>