Pola formularza

Formularz: POTP Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4483980</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p1a_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1a_subfield_>
       <p1a_subfield_3>[nazwa pełna]</p1a_subfield_3>
       <p1a_subfield_2>[nazwisko]</p1a_subfield_2>
       <p1a_subfield_1>[imię]</p1a_subfield_1>
       <p1b_1>[KodPocztowy]</p1b_1>
       <p1b_2>[Miejscowosc]</p1b_2>
       <p1b_3>[Ulica]</p1b_3>
       <p1b_4>[NrDomu]</p1b_4>
       <p1b_5>[NrLokalu]</p1b_5>
       <p1c>[Pole tekstowe]</p1c>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8a_1>[Pole tekstowe]</p8a_1>
       <p8a_2>[miejscowość]</p8a_2>
       <p8b>[Pole tekstowe]</p8b>
       <p9a_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p9a_subfield_0>
       <p9b>[Pole tekstowe]</p9b>
       <p10a>[data]</p10a>
       <p10b>[Pole tekstowe]</p10b>
       <p13_2_subfield_0>[imię]</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>[nazwisko]</p13_2_subfield_1>
       <p13_1>[Stanowisko]</p13_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[data]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>POTP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4483980</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p1a_subfield_>2</p1a_subfield_>
       <p1a_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1a_subfield_3>
       <p1a_subfield_2>Kowalski</p1a_subfield_2>
       <p1a_subfield_1>Jan</p1a_subfield_1>
       <p1b_1>61-155</p1b_1>
       <p1b_2>Poznań</p1b_2>
       <p1b_3>Strzelecka</p1b_3>
       <p1b_4>1</p1b_4>
       <p1b_5>1</p1b_5>
       <p1c>test pola tekstowego</p1c>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8a_1>test pola tekstowego</p8a_1>
       <p8a_2>Poznań</p8a_2>
       <p8b>test pola tekstowego</p8b>
       <p9a_subfield_0>PL391000</p9a_subfield_0>
       <p9b>test pola tekstowego</p9b>
       <p10a>30-10-1990</p10a>
       <p10b>test pola tekstowego</p10b>
       <p13_2_subfield_0>Jan</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>Kowalski</p13_2_subfield_1>
       <p13_1>manager</p13_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>