Pola formularza

Formularz: OoSRMD (od 2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4409209</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_3>[PESEL]</p3_3>
       <p3_4> / NIP / brak numeru NIP</p3_4>
       <p3_5>[NIP]</p3_5>
       <p3_6>[imieOjca]</p3_6>
       <p3_7>[imieMatki]</p3_7>
       <p4_1_1_subfield_0>[imię]</p4_1_1_subfield_0>
       <p4_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1>[dataUrodzenia]</p4_2_1>
       <p4_3_1>[Pole tekstowe]</p4_3_1>
       <p4_1_2_subfield_0>[imię]</p4_1_2_subfield_0>
       <p4_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_2_subfield_1>
       <p4_2_2>[dataUrodzenia]</p4_2_2>
       <p4_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_2>
       <p4_1_3_subfield_0>[imię]</p4_1_3_subfield_0>
       <p4_1_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_3_subfield_1>
       <p4_2_3>[dataUrodzenia]</p4_2_3>
       <p4_3_3>[Pole tekstowe]</p4_3_3>
       <p4_1_4_subfield_0>[imię]</p4_1_4_subfield_0>
       <p4_1_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_4_subfield_1>
       <p4_2_4>[dataUrodzenia]</p4_2_4>
       <p4_3_4>[Pole tekstowe]</p4_3_4>
       <p4_1_5_subfield_0>[imię]</p4_1_5_subfield_0>
       <p4_1_5_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_5_subfield_1>
       <p4_2_5>[dataUrodzenia]</p4_2_5>
       <p4_3_5>[Pole tekstowe]</p4_3_5>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_4>[pole wielowierszowe]</p5_4>
       <p5_5>[pole wielowierszowe]</p5_5>
       <p5_6>[pole wielowierszowe]</p5_6>
       <p5_7>[pole wielowierszowe]</p5_7>
       <p6_1_1_subfield_0>[imię]</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_2_1>[pole wielowierszowe]</p6_2_1>
       <p6_3_1_1>[Pole kwoty]</p6_3_1_1>
       <p6_3_1_3>[Lista walut]</p6_3_1_3>
       <p6_3_1_2> / dochód miesięczny / dochód roczny</p6_3_1_2>
       <p6_1_2_subfield_0>[imię]</p6_1_2_subfield_0>
       <p6_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_2_subfield_1>
       <p6_2_2>[pole wielowierszowe]</p6_2_2>
       <p6_3_2_1>[Pole kwoty]</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_3>[Lista walut]</p6_3_2_3>
       <p6_3_2_2> / dochód miesięczny / dochód roczny</p6_3_2_2>
       <p6_1_3_subfield_0>[imię]</p6_1_3_subfield_0>
       <p6_1_3_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_3_subfield_1>
       <p6_2_3>[pole wielowierszowe]</p6_2_3>
       <p6_3_3_1>[Pole kwoty]</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_3>[Lista walut]</p6_3_3_3>
       <p6_3_3_2> / dochód miesięczny / dochód roczny</p6_3_3_2>
       <p6_1_4_subfield_0>[imię]</p6_1_4_subfield_0>
       <p6_1_4_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_4_subfield_1>
       <p6_2_4>[pole wielowierszowe]</p6_2_4>
       <p6_3_4_1>[Pole kwoty]</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_3>[Lista walut]</p6_3_4_3>
       <p6_3_4_2> / dochód miesięczny / dochód roczny</p6_3_4_2>
       <p6_1_5_subfield_0>[imię]</p6_1_5_subfield_0>
       <p6_1_5_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_5_subfield_1>
       <p6_2_5>[pole wielowierszowe]</p6_2_5>
       <p6_3_5_1>[Pole kwoty]</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_3>[Lista walut]</p6_3_5_3>
       <p6_3_5_2> / dochód miesięczny / dochód roczny</p6_3_5_2>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[miejscowość]</p9_1>
       <p9_2>[Data wypełnienia]</p9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoSRMD (od 2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4409209</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>25021</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_3>23050608219</p3_3>
       <p3_4></p3_4>
       <p3_5>8875155741</p3_5>
       <p3_6>Stefan</p3_6>
       <p3_7>Danuta</p3_7>
       <p4_1_1_subfield_0>Jan</p4_1_1_subfield_0>
       <p4_1_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1>30-10-1985</p4_2_1>
       <p4_3_1>test pola tekstowego</p4_3_1>
       <p4_1_2_subfield_0>Jan</p4_1_2_subfield_0>
       <p4_1_2_subfield_1>Kowalski</p4_1_2_subfield_1>
       <p4_2_2>30-10-1985</p4_2_2>
       <p4_3_2>test pola tekstowego</p4_3_2>
       <p4_1_3_subfield_0>Jan</p4_1_3_subfield_0>
       <p4_1_3_subfield_1>Kowalski</p4_1_3_subfield_1>
       <p4_2_3>30-10-1985</p4_2_3>
       <p4_3_3>test pola tekstowego</p4_3_3>
       <p4_1_4_subfield_0>Jan</p4_1_4_subfield_0>
       <p4_1_4_subfield_1>Kowalski</p4_1_4_subfield_1>
       <p4_2_4>30-10-1985</p4_2_4>
       <p4_3_4>test pola tekstowego</p4_3_4>
       <p4_1_5_subfield_0>Jan</p4_1_5_subfield_0>
       <p4_1_5_subfield_1>Kowalski</p4_1_5_subfield_1>
       <p4_2_5>30-10-1985</p4_2_5>
       <p4_3_5>test pola tekstowego</p4_3_5>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_4>to jest pole wielowierszowe</p5_4>
       <p5_5>to jest pole wielowierszowe</p5_5>
       <p5_6>to jest pole wielowierszowe</p5_6>
       <p5_7>to jest pole wielowierszowe</p5_7>
       <p6_1_1_subfield_0>Jan</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_2_1>to jest pole wielowierszowe</p6_2_1>
       <p6_3_1_1>10</p6_3_1_1>
       <p6_3_1_3></p6_3_1_3>
       <p6_3_1_2></p6_3_1_2>
       <p6_1_2_subfield_0>Jan</p6_1_2_subfield_0>
       <p6_1_2_subfield_1>Kowalski</p6_1_2_subfield_1>
       <p6_2_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2_2>
       <p6_3_2_1>10</p6_3_2_1>
       <p6_3_2_3></p6_3_2_3>
       <p6_3_2_2></p6_3_2_2>
       <p6_1_3_subfield_0>Jan</p6_1_3_subfield_0>
       <p6_1_3_subfield_1>Kowalski</p6_1_3_subfield_1>
       <p6_2_3>to jest pole wielowierszowe</p6_2_3>
       <p6_3_3_1>10</p6_3_3_1>
       <p6_3_3_3></p6_3_3_3>
       <p6_3_3_2></p6_3_3_2>
       <p6_1_4_subfield_0>Jan</p6_1_4_subfield_0>
       <p6_1_4_subfield_1>Kowalski</p6_1_4_subfield_1>
       <p6_2_4>to jest pole wielowierszowe</p6_2_4>
       <p6_3_4_1>10</p6_3_4_1>
       <p6_3_4_3></p6_3_4_3>
       <p6_3_4_2></p6_3_4_2>
       <p6_1_5_subfield_0>Jan</p6_1_5_subfield_0>
       <p6_1_5_subfield_1>Kowalski</p6_1_5_subfield_1>
       <p6_2_5>to jest pole wielowierszowe</p6_2_5>
       <p6_3_5_1>10</p6_3_5_1>
       <p6_3_5_3></p6_3_5_3>
       <p6_3_5_2></p6_3_5_2>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>Poznań</p9_1>
       <p9_2>30-10-2014</p9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>