Pola formularza

Formularz: DOP-1 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej - SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4487932</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 3 4 5 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p0_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>[nazwisko]</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>[imię]</p0_1_subfield_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>[drugie imię]</p2_subfield_3>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 2 1 ]</p5_>
       <p3_1>[imieOjca]</p3_1>
       <p3_2>[imieMatki]</p3_2>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p5_3_subfield_3>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica korespondencji]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta korespondencji]</p16_subfield_5>
       <p17_2_1>[Pole tekstowe]</p17_2_1>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_1_>
       <p17_2_2>[Pole tekstowe]</p17_2_2>
       <p17_2_3>[Pole tekstowe]</p17_2_3>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 ]</p89_>
       <p90>[pole wielowierszowe]</p90>
       <p91>[pierwszeImie]</p91>
       <p92>[nazwisko]</p92>
       <p93>[Data wypełnienia]</p93>
       <p95>[Telefon]</p95>
       <p96>[Mail]</p96>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-1 (2014) </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4487932</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p0_1_subfield_>2</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>Kowalski</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>Jan</p0_1_subfield_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_3>Stefan</p2_subfield_3>
       <p5_>1</p5_>
       <p3_1>Stefan</p3_1>
       <p3_2>Danuta</p3_2>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5_3_subfield_>2</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_2>23050608219</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>8875155741</p5_3_subfield_3>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Półwiejska</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17_2_1>test pola tekstowego</p17_2_1>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2_2>test pola tekstowego</p17_2_2>
       <p17_2_3>test pola tekstowego</p17_2_3>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p89_>1</p89_>
       <p90>to jest pole wielowierszowe</p90>
       <p91>Jan</p91>
       <p92>Kowalski</p92>
       <p93>30-10-2014</p93>
       <p95>500600400</p95>
       <p96>test@test.pl</p96>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>