Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4495660</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[Mail]</pII_9>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 9 ]</pIV_1_>
       <pIV_2>[Pole tekstowe]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_4>[Pole tekstowe]</pIV_4>
       <pIV_5>[pole wielowierszowe]</pIV_5>
       <pV_6_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pV_6_subfield_0>
       <pIV_8>[pole wielowierszowe]</pIV_8>
       <pIV_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_0_1>
       <pV_1_1>[Pole tekstowe]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[miejscowość]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[gmina]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[miejscowość]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Pole tekstowe]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_1_7>[Pole tekstowe]</pV_1_7>
       <pV_1_8>[Pole tekstowe]</pV_1_8>
       <pIV_0_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_0_2>
       <pV_2_1>[Pole tekstowe]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[miejscowość]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[gmina]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[miejscowość]</pV_2_4>
       <pV_2_5>[Pole tekstowe]</pV_2_5>
       <pV_2_6>[Pole tekstowe]</pV_2_6>
       <pV_2_7>[Pole tekstowe]</pV_2_7>
       <pV_2_8>[Pole tekstowe]</pV_2_8>
       <pIV_0_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_0_3>
       <pV_3_1>[Pole tekstowe]</pV_3_1>
       <pV_3_2>[miejscowość]</pV_3_2>
       <pV_3_3>[gmina]</pV_3_3>
       <pV_3_4>[miejscowość]</pV_3_4>
       <pV_3_5>[Pole tekstowe]</pV_3_5>
       <pV_3_6>[Pole tekstowe]</pV_3_6>
       <pV_3_7>[Pole tekstowe]</pV_3_7>
       <pV_3_8>[Pole tekstowe]</pV_3_8>
       <pV_4_1>[miejscowość]</pV_4_1>
       <pV_4_2>[data]</pV_4_2>
       <pVI_1>[Pole tekstowe]</pVI_1>
       <pVI_2>[Pole tekstowe]</pVI_2>
       <pVI_3>[Pole tekstowe]</pVI_3>
       <pVI_4>[Pole tekstowe]</pVI_4>
       <pVI_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVI_5>
       <pVI_6>[Pole tekstowe]</pVI_6>
       <pVI_7>[miejscowość]</pVI_7>
       <pVI_8>[data]</pVI_8>
       <pVII_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_1_>
       <pVII_2_>[Wartość wyboru w polu pVII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_>
       <pVII_3_1>[Rachunek]</pVII_3_1>
       <pVII_3_2>[NazwaBanku]</pVII_3_2>
       <pVII_3_3>[Pole tekstowe]</pVII_3_3>
       <pVII_3_4_subfield_0>[imię]</pVII_3_4_subfield_0>
       <pVII_3_4_subfield_1>[nazwisko]</pVII_3_4_subfield_1>
       <pVII_3_5>[Pole tekstowe]</pVII_3_5>
       <pVII_3_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVII_3_5_1>
       <pVII_3_5_5>[Pole tekstowe]</pVII_3_5_5>
       <pIII_15_2_4_0_9>[miejscowość]</pIII_15_2_4_0_9>
       <pIII_15_2_4_0_9_4>[data]</pIII_15_2_4_0_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ER-WZD-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4495660</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>test@test.pl</pII_9>
       <pIII_>1</pIII_>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2>test pola tekstowego</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_4>test pola tekstowego</pIV_4>
       <pIV_5>to jest pole wielowierszowe</pIV_5>
       <pV_6_subfield_0>26</pV_6_subfield_0>
       <pIV_8>to jest pole wielowierszowe</pIV_8>
       <pIV_0_1>1</pIV_0_1>
       <pV_1_1>test pola tekstowego</pV_1_1>
       <pV_1_2>Poznań</pV_1_2>
       <pV_1_3>Poznań</pV_1_3>
       <pV_1_4>Poznań</pV_1_4>
       <pV_1_5>test pola tekstowego</pV_1_5>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_1_7>test pola tekstowego</pV_1_7>
       <pV_1_8>test pola tekstowego</pV_1_8>
       <pIV_0_2>1</pIV_0_2>
       <pV_2_1>test pola tekstowego</pV_2_1>
       <pV_2_2>Poznań</pV_2_2>
       <pV_2_3>Poznań</pV_2_3>
       <pV_2_4>Poznań</pV_2_4>
       <pV_2_5>test pola tekstowego</pV_2_5>
       <pV_2_6>test pola tekstowego</pV_2_6>
       <pV_2_7>test pola tekstowego</pV_2_7>
       <pV_2_8>test pola tekstowego</pV_2_8>
       <pIV_0_3>1</pIV_0_3>
       <pV_3_1>test pola tekstowego</pV_3_1>
       <pV_3_2>Poznań</pV_3_2>
       <pV_3_3>Poznań</pV_3_3>
       <pV_3_4>Poznań</pV_3_4>
       <pV_3_5>test pola tekstowego</pV_3_5>
       <pV_3_6>test pola tekstowego</pV_3_6>
       <pV_3_7>test pola tekstowego</pV_3_7>
       <pV_3_8>test pola tekstowego</pV_3_8>
       <pV_4_1>Poznań</pV_4_1>
       <pV_4_2>30-10-1990</pV_4_2>
       <pVI_1>test pola tekstowego</pVI_1>
       <pVI_2>test pola tekstowego</pVI_2>
       <pVI_3>test pola tekstowego</pVI_3>
       <pVI_4>test pola tekstowego</pVI_4>
       <pVI_5>10</pVI_5>
       <pVI_6>test pola tekstowego</pVI_6>
       <pVI_7>Poznań</pVI_7>
       <pVI_8>30-10-1990</pVI_8>
       <pVII_1_>1</pVII_1_>
       <pVII_2_>1</pVII_2_>
       <pVII_3_1>453054504926965134154839080720</pVII_3_1>
       <pVII_3_2>Bank Zachodni WBK</pVII_3_2>
       <pVII_3_3>test pola tekstowego</pVII_3_3>
       <pVII_3_4_subfield_0>Jan</pVII_3_4_subfield_0>
       <pVII_3_4_subfield_1>Kowalski</pVII_3_4_subfield_1>
       <pVII_3_5>test pola tekstowego</pVII_3_5>
       <pVII_3_5_1>10</pVII_3_5_1>
       <pVII_3_5_5>test pola tekstowego</pVII_3_5_5>
       <pIII_15_2_4_0_9>Poznań</pIII_15_2_4_0_9>
       <pIII_15_2_4_0_9_4>30-10-1990</pIII_15_2_4_0_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>