Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-28/B (1) (archiwalny) Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4483272</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_4>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[data]</p28>
       <p2>[data]</p2>
       <p30>[nazwaPelna]</p30>
       <p31>[KodKraju]</p31>
       <p32>[Wojewodztwo]</p32>
       <p33>[Powiat]</p33>
       <p34>[Gmina]</p34>
       <p35>[Ulica]</p35>
       <p36>[NrDomu]</p36>
       <p37>[NrLokalu]</p37>
       <p38>[Miejscowosc]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[nazwaPelna]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[KodKraju]</p50>
       <p51>[Wojewodztwo]</p51>
       <p52>[Powiat]</p52>
       <p53>[Gmina]</p53>
       <p54>[Ulica]</p54>
       <p55>[NrDomu]</p55>
       <p56>[NrLokalu]</p56>
       <p57>[Miejscowosc]</p57>
       <p58>[KodPocztowy]</p58>
       <p59>[Poczta]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[data]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-28/B (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4483272</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p6>10</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p30>Pełna nazwa testowa</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32>wielkopolskie</p32>
       <p33>poznański</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Strzelecka</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>Pełna nazwa testowa</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>PL</p50>
       <p51>wielkopolskie</p51>
       <p52>poznański</p52>
       <p53>Poznań</p53>
       <p54>Strzelecka</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>61-155</p58>
       <p59>Poznań</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p67>10</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>