Pola formularza

Formularz: KsPien Księga pieniężnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4487425</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2>[nazwaPelna]</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>[poczta]</p0_3_subfield_5>
       <p0_1>[NIP]</p0_1>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty]</p6_1>
       <p7_1>[Pole kwoty]</p7_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty]</p9_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty]</p6_2>
       <p7_2>[Pole kwoty]</p7_2>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p7_3>[Pole kwoty]</p7_3>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p7_5>[Pole kwoty]</p7_5>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p2_7>[data]</p2_7>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p5_7>[Pole tekstowe]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p7_7>[Pole kwoty]</p7_7>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p5_8>[Pole tekstowe]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p7_8>[Pole kwoty]</p7_8>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty]</p9_8>
       <p1_9>[Pole tekstowe]</p1_9>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p3_9>[Pole tekstowe]</p3_9>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p5_9>[Pole tekstowe]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty]</p6_9>
       <p7_9>[Pole kwoty]</p7_9>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p1_10>[Pole tekstowe]</p1_10>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p3_10>[Pole tekstowe]</p3_10>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p5_10>[Pole tekstowe]</p5_10>
       <p6_10>[Pole kwoty]</p6_10>
       <p7_10>[Pole kwoty]</p7_10>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[Pole kwoty]</p9_10>
       <p1_11>[Pole tekstowe]</p1_11>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p3_11>[Pole tekstowe]</p3_11>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p5_11>[Pole tekstowe]</p5_11>
       <p6_11>[Pole kwoty]</p6_11>
       <p7_11>[Pole kwoty]</p7_11>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[Pole kwoty]</p9_11>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p3_12>[Pole tekstowe]</p3_12>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p5_12>[Pole tekstowe]</p5_12>
       <p6_12>[Pole kwoty]</p6_12>
       <p7_12>[Pole kwoty]</p7_12>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[Pole kwoty]</p9_12>
       <p1_13>[Pole tekstowe]</p1_13>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p3_13>[Pole tekstowe]</p3_13>
       <p4_13>[Pole tekstowe]</p4_13>
       <p5_13>[Pole tekstowe]</p5_13>
       <p6_13>[Pole kwoty]</p6_13>
       <p7_13>[Pole kwoty]</p7_13>
       <p8_13>[Pole kwoty]</p8_13>
       <p9_13>[Pole kwoty]</p9_13>
       <p1_14>[Pole tekstowe]</p1_14>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_14>[Pole tekstowe]</p3_14>
       <p4_14>[Pole tekstowe]</p4_14>
       <p5_14>[Pole tekstowe]</p5_14>
       <p6_14>[Pole kwoty]</p6_14>
       <p7_14>[Pole kwoty]</p7_14>
       <p8_14>[Pole kwoty]</p8_14>
       <p9_14>[Pole kwoty]</p9_14>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p3_15>[Pole tekstowe]</p3_15>
       <p4_15>[Pole tekstowe]</p4_15>
       <p5_15>[Pole tekstowe]</p5_15>
       <p6_15>[Pole kwoty]</p6_15>
       <p7_15>[Pole kwoty]</p7_15>
       <p8_15>[Pole kwoty]</p8_15>
       <p9_15>[Pole kwoty]</p9_15>
       <p1_16>[Pole tekstowe]</p1_16>
       <p2_16>[data]</p2_16>
       <p3_16>[Pole tekstowe]</p3_16>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p5_16>[Pole tekstowe]</p5_16>
       <p6_16>[Pole kwoty]</p6_16>
       <p7_16>[Pole kwoty]</p7_16>
       <p8_16>[Pole kwoty]</p8_16>
       <p9_16>[Pole kwoty]</p9_16>
       <p1_17>[Pole tekstowe]</p1_17>
       <p2_17>[data]</p2_17>
       <p3_17>[Pole tekstowe]</p3_17>
       <p4_17>[Pole tekstowe]</p4_17>
       <p5_17>[Pole tekstowe]</p5_17>
       <p6_17>[Pole kwoty]</p6_17>
       <p7_17>[Pole kwoty]</p7_17>
       <p8_17>[Pole kwoty]</p8_17>
       <p9_17>[Pole kwoty]</p9_17>
       <p9_18_1>[Pole kwoty]</p9_18_1>
       <p9_18_2>[Pole kwoty]</p9_18_2>
       <p10_1>[Pole kwoty]</p10_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p14a_1>[Pole kwoty]</p14a_1>
       <p14b_1>[Pole kwoty]</p14b_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p16_1>[Pole kwoty]</p16_1>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p18_1>[Pole kwoty]</p18_1>
       <p19_1>[Pole kwoty]</p19_1>
       <p20_1>[Pole kwoty]</p20_1>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p14a_2>[Pole kwoty]</p14a_2>
       <p14b_2>[Pole kwoty]</p14b_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p16_2>[Pole kwoty]</p16_2>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p20_2>[Pole kwoty]</p20_2>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p14a_3>[Pole kwoty]</p14a_3>
       <p14b_3>[Pole kwoty]</p14b_3>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p16_3>[Pole kwoty]</p16_3>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p20_3>[Pole kwoty]</p20_3>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p14a_4>[Pole kwoty]</p14a_4>
       <p14b_4>[Pole kwoty]</p14b_4>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p16_4>[Pole kwoty]</p16_4>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p20_4>[Pole kwoty]</p20_4>
       <p10_5>[Pole kwoty]</p10_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p13_5>[Pole kwoty]</p13_5>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p14a_5>[Pole kwoty]</p14a_5>
       <p14b_5>[Pole kwoty]</p14b_5>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p16_5>[Pole kwoty]</p16_5>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p20_5>[Pole kwoty]</p20_5>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p14a_6>[Pole kwoty]</p14a_6>
       <p14b_6>[Pole kwoty]</p14b_6>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p16_6>[Pole kwoty]</p16_6>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p18_6>[Pole kwoty]</p18_6>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p20_6>[Pole kwoty]</p20_6>
       <p10_7>[Pole kwoty]</p10_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p14a_7>[Pole kwoty]</p14a_7>
       <p14b_7>[Pole kwoty]</p14b_7>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p16_7>[Pole kwoty]</p16_7>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p18_7>[Pole kwoty]</p18_7>
       <p19_7>[Pole kwoty]</p19_7>
       <p20_7>[Pole kwoty]</p20_7>
       <p10_8>[Pole kwoty]</p10_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p14_8>[Pole kwoty]</p14_8>
       <p14a_8>[Pole kwoty]</p14a_8>
       <p14b_8>[Pole kwoty]</p14b_8>
       <p15_8>[Pole kwoty]</p15_8>
       <p16_8>[Pole kwoty]</p16_8>
       <p17_8>[Pole kwoty]</p17_8>
       <p18_8>[Pole kwoty]</p18_8>
       <p19_8>[Pole kwoty]</p19_8>
       <p20_8>[Pole kwoty]</p20_8>
       <p10_9>[Pole kwoty]</p10_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p14a_9>[Pole kwoty]</p14a_9>
       <p14b_9>[Pole kwoty]</p14b_9>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p16_9>[Pole kwoty]</p16_9>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p18_9>[Pole kwoty]</p18_9>
       <p19_9>[Pole kwoty]</p19_9>
       <p20_9>[Pole kwoty]</p20_9>
       <p10_10>[Pole kwoty]</p10_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p13_10>[Pole kwoty]</p13_10>
       <p14_10>[Pole kwoty]</p14_10>
       <p14a_10>[Pole kwoty]</p14a_10>
       <p14b_10>[Pole kwoty]</p14b_10>
       <p15_10>[Pole kwoty]</p15_10>
       <p16_10>[Pole kwoty]</p16_10>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p18_10>[Pole kwoty]</p18_10>
       <p19_10>[Pole kwoty]</p19_10>
       <p20_10>[Pole kwoty]</p20_10>
       <p10_11>[Pole kwoty]</p10_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p12_11>[Pole kwoty]</p12_11>
       <p13_11>[Pole kwoty]</p13_11>
       <p14_11>[Pole kwoty]</p14_11>
       <p14a_11>[Pole kwoty]</p14a_11>
       <p14b_11>[Pole kwoty]</p14b_11>
       <p15_11>[Pole kwoty]</p15_11>
       <p16_11>[Pole kwoty]</p16_11>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p18_11>[Pole kwoty]</p18_11>
       <p19_11>[Pole kwoty]</p19_11>
       <p20_11>[Pole kwoty]</p20_11>
       <p10_12>[Pole kwoty]</p10_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p12_12>[Pole kwoty]</p12_12>
       <p13_12>[Pole kwoty]</p13_12>
       <p14_12>[Pole kwoty]</p14_12>
       <p14a_12>[Pole kwoty]</p14a_12>
       <p14b_12>[Pole kwoty]</p14b_12>
       <p15_12>[Pole kwoty]</p15_12>
       <p16_12>[Pole kwoty]</p16_12>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p18_12>[Pole kwoty]</p18_12>
       <p19_12>[Pole kwoty]</p19_12>
       <p20_12>[Pole kwoty]</p20_12>
       <p10_13>[Pole kwoty]</p10_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p13_13>[Pole kwoty]</p13_13>
       <p14_13>[Pole kwoty]</p14_13>
       <p14a_13>[Pole kwoty]</p14a_13>
       <p14b_13>[Pole kwoty]</p14b_13>
       <p15_13>[Pole kwoty]</p15_13>
       <p16_13>[Pole kwoty]</p16_13>
       <p17_13>[Pole kwoty]</p17_13>
       <p18_13>[Pole kwoty]</p18_13>
       <p19_13>[Pole kwoty]</p19_13>
       <p20_13>[Pole kwoty]</p20_13>
       <p10_14>[Pole kwoty]</p10_14>
       <p11_14>[Pole kwoty]</p11_14>
       <p12_14>[Pole kwoty]</p12_14>
       <p13_14>[Pole kwoty]</p13_14>
       <p14_14>[Pole kwoty]</p14_14>
       <p14a_14>[Pole kwoty]</p14a_14>
       <p14b_14>[Pole kwoty]</p14b_14>
       <p15_14>[Pole kwoty]</p15_14>
       <p16_14>[Pole kwoty]</p16_14>
       <p17_14>[Pole kwoty]</p17_14>
       <p18_14>[Pole kwoty]</p18_14>
       <p19_14>[Pole kwoty]</p19_14>
       <p20_14>[Pole kwoty]</p20_14>
       <p10_15>[Pole kwoty]</p10_15>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <p12_15>[Pole kwoty]</p12_15>
       <p13_15>[Pole kwoty]</p13_15>
       <p14_15>[Pole kwoty]</p14_15>
       <p14a_15>[Pole kwoty]</p14a_15>
       <p14b_15>[Pole kwoty]</p14b_15>
       <p15_15>[Pole kwoty]</p15_15>
       <p16_15>[Pole kwoty]</p16_15>
       <p17_15>[Pole kwoty]</p17_15>
       <p18_15>[Pole kwoty]</p18_15>
       <p19_15>[Pole kwoty]</p19_15>
       <p20_15>[Pole kwoty]</p20_15>
       <p10_16>[Pole kwoty]</p10_16>
       <p11_16>[Pole kwoty]</p11_16>
       <p12_16>[Pole kwoty]</p12_16>
       <p13_16>[Pole kwoty]</p13_16>
       <p14_16>[Pole kwoty]</p14_16>
       <p14a_16>[Pole kwoty]</p14a_16>
       <p14b_16>[Pole kwoty]</p14b_16>
       <p15_16>[Pole kwoty]</p15_16>
       <p16_16>[Pole kwoty]</p16_16>
       <p17_16>[Pole kwoty]</p17_16>
       <p18_16>[Pole kwoty]</p18_16>
       <p19_16>[Pole kwoty]</p19_16>
       <p20_16>[Pole kwoty]</p20_16>
       <p10_17>[Pole kwoty]</p10_17>
       <p11_17>[Pole kwoty]</p11_17>
       <p12_17>[Pole kwoty]</p12_17>
       <p13_17>[Pole kwoty]</p13_17>
       <p14_17>[Pole kwoty]</p14_17>
       <p14a_17>[Pole kwoty]</p14a_17>
       <p14b_17>[Pole kwoty]</p14b_17>
       <p15_17>[Pole kwoty]</p15_17>
       <p16_17>[Pole kwoty]</p16_17>
       <p17_17>[Pole kwoty]</p17_17>
       <p18_17>[Pole kwoty]</p18_17>
       <p19_17>[Pole kwoty]</p19_17>
       <p20_17>[Pole kwoty]</p20_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KsPien</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4487425</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2>Pełna nazwa testowa</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>61-155</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>Poznań</p0_3_subfield_5>
       <p0_1>8875155741</p0_1>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_6>30-10-1990</p2_6>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p2_7>30-10-1990</p2_7>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p5_7>test pola tekstowego</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p5_8>test pola tekstowego</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p1_9>test pola tekstowego</p1_9>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p3_9>test pola tekstowego</p3_9>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p5_9>test pola tekstowego</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p1_10>test pola tekstowego</p1_10>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p3_10>test pola tekstowego</p3_10>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p5_10>test pola tekstowego</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p1_11>test pola tekstowego</p1_11>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p3_11>test pola tekstowego</p3_11>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p5_11>test pola tekstowego</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p3_12>test pola tekstowego</p3_12>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p5_12>test pola tekstowego</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p1_13>test pola tekstowego</p1_13>
       <p2_13>30-10-1990</p2_13>
       <p3_13>test pola tekstowego</p3_13>
       <p4_13>test pola tekstowego</p4_13>
       <p5_13>test pola tekstowego</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p1_14>test pola tekstowego</p1_14>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p3_14>test pola tekstowego</p3_14>
       <p4_14>test pola tekstowego</p4_14>
       <p5_14>test pola tekstowego</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p2_15>30-10-1990</p2_15>
       <p3_15>test pola tekstowego</p3_15>
       <p4_15>test pola tekstowego</p4_15>
       <p5_15>test pola tekstowego</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p1_16>test pola tekstowego</p1_16>
       <p2_16>30-10-1990</p2_16>
       <p3_16>test pola tekstowego</p3_16>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p5_16>test pola tekstowego</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p1_17>test pola tekstowego</p1_17>
       <p2_17>30-10-1990</p2_17>
       <p3_17>test pola tekstowego</p3_17>
       <p4_17>test pola tekstowego</p4_17>
       <p5_17>test pola tekstowego</p5_17>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p9_18_1>10</p9_18_1>
       <p9_18_2>10</p9_18_2>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14a_1>10</p14a_1>
       <p14b_1>10</p14b_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14a_2>10</p14a_2>
       <p14b_2>10</p14b_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14a_3>10</p14a_3>
       <p14b_3>10</p14b_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14a_4>10</p14a_4>
       <p14b_4>10</p14b_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14a_5>10</p14a_5>
       <p14b_5>10</p14b_5>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14a_6>10</p14a_6>
       <p14b_6>10</p14b_6>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p16_6>10</p16_6>
       <p17_6>10</p17_6>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p19_6>10</p19_6>
       <p20_6>10</p20_6>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14a_7>10</p14a_7>
       <p14b_7>10</p14b_7>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p16_7>10</p16_7>
       <p17_7>10</p17_7>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p19_7>10</p19_7>
       <p20_7>10</p20_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14a_8>10</p14a_8>
       <p14b_8>10</p14b_8>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p16_8>10</p16_8>
       <p17_8>10</p17_8>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p19_8>10</p19_8>
       <p20_8>10</p20_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14a_9>10</p14a_9>
       <p14b_9>10</p14b_9>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p16_9>10</p16_9>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p19_9>10</p19_9>
       <p20_9>10</p20_9>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14a_10>10</p14a_10>
       <p14b_10>10</p14b_10>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p16_10>10</p16_10>
       <p17_10>10</p17_10>
       <p18_10>10</p18_10>
       <p19_10>10</p19_10>
       <p20_10>10</p20_10>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14a_11>10</p14a_11>
       <p14b_11>10</p14b_11>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p16_11>10</p16_11>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p19_11>10</p19_11>
       <p20_11>10</p20_11>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14a_12>10</p14a_12>
       <p14b_12>10</p14b_12>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p16_12>10</p16_12>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p19_12>10</p19_12>
       <p20_12>10</p20_12>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14a_13>10</p14a_13>
       <p14b_13>10</p14b_13>
       <p15_13>10</p15_13>
       <p16_13>10</p16_13>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p19_13>10</p19_13>
       <p20_13>10</p20_13>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p14_14>10</p14_14>
       <p14a_14>10</p14a_14>
       <p14b_14>10</p14b_14>
       <p15_14>10</p15_14>
       <p16_14>10</p16_14>
       <p17_14>10</p17_14>
       <p18_14>10</p18_14>
       <p19_14>10</p19_14>
       <p20_14>10</p20_14>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p14_15>10</p14_15>
       <p14a_15>10</p14a_15>
       <p14b_15>10</p14b_15>
       <p15_15>10</p15_15>
       <p16_15>10</p16_15>
       <p17_15>10</p17_15>
       <p18_15>10</p18_15>
       <p19_15>10</p19_15>
       <p20_15>10</p20_15>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p13_16>10</p13_16>
       <p14_16>10</p14_16>
       <p14a_16>10</p14a_16>
       <p14b_16>10</p14b_16>
       <p15_16>10</p15_16>
       <p16_16>10</p16_16>
       <p17_16>10</p17_16>
       <p18_16>10</p18_16>
       <p19_16>10</p19_16>
       <p20_16>10</p20_16>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p13_17>10</p13_17>
       <p14_17>10</p14_17>
       <p14a_17>10</p14a_17>
       <p14b_17>10</p14b_17>
       <p15_17>10</p15_17>
       <p16_17>10</p16_17>
       <p17_17>10</p17_17>
       <p18_17>10</p18_17>
       <p19_17>10</p19_17>
       <p20_17>10</p20_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>