Pola formularza

Formularz: WoURT Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzacjęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484865</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p1_4>[KRS]</p1_4>
       <p1_5_1>[Wojewodztwo]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Powiat]</p1_5_2>
       <p1_5_3>[Gmina]</p1_5_3>
       <p1_5_4>[Miejscowosc]</p1_5_4>
       <p1_5_5>[KodPocztowy]</p1_5_5>
       <p1_5_6>[Ulica]</p1_5_6>
       <p1_5_7>[NrDomu]</p1_5_7>
       <p1_5_8>[NrLokalu]</p1_5_8>
       <p1_6>[Telefon]</p1_6>
       <p1_7>[Faks]</p1_7>
       <p1_8>[Miejscowosc]</p1_8>
       <p1_9_subfield_0>[miejscowość]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[ulica]</p1_9_subfield_1>
       <p1_9_subfield_2>[nr domu]</p1_9_subfield_2>
       <p1_9_subfield_3>[nr lokalu]</p1_9_subfield_3>
       <p1_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_4>
       <p1_9_subfield_5>[poczta]</p1_9_subfield_5>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[Stanowisko]</p3_2>
       <p3_3>[Telefon]</p3_3>
       <p4_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_2_subfield_0>
       <p4_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_1_2_subfield_1>
       <p4_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_1_2_subfield_2>
       <p4_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1>[nazwaPelna]</p4_1_1>
       <p4_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_4>
       <p4_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_1_3_subfield_0>
       <p4_1_3_subfield_1>[poczta]</p4_1_3_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_2_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_2_subfield_2>
       <p4_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_2_subfield_3>
       <p4_2_1>[nazwaPelna]</p4_2_1>
       <p4_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_4>
       <p4_2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_2_3_subfield_0>
       <p4_2_3_subfield_1>[poczta]</p4_2_3_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_2_subfield_0>
       <p4_3_2_subfield_1>[ulica]</p4_3_2_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_2>[nr domu]</p4_3_2_subfield_2>
       <p4_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_2_subfield_3>
       <p4_3_1>[nazwaPelna]</p4_3_1>
       <p4_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_4>
       <p4_3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_3_subfield_0>
       <p4_3_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_3_subfield_1>
       <p4_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_4_2_subfield_0>
       <p4_4_2_subfield_1>[ulica]</p4_4_2_subfield_1>
       <p4_4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_4_2_subfield_2>
       <p4_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_4_2_subfield_3>
       <p4_4_1>[nazwaPelna]</p4_4_1>
       <p4_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_4>
       <p4_4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_4_3_subfield_0>
       <p4_4_3_subfield_1>[poczta]</p4_4_3_subfield_1>
       <p5_1>[nazwaPelna]</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_subfield_5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_1_>[Wartość wyboru w polu p8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_1_>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p10>[pkd1]</p10>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p16_1_0>[Pole tekstowe]</p16_1_0>
       <p16_1_1_1>[Pole tekstowe]</p16_1_1_1>
       <p16_1_1_2>[Pole tekstowe]</p16_1_1_2>
       <p16_1_1_3>[Pole tekstowe]</p16_1_1_3>
       <p16_1_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_1_1_4>
       <p16_1_1_5>[Pole kwoty]</p16_1_1_5>
       <p16_1_2_1>[Pole tekstowe]</p16_1_2_1>
       <p16_1_2_2>[Pole tekstowe]</p16_1_2_2>
       <p16_1_2_3>[Pole tekstowe]</p16_1_2_3>
       <p16_1_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_1_2_4>
       <p16_1_2_5>[Pole kwoty]</p16_1_2_5>
       <p16_1_3_1>[Pole tekstowe]</p16_1_3_1>
       <p16_1_3_2>[Pole tekstowe]</p16_1_3_2>
       <p16_1_3_3>[Pole tekstowe]</p16_1_3_3>
       <p16_1_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_1_3_4>
       <p16_1_3_5>[Pole kwoty]</p16_1_3_5>
       <p16_1_4_1>[Pole tekstowe]</p16_1_4_1>
       <p16_1_4_2>[Pole tekstowe]</p16_1_4_2>
       <p16_1_4_3>[Pole tekstowe]</p16_1_4_3>
       <p16_1_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1_4_4>
       <p16_1_4_5>[Pole kwoty]</p16_1_4_5>
       <p16_1_5_1>[Pole tekstowe]</p16_1_5_1>
       <p16_1_5_2>[Pole tekstowe]</p16_1_5_2>
       <p16_1_5_3>[Pole tekstowe]</p16_1_5_3>
       <p16_1_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1_5_4>
       <p16_1_5_5>[Pole kwoty]</p16_1_5_5>
       <p16_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_2_1>
       <p16_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_2_2>
       <p16_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_2_3>
       <p16_3_1_1>[Pole tekstowe]</p16_3_1_1>
       <p16_3_1_2>[Pole tekstowe]</p16_3_1_2>
       <p16_3_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_3_1_3>
       <p16_3_2_1>[Pole tekstowe]</p16_3_2_1>
       <p16_3_2_2>[Pole tekstowe]</p16_3_2_2>
       <p16_3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_3_2_3>
       <p16_3_3_1>[Pole tekstowe]</p16_3_3_1>
       <p16_3_3_2>[Pole tekstowe]</p16_3_3_2>
       <p16_3_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_3_3_3>
       <p16_3_4_1>[Pole tekstowe]</p16_3_4_1>
       <p16_3_4_2>[Pole tekstowe]</p16_3_4_2>
       <p16_3_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_3_4_3>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18_1_1>[Pole kwoty]</p18_1_1>
       <p18_1_2>[Pole kwoty]</p18_1_2>
       <p18_2_1>[Pole kwoty]</p18_2_1>
       <p18_2_2>[Pole kwoty]</p18_2_2>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_1_1>[Pole tekstowe]</p21_1_1>
       <p21_1_2>[Pole kwoty]</p21_1_2>
       <p21_2_1>[Pole tekstowe]</p21_2_1>
       <p21_2_2>[Pole kwoty]</p21_2_2>
       <p21_3_1>[Pole tekstowe]</p21_3_1>
       <p21_3_2>[Pole kwoty]</p21_3_2>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoURT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484865</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p1_4>12345</p1_4>
       <p1_5_1>wielkopolskie</p1_5_1>
       <p1_5_2>poznański</p1_5_2>
       <p1_5_3>Poznań</p1_5_3>
       <p1_5_4>Poznań</p1_5_4>
       <p1_5_5>61-155</p1_5_5>
       <p1_5_6>Strzelecka</p1_5_6>
       <p1_5_7>1</p1_5_7>
       <p1_5_8>1</p1_5_8>
       <p1_6>500600400</p1_6>
       <p1_7></p1_7>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p1_9_subfield_0>Poznań</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Strzelecka</p1_9_subfield_1>
       <p1_9_subfield_2>1</p1_9_subfield_2>
       <p1_9_subfield_3>1</p1_9_subfield_3>
       <p1_9_subfield_4>61-155</p1_9_subfield_4>
       <p1_9_subfield_5>Poznań</p1_9_subfield_5>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>manager</p3_2>
       <p3_3>500600400</p3_3>
       <p4_1_2_subfield_0>Poznań</p4_1_2_subfield_0>
       <p4_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_1_2_subfield_1>
       <p4_1_2_subfield_2>1</p4_1_2_subfield_2>
       <p4_1_2_subfield_3>1</p4_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1>Pełna nazwa testowa</p4_1_1>
       <p4_1_4>10</p4_1_4>
       <p4_1_3_subfield_0>61-155</p4_1_3_subfield_0>
       <p4_1_3_subfield_1>Poznań</p4_1_3_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_0>Poznań</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_2_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_2>1</p4_2_2_subfield_2>
       <p4_2_2_subfield_3>1</p4_2_2_subfield_3>
       <p4_2_1>Pełna nazwa testowa</p4_2_1>
       <p4_2_4>10</p4_2_4>
       <p4_2_3_subfield_0>61-155</p4_2_3_subfield_0>
       <p4_2_3_subfield_1>Poznań</p4_2_3_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_0>Poznań</p4_3_2_subfield_0>
       <p4_3_2_subfield_1>Strzelecka</p4_3_2_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_2>1</p4_3_2_subfield_2>
       <p4_3_2_subfield_3>1</p4_3_2_subfield_3>
       <p4_3_1>Pełna nazwa testowa</p4_3_1>
       <p4_3_4>10</p4_3_4>
       <p4_3_3_subfield_0>61-155</p4_3_3_subfield_0>
       <p4_3_3_subfield_1>Poznań</p4_3_3_subfield_1>
       <p4_4_2_subfield_0>Poznań</p4_4_2_subfield_0>
       <p4_4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_4_2_subfield_1>
       <p4_4_2_subfield_2>1</p4_4_2_subfield_2>
       <p4_4_2_subfield_3>1</p4_4_2_subfield_3>
       <p4_4_1>Pełna nazwa testowa</p4_4_1>
       <p4_4_4>10</p4_4_4>
       <p4_4_3_subfield_0>61-155</p4_4_3_subfield_0>
       <p4_4_3_subfield_1>Poznań</p4_4_3_subfield_1>
       <p5_1>Pełna nazwa testowa</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>61-155</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>Poznań</p5_2_subfield_5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_1_>1</p8_1_>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p10>01.11.Z</p10>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p16_1_0>test pola tekstowego</p16_1_0>
       <p16_1_1_1>test pola tekstowego</p16_1_1_1>
       <p16_1_1_2>test pola tekstowego</p16_1_1_2>
       <p16_1_1_3>test pola tekstowego</p16_1_1_3>
       <p16_1_1_4>10</p16_1_1_4>
       <p16_1_1_5>10</p16_1_1_5>
       <p16_1_2_1>test pola tekstowego</p16_1_2_1>
       <p16_1_2_2>test pola tekstowego</p16_1_2_2>
       <p16_1_2_3>test pola tekstowego</p16_1_2_3>
       <p16_1_2_4>10</p16_1_2_4>
       <p16_1_2_5>10</p16_1_2_5>
       <p16_1_3_1>test pola tekstowego</p16_1_3_1>
       <p16_1_3_2>test pola tekstowego</p16_1_3_2>
       <p16_1_3_3>test pola tekstowego</p16_1_3_3>
       <p16_1_3_4>10</p16_1_3_4>
       <p16_1_3_5>10</p16_1_3_5>
       <p16_1_4_1>test pola tekstowego</p16_1_4_1>
       <p16_1_4_2>test pola tekstowego</p16_1_4_2>
       <p16_1_4_3>test pola tekstowego</p16_1_4_3>
       <p16_1_4_4>10</p16_1_4_4>
       <p16_1_4_5>10</p16_1_4_5>
       <p16_1_5_1>test pola tekstowego</p16_1_5_1>
       <p16_1_5_2>test pola tekstowego</p16_1_5_2>
       <p16_1_5_3>test pola tekstowego</p16_1_5_3>
       <p16_1_5_4>10</p16_1_5_4>
       <p16_1_5_5>10</p16_1_5_5>
       <p16_2_1>10</p16_2_1>
       <p16_2_2>10</p16_2_2>
       <p16_2_3>10</p16_2_3>
       <p16_3_1_1>test pola tekstowego</p16_3_1_1>
       <p16_3_1_2>test pola tekstowego</p16_3_1_2>
       <p16_3_1_3>10</p16_3_1_3>
       <p16_3_2_1>test pola tekstowego</p16_3_2_1>
       <p16_3_2_2>test pola tekstowego</p16_3_2_2>
       <p16_3_2_3>10</p16_3_2_3>
       <p16_3_3_1>test pola tekstowego</p16_3_3_1>
       <p16_3_3_2>test pola tekstowego</p16_3_3_2>
       <p16_3_3_3>10</p16_3_3_3>
       <p16_3_4_1>test pola tekstowego</p16_3_4_1>
       <p16_3_4_2>test pola tekstowego</p16_3_4_2>
       <p16_3_4_3>10</p16_3_4_3>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18_1_1>10</p18_1_1>
       <p18_1_2>10</p18_1_2>
       <p18_2_1>10</p18_2_1>
       <p18_2_2>10</p18_2_2>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_1_1>test pola tekstowego</p21_1_1>
       <p21_1_2>10</p21_1_2>
       <p21_2_1>test pola tekstowego</p21_2_1>
       <p21_2_2>10</p21_2_2>
       <p21_3_1>test pola tekstowego</p21_3_1>
       <p21_3_2>10</p21_3_2>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>