Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VIU-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VATImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/01/07/1968/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484191</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p10001>[Nagłówek]</p10001>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <rect9359>[Pole powtarzalne]</rect9359>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p13_1>[WWW]</p13_1>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p14>[pierwszeImie]</p14>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p16>[PosiadaczRachunku]</p16>
       <p17>[Rachunek]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p19> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[nazwaPelna]</p22>
       <p23>[KodKrajuDzial]</p23>
       <p24>[MiejscowoscDzial]</p24>
       <p25>[KodPocztowyDzial]</p25>
       <p26>[UlicaDzial]</p26>
       <p27>[NrDomuDzial]</p27>
       <p28>[NrDomuDzial]</p28>
       <rect1401>[Pole podziału sekcji]</rect1401>
       <rect599>[Koniec strony]</rect599>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>
       <p1000>[Nagłówek]</p1000>
       <p29_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p29_1>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect1124_0>[Pole podziału sekcji]</rect1124_0>
       <p31_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p31_1>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <rect1124>[Pole podziału sekcji]</rect1124>
       <p34> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <rect1123>[Pole podziału sekcji]</rect1123>
       <rect1124_9>[Pole podziału sekcji]</rect1124_9>
       <rect322>[Koniec strony]</rect322>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIU-R (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484191</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p10001></p10001>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>30-10-2014</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <rect9359></rect9359>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p13_1></p13_1>
       <rect2></rect2>
       <p14>Jan</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Jan Nowak</p16>
       <p17>453054504926965134154839080720</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <rect1></rect1>
       <p19></p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>Pełna nazwa testowa</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <rect1401></rect1401>
       <rect599></rect599>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>
       <p1000></p1000>
       <p29_1></p29_1>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <rect3></rect3>
       <rect1124_0></rect1124_0>
       <p31_1></p31_1>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <rect4></rect4>
       <rect1124></rect1124>
       <p34></p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <rect1123></rect1123>
       <rect1124_9></rect1124_9>
       <rect322></rect322>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>