Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoUDJ (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESELPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484023</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_4_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_4_2>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_4_3>
       <p1A_1>[pierwszeImie]</p1A_1>
       <p1A_2>[drugieImie]</p1A_2>
       <p1A_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p1A_3_1_subfield_0>
       <p1A_3_1_subfield_1>[ulica]</p1A_3_1_subfield_1>
       <p1A_3_1_subfield_2>[nr domu]</p1A_3_1_subfield_2>
       <p1A_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1A_3_1_subfield_3>
       <p1A_4_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1A_4_1_subfield_0>
       <p1A_4_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1A_4_1_subfield_1>
       <p1A_4_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1A_4_1_subfield_2>
       <p1A_4_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1A_4_1_subfield_3>
       <p1A_5>[nazwisko]</p1A_5>
       <p1A_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1A_3_2_subfield_0>
       <p1A_3_2_subfield_1>[poczta]</p1A_3_2_subfield_1>
       <p1A_4_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p1A_4_2_subfield_0>
       <p1A_4_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p1A_4_2_subfield_1>
       <p1A_6>[nazwaPelna]</p1A_6>
       <p1A_7>[Telefon]</p1A_7>
       <p1A_7_4>[Faks]</p1A_7_4>
       <p1A_7_4_0>[Mail]</p1A_7_4_0>
       <p1B_1>[pierwszeImie]</p1B_1>
       <p1B_2>[drugieImie]</p1B_2>
       <p1B_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p1B_3_1_subfield_0>
       <p1B_3_1_subfield_1>[ulica]</p1B_3_1_subfield_1>
       <p1B_3_1_subfield_2>[nr domu]</p1B_3_1_subfield_2>
       <p1B_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1B_3_1_subfield_3>
       <p1B_4_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1B_4_1_subfield_0>
       <p1B_4_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1B_4_1_subfield_1>
       <p1B_4_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1B_4_1_subfield_2>
       <p1B_4_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1B_4_1_subfield_3>
       <p1B_5>[nazwisko]</p1B_5>
       <p1B_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1B_3_2_subfield_0>
       <p1B_3_2_subfield_1>[poczta]</p1B_3_2_subfield_1>
       <p1B_4_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p1B_4_2_subfield_0>
       <p1B_4_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p1B_4_2_subfield_1>
       <p1B_6>[nazwaPelna]</p1B_6>
       <p1B_7>[Telefon]</p1B_7>
       <p1B_7_8>[Faks]</p1B_7_8>
       <p1B_7_82>[Mail]</p1B_7_82>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[nazwiskoRodowe]</p2_3>
       <p2_4>[pierwszeImie]</p2_4>
       <p2_5>[drugieImie]</p2_5>
       <p2_6>[PESEL]</p2_6>
       <p2_7>[dataUrodzenia]</p2_7>
       <p2_8>[miejsceUrodzenia]</p2_8>
       <p2_10_1>[imieOjca]</p2_10_1>
       <p2_10_2>[imieMatki]</p2_10_2>
       <p2_11>[DONumer]</p2_11>
       <p2_9d_1>[KodPocztowyZameldowanie]</p2_9d_1>
       <p2_9b_1>[MiejscowoscZameldowanie]</p2_9b_1>
       <p2_9a_1>[UlicaZameldowanie]</p2_9a_1>
       <p2_9c_1>[NrDomuZameldowanie]</p2_9c_1>
       <p2_9c_2>[NrLokaluZameldowanie]</p2_9c_2>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_1>
       <p3_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_3>
       <p3_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_2>
       <p3_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_4>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_5>[pole wielowierszowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p5_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p0_5>[Data wypełnienia]</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUDJ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484023</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_4_1>1</p0_4_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_4_2>1</p0_4_2>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_3>1</p0_4_3>
       <p1A_1>Jan</p1A_1>
       <p1A_2>Stefan</p1A_2>
       <p1A_3_1_subfield_0>Poznań</p1A_3_1_subfield_0>
       <p1A_3_1_subfield_1>Strzelecka</p1A_3_1_subfield_1>
       <p1A_3_1_subfield_2>1</p1A_3_1_subfield_2>
       <p1A_3_1_subfield_3>1</p1A_3_1_subfield_3>
       <p1A_4_1_subfield_0>Poznań</p1A_4_1_subfield_0>
       <p1A_4_1_subfield_1>Półwiejska</p1A_4_1_subfield_1>
       <p1A_4_1_subfield_2>1</p1A_4_1_subfield_2>
       <p1A_4_1_subfield_3>1</p1A_4_1_subfield_3>
       <p1A_5>Kowalski</p1A_5>
       <p1A_3_2_subfield_0>61-155</p1A_3_2_subfield_0>
       <p1A_3_2_subfield_1>Poznań</p1A_3_2_subfield_1>
       <p1A_4_2_subfield_0>61-155</p1A_4_2_subfield_0>
       <p1A_4_2_subfield_1>Poznań</p1A_4_2_subfield_1>
       <p1A_6>Pełna nazwa testowa</p1A_6>
       <p1A_7>500600400</p1A_7>
       <p1A_7_4></p1A_7_4>
       <p1A_7_4_0>test@test.pl</p1A_7_4_0>
       <p1B_1>Jan</p1B_1>
       <p1B_2>Stefan</p1B_2>
       <p1B_3_1_subfield_0>Poznań</p1B_3_1_subfield_0>
       <p1B_3_1_subfield_1>Strzelecka</p1B_3_1_subfield_1>
       <p1B_3_1_subfield_2>1</p1B_3_1_subfield_2>
       <p1B_3_1_subfield_3>1</p1B_3_1_subfield_3>
       <p1B_4_1_subfield_0>Poznań</p1B_4_1_subfield_0>
       <p1B_4_1_subfield_1>Półwiejska</p1B_4_1_subfield_1>
       <p1B_4_1_subfield_2>1</p1B_4_1_subfield_2>
       <p1B_4_1_subfield_3>1</p1B_4_1_subfield_3>
       <p1B_5>Kowalski</p1B_5>
       <p1B_3_2_subfield_0>61-155</p1B_3_2_subfield_0>
       <p1B_3_2_subfield_1>Poznań</p1B_3_2_subfield_1>
       <p1B_4_2_subfield_0>61-155</p1B_4_2_subfield_0>
       <p1B_4_2_subfield_1>Poznań</p1B_4_2_subfield_1>
       <p1B_6>Pełna nazwa testowa</p1B_6>
       <p1B_7>500600400</p1B_7>
       <p1B_7_8></p1B_7_8>
       <p1B_7_82>test@test.pl</p1B_7_82>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p2_4>Jan</p2_4>
       <p2_5>Stefan</p2_5>
       <p2_6>23050608219</p2_6>
       <p2_7>30-10-1985</p2_7>
       <p2_8>Poznań</p2_8>
       <p2_10_1>Stefan</p2_10_1>
       <p2_10_2>Danuta</p2_10_2>
       <p2_11>ACN285956</p2_11>
       <p2_9d_1>61-155</p2_9d_1>
       <p2_9b_1>Poznań</p2_9b_1>
       <p2_9a_1>Półwiejska</p2_9a_1>
       <p2_9c_1>1</p2_9c_1>
       <p2_9c_2>1</p2_9c_2>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p3_1_1>1</p3_1_1>
       <p3_1_3>1</p3_1_3>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_1_4>1</p3_1_4>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_5>to jest pole wielowierszowe</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p5_1_1>1</p5_1_1>
       <p5_1_2>1</p5_1_2>
       <p5_1_3>1</p5_1_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p0_5>30-10-2014</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>