Pola formularza

Formularz: WoUPR-B Dane dotyczące podmiotów partnerskichPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484804</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[dataRozpoczeciaDzial]</p2>
       <p2_0>[Pole tekstowe]</p2_0>
       <p2_0_9>[Pole tekstowe]</p2_0_9>
       <p1_0>[rok]</p1_0>
       <p1_1>[rok]</p1_1>
       <p1_2>[rok]</p1_2>
       <p1_3>[rok]</p1_3>
       <pA1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1_1>
       <pA1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1_2>
       <pA1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1_3>
       <pA1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1_4>
       <pA2_1>[Pole kwoty]</pA2_1>
       <pA2_2>[Pole kwoty]</pA2_2>
       <pA2_3>[Pole kwoty]</pA2_3>
       <pA2_4>[Pole kwoty]</pA2_4>
       <pA3_1>[Pole kwoty]</pA3_1>
       <pA3_2>[Pole kwoty]</pA3_2>
       <pA3_3>[Pole kwoty]</pA3_3>
       <pA3_4>[Pole kwoty]</pA3_4>
       <p2_0_8>[pole wielowierszowe]</p2_0_8>
       <p2_0_82>[Data wypełnienia]</p2_0_82>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUPR-B</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484804</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p2_0>test pola tekstowego</p2_0>
       <p2_0_9>test pola tekstowego</p2_0_9>
       <p1_0></p1_0>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2></p1_2>
       <p1_3></p1_3>
       <pA1_1>10</pA1_1>
       <pA1_2>10</pA1_2>
       <pA1_3>10</pA1_3>
       <pA1_4>10</pA1_4>
       <pA2_1>10</pA2_1>
       <pA2_2>10</pA2_2>
       <pA2_3>10</pA2_3>
       <pA2_4>10</pA2_4>
       <pA3_1>10</pA3_1>
       <pA3_2>10</pA3_2>
       <pA3_3>10</pA3_3>
       <pA3_4>10</pA3_4>
       <p2_0_8>to jest pole wielowierszowe</p2_0_8>
       <p2_0_82>30-10-2014</p2_0_82>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>