Pola formularza

Formularz: DUZ Decyzja uchylająca lub zmieniająca albo odmawiająca uchylenia lub zmiany nakazu albo decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4498315</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5_>[Wartość wyboru w polu p4_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_5_>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p17_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p20_>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22>[miejscowość]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DUZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4498315</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5_>1</p4_5_>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p9_>1</p9_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p17_>1</p17_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>