Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWZS (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484036</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[UlicaKor]</p1_4>
       <p1_5>[NrDomuKor]</p1_5>
       <p1_6>[NrLokaluKor]</p1_6>
       <p1_7>[KodPocztowyKor]</p1_7>
       <p1_8>[PocztaKor]</p1_8>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p1_10>[Mail]</p1_10>
       <p1_11_>[Wartość wyboru w polu p1_11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_11_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_2>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p4_1>[Data wypełnienia]</p4_1>
       <p4_2>[miejscowość]</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWZS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484036</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Stefan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>Półwiejska</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>61-155</p1_7>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p1_10>test@test.pl</p1_10>
       <p1_11_>1</p1_11_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_1_1>1</p3_1_1>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p4_1>30-10-2014</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>