Pola formularza

Formularz: NFZ WoZK Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż rzeczpospolita polska państwa członkowskiego unii europejskiej - na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opiekiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484062</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1> / Dolnośląski / Kujawsko-Pomorski / Lubelski / Lubuski / Łódzki / Małopolski / Mazowiecki / Opolski / Podkarpacki / Podlaski / Pomorski / Śląski / Świętokrzyski / Warmińsko-Mazurski / Wielkopolski / Zachodniopomorski</p0_1>
       <p0_2>[data]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_4>[PESEL]</p1_4>
       <p1_5_1>[KodKraju]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Miejscowosc]</p1_5_2>
       <p1_5_3>[KodPocztowy]</p1_5_3>
       <p1_5_4>[Ulica]</p1_5_4>
       <p1_5_5>[NrDomu]</p1_5_5>
       <p1_5_6>[NrLokalu]</p1_5_6>
       <p1_6_1>[KrajKor]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[MiejscowoscKor]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[KodPocztowyKor]</p1_6_3>
       <p1_6_4>[UlicaKor]</p1_6_4>
       <p1_6_5>[NrDomuKor]</p1_6_5>
       <p1_6_6>[NrLokalu]</p1_6_6>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p1_7_>[Wartość wyboru w polu p1_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_7_>
       <p1_10>[Mail]</p1_10>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>[dataUrodzenia]</p2_3>
       <p2_4>[PESEL]</p2_4>
       <p2_5_1>[KodKraju]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[Miejscowosc]</p2_5_2>
       <p2_5_3>[KodPocztowy]</p2_5_3>
       <p2_5_4>[Ulica]</p2_5_4>
       <p2_5_5>[NrDomu]</p2_5_5>
       <p2_5_6>[NrLokalu]</p2_5_6>
       <p2_6_1>[KrajKor]</p2_6_1>
       <p2_6_2>[MiejscowoscKor]</p2_6_2>
       <p2_6_3>[KodPocztowyKor]</p2_6_3>
       <p2_6_4>[UlicaKor]</p2_6_4>
       <p2_6_5>[NrDomuKor]</p2_6_5>
       <p2_6_6>[NrLokalu]</p2_6_6>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9>[Telefon]</p2_9>
       <p2_7_>[Wartość wyboru w polu p2_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_7_>
       <p2_10>[Mail]</p2_10>
       <p3_1_1>[data]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[data]</p3_1_2>
       <p3_2>[kraj]</p3_2>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_1>[Pole kwoty]</p5_1>
       <p5_2>[Lista walut]</p5_2>
       <p6_5_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_5_1_1>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_2>
       <p6_1_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_1_1>
       <p6_6_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_6_1_1>
       <p6_2_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2_1_1>
       <p6_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_2>
       <p6_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6_2>
       <p6_7_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_7_1_1>
       <p6_3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3_1_1>
       <p6_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_2>
       <p6_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_7_2>
       <p6_4_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_4_1_1>
       <p6_8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_8_1_1>
       <p6_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_8_2>
       <p6_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_2>
       <p6_9_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_9_1_1>
       <p6_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_9_2>
       <p7_0_>[Wartość wyboru w polu p7_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_0_>
       <p7_1_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_1_>
       <p7_1_2>[Pole tekstowe]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Rachunek]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Swift]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[pierwszeImie]</p7_1_5>
       <p7_1_6>[nazwisko]</p7_1_6>
       <p7_1_7_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_7_subfield_0>
       <p7_1_7_subfield_1>[ulica]</p7_1_7_subfield_1>
       <p7_1_7_subfield_2>[nr domu]</p7_1_7_subfield_2>
       <p7_1_7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_7_subfield_3>
       <p7_1_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_1_7_subfield_4>
       <p7_1_7_subfield_5>[poczta]</p7_1_7_subfield_5>
       <p7_2_1>[pole wielowierszowe]</p7_2_1>
       <p1_5_1_4_5>[data]</p1_5_1_4_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WoZK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484062</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1></p0_1>
       <p0_2>30-10-1990</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_4>23050608219</p1_4>
       <p1_5_1>PL</p1_5_1>
       <p1_5_2>Poznań</p1_5_2>
       <p1_5_3>61-155</p1_5_3>
       <p1_5_4>Strzelecka</p1_5_4>
       <p1_5_5>1</p1_5_5>
       <p1_5_6>1</p1_5_6>
       <p1_6_1>PL</p1_6_1>
       <p1_6_2>Poznań</p1_6_2>
       <p1_6_3>61-155</p1_6_3>
       <p1_6_4>Półwiejska</p1_6_4>
       <p1_6_5>1</p1_6_5>
       <p1_6_6>1</p1_6_6>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p1_7_>1</p1_7_>
       <p1_10>test@test.pl</p1_10>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Jan</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>30-10-1985</p2_3>
       <p2_4>23050608219</p2_4>
       <p2_5_1>PL</p2_5_1>
       <p2_5_2>Poznań</p2_5_2>
       <p2_5_3>61-155</p2_5_3>
       <p2_5_4>Strzelecka</p2_5_4>
       <p2_5_5>1</p2_5_5>
       <p2_5_6>1</p2_5_6>
       <p2_6_1>PL</p2_6_1>
       <p2_6_2>Poznań</p2_6_2>
       <p2_6_3>61-155</p2_6_3>
       <p2_6_4>Półwiejska</p2_6_4>
       <p2_6_5>1</p2_6_5>
       <p2_6_6>1</p2_6_6>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9>500600400</p2_9>
       <p2_7_>1</p2_7_>
       <p2_10>test@test.pl</p2_10>
       <p3_1_1>30-10-1990</p3_1_1>
       <p3_1_2>30-10-1990</p3_1_2>
       <p3_2>PL</p3_2>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2></p5_2>
       <p6_5_1_1>1</p6_5_1_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_5_2>10</p6_5_2>
       <p6_1_1_1>1</p6_1_1_1>
       <p6_6_1_1>1</p6_6_1_1>
       <p6_2_1_1>1</p6_2_1_1>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_6_2>10</p6_6_2>
       <p6_7_1_1>1</p6_7_1_1>
       <p6_3_1_1>1</p6_3_1_1>
       <p6_3_2>10</p6_3_2>
       <p6_7_2>10</p6_7_2>
       <p6_4_1_1>1</p6_4_1_1>
       <p6_8_1_1>1</p6_8_1_1>
       <p6_8_2>10</p6_8_2>
       <p6_4_2>10</p6_4_2>
       <p6_9_1_1>1</p6_9_1_1>
       <p6_9_2>10</p6_9_2>
       <p7_0_>1</p7_0_>
       <p7_1_1_>1</p7_1_1_>
       <p7_1_2>test pola tekstowego</p7_1_2>
       <p7_1_3>453054504926965134154839080720</p7_1_3>
       <p7_1_4>SWIFT</p7_1_4>
       <p7_1_5>Jan</p7_1_5>
       <p7_1_6>Kowalski</p7_1_6>
       <p7_1_7_subfield_0>Poznań</p7_1_7_subfield_0>
       <p7_1_7_subfield_1>Strzelecka</p7_1_7_subfield_1>
       <p7_1_7_subfield_2>1</p7_1_7_subfield_2>
       <p7_1_7_subfield_3>1</p7_1_7_subfield_3>
       <p7_1_7_subfield_4>61-155</p7_1_7_subfield_4>
       <p7_1_7_subfield_5>Poznań</p7_1_7_subfield_5>
       <p7_2_1>to jest pole wielowierszowe</p7_2_1>
       <p1_5_1_4_5>30-10-1990</p1_5_1_4_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>